Đi Với Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Walking With Jesus
  • Tựa đề: Đi Với Jêsus
  • Lời: Robert Savage
  • Nhạc: Robert Savage
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Walking With Jesus
Walking with Jesus,
Walking every day,
Walking all the way.
Walking with Jesus,
Walking with Jesus alone.

Lời Việt

Đi Với Jêsus - Lời: Nguyễn Hữu Ái
Nào bước cùng Jêsus
Hằng ngày hằng giây phút
Dọc đường về thiên quốc
Nào bước cùng Jêsus
Nguyện đồng hành với Chúa suốt đời
Dù gặp hồi trời nắng hồng
Dù gặp hồi trời bão bùng
Hằng ngày hằng giây phút
Dọc đường về thiên quốc
Dù gặp hồi trời nắng hồng
Dù gặp hồi trời bão bùng
Nguyện đồng hành với Chúa suốt đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo