Đoạn Thiên Ca

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Den Himmelske Lovsang
  • Lời: Ban Nhuận Chánh, 1949
  • Nhạc: Edgren
  • Tài Liệu: Thánh Ca Đan Mạch

Lời Đan Mạch

Lời Việt

Đoạn Thiên Ca
1. Đoạn thiên ca vô song, âm điệu réo rắt thánh thót mang
Linh khúc tụng ca Cứu Chúa vinh quang;
Dội lên trong tâm tôi muôn ngàn tiếng trũng núi hát vang,
Thật khó so kịp tuyệt khúc thánh ca trên thiên đàng.
Điệp Khúc:
Tuyệt khúc vút lên cao chúc Hoàng Vương tiếng trầm bổng,
Chung tiếng với thiên binh hát hòa ca khen ơn hồng.
2. Hùng oai thay thiên ca như nghìn suối nước cất tiếng vang,
Ôi, khúc trường ca trổi trên thiên đàng,
Nghìn muôn thiên dân đang ca ngợi chúc Đấng Cứu Thế đây,
Tràn dẫy vui mừng quyện lên khúc ca êm dịu này.
3. Nhờ ơn Cha ban cho nên người mới đứng trước Thánh Vương,
Chung hát hòa thanh khúc ca thiên đường;
Từng tin vua Jê-sus danh độc nhất, Chúa Cứu Thế đây,
Thật chính tân phụ được trông Thánh nhan ca vui vầy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo