Đa-ni-ên: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Trong năm thứ nhất vào thời Bên-xát-sa làm vua Ba-by-lôn, Đa-ni-ên thấy một giấc mơ cùng những khải tượng trong đầu lúc ông đang nằm trên giường. Ông ghi lại những dữ kiện chính trong giấc mơ để thuật lại.

2. Đa-ni-ên nói rằng: Vào ban đêm, trong một khải tượng, tôi thấy gió từ bốn phương trời khuấy động biển cả. 3. Có bốn con thú lớn từ biển đi lên; mỗi con một khác. 4. Con thứ nhất giống như sư tử nhưng có cánh đại bàng. Tôi nhìn cho đến khi các cánh của nó bị bẻ gãy. Nó được nhấc lên khỏi đất và đứng trên hai chân như người, và nó được ban cho lòng dạ của loài người.

5. Thình lình có một con thú khác, con thú thứ hai giống như con gấu, một bên của nó được kéo lên, và miệng của nó ngậm ba xương sườn giữa những cái rang, vì vậy họ đã bảo nó: Hãy đứng lên, và ăn thịt thật nhiều.

6. Sau đó, tôi nhìn, có một con thú khác giống như con beo, trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú có bốn đầu và được trao cho quyền cai trị.

7. Sau đó, trong những khải tượng vào ban đêm, tôi thấy có một con thú thứ tư. Con thứ tư trông thật dữ tợn, đáng sợ và mạnh mẽ phi thường. Nó có những răng bằng sắt rất lớn. Nó nuốt, và nghiền nát, rồi dùng chân giày đạp những vật còn lại. Nó khác tất cả những con thú trước và nó có mười cái sừng. 8. Tôi đang suy nghĩ về các sừng đó thì kìa, có một cái sừng khác, một cái nhỏ, mọc lên giữa những sừng đó; ba cái sừng trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó. Có những con mắt giống mắt người trong cái sừng này và một cái miệng nói những lời xấc xược.

9. Tôi nhìn cho đến khi các ngôi được sắp đặt, và Đấng Thượng Cổ đã an vị; trang phục của Ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu của Ngài như len thật tinh sạch. Ngôi của Ngài như một ngọn lửa và các bánh xe của nó cháy rực. 10. Có một dòng sông lửa tuôn ra từ phía trước của Ngài, ngàn ngàn ngàn người phục vụ Ngài; vạn vạn vạn người đứng trước Ngài; tòa an vị, và rồi các sách được mở ra.

11. Sau đó tôi đã nhìn, bởi vì có tiếng của những lời xấc xược từ chiếc sừng thốt ra. Tôi nhìn cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị tiêu hủy và bị đốt trong lửa. 12. Những con thú còn lại cũng bị tước quyền thống trị nhưng được kéo dài đời sống thêm một mùa và một kỳ.

13. Tôi đang nhìn trong những khải tượng ban đêm. Kìa! Có một vị giống như Con Người đã đến cùng với những đám mây, rồi họ đưa Ngài đến trước mặt Đấng Thượng Cổ. 14. Ngài được ban cho quyền trị vì, vinh quang, và vương quyền, để tất cả các dân tộc, các quốc gia, và các ngữ tộc phục vụ Ngài. Quyền trị vì của Ngài là quyền trị vì vĩnh cửu, không bao giờ qua đi, và vương quốc của Ngài không bao giờ bị hủy diệt.

15. Tôi, là Đa-ni-ên, bị dằn vặt trong tâm linh, và những khải tượng trong đầu làm tôi bối rối. 16. Tôi đến gần một trong những người đứng tại đó và hỏi sự thật về tất cả những điều nầy. Người đó nói lời giải thích về những điều nầy cho tôi hiểu: 17. Bốn con thú nầy là bốn vua sẽ xuất hiện trên đất. 18. Nhưng các thánh của Đấng Chí Cao sẽ tiếp nhận vương quốc và sở hữu vương quốc đời đời cho đến đời đời vĩnh cửu.

19. Sau đó, tôi muốn biết về con thú thứ tư, là con thú khác hẳn với những con thú khác, vô cùng dữ tợn với răng sắt, và móng đồng, đã cắn nuốt, nghiền nát, và giày đạp những gì còn lại dưới chân; 20. về mười cái sừng ở trên đầu của nó và về cái sừng khác mọc lên khiến ba sừng rụng xuống trước mặt nó, là cái sừng có mắt và miệng nói những lời xấc xược, và có vẻ mạnh bạo hơn những sừng khác. 21. Tôi đang nhìn cái sừng nầy tranh chiến với các thánh và đang thắng họ, 22. cho tới khi Đấng Thượng Cổ ngự đến, một quyết định về các thánh của Đấng Chí Cao được thành lập, và thời kỳ các thánh thừa hưởng vương quốc đang đến.

23. Vì vậy, người đó nói: Con thú thứ tư sẽ là vương quốc thứ tư ở trên đất, khác hẳn mọi vương quốc khác; nó sẽ ăn nuốt, giày đạp và nghiền nát cả trái đất. 24. Mười cái sừng là mười vua sẽ ra từ vương quốc đó; có một vua nổi lên sau, khác hẳn những vua trước, và sẽ chinh phục ba vua. 25. Vua nầy sẽ nói những lời xúc phạm Đấng Chí Cao, sẽ bách hại các thánh của Đấng Chí Cao, và dự định sẽ thay đổi thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy cho đến một kỳ, nhiều kỳ, và nửa kỳ. 26. Nhưng tòa sẽ phán xét, và quyền thống trị của nó sẽ bị tước bỏ, bị diệt trừ và hủy diệt vĩnh viễn. 27. Sau đó, vương quốc, quyền thống trị và sự cao trọng của các vương quốc trong thiên hạ sẽ được ban cho những người là các thánh của Đấng Chí Cao. Vương quốc của Ngài là vương quốc vĩnh cửu; mọi quyền thống trị đều phục vụ và vâng lời Ngài.

28. Sự việc kết thúc tại đây. Còn tôi, Đa-ni-ên, những ý tưởng làm tôi bối rối, sắc diện thay đổi, nhưng tôi giữ điều đó trong lòng.

Bản Dịch Đại Chúng

Trong năm thứ nhất vào thời Bên-xát-sa làm vua Ba-by-lôn, Đa-ni-ên thấy một giấc mơ cùng những khải tượng trong đầu lúc ông đang nằm trên giường. Ông ghi lại những dữ kiện chính trong giấc mơ để thuật lại.

Đa-ni-ên nói rằng: Vào ban đêm, trong một khải tượng, tôi thấy gió từ bốn phương trời khuấy động biển cả. Có bốn con thú lớn từ biển đi lên; mỗi con một khác. Con thứ nhất giống như sư tử nhưng có cánh đại bàng. Tôi nhìn cho đến khi các cánh của nó bị bẻ gãy. Nó được nhấc lên khỏi đất và đứng trên hai chân như người, và nó được ban cho lòng dạ của loài người.

Thình lình có một con thú khác, con thú thứ hai giống như con gấu, một bên của nó được kéo lên, và miệng của nó ngậm ba xương sườn giữa những cái rang, vì vậy họ đã bảo nó: Hãy đứng lên, và ăn thịt thật nhiều.

Sau đó, tôi nhìn, có một con thú khác giống như con beo, trên lưng có bốn cánh như cánh chim. Con thú có bốn đầu và được trao cho quyền cai trị.

Sau đó, trong những khải tượng vào ban đêm, tôi thấy có một con thú thứ tư. Con thứ tư trông thật dữ tợn, đáng sợ và mạnh mẽ phi thường. Nó có những răng bằng sắt rất lớn. Nó nuốt, và nghiền nát, rồi dùng chân giày đạp những vật còn lại. Nó khác tất cả những con thú trước và nó có mười cái sừng. Tôi đang suy nghĩ về các sừng đó thì kìa, có một cái sừng khác, một cái nhỏ, mọc lên giữa những sừng đó; ba cái sừng trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó. Có những con mắt giống mắt người trong cái sừng này và một cái miệng nói những lời xấc xược.

Tôi nhìn cho đến khi các ngôi được sắp đặt, và Đấng Thượng Cổ đã an vị; trang phục của Ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu của Ngài như len thật tinh sạch. Ngôi của Ngài như một ngọn lửa và các bánh xe của nó cháy rực. Có một dòng sông lửa tuôn ra từ phía trước của Ngài, ngàn ngàn ngàn người phục vụ Ngài; vạn vạn vạn người đứng trước Ngài; tòa an vị, và rồi các sách được mở ra.

Sau đó tôi đã nhìn, bởi vì có tiếng của những lời xấc xược từ chiếc sừng thốt ra. Tôi nhìn cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị tiêu hủy và bị đốt trong lửa. Những con thú còn lại cũng bị tước quyền thống trị nhưng được kéo dài đời sống thêm một mùa và một kỳ.

Tôi đang nhìn trong những khải tượng ban đêm. Kìa! Có một vị giống như Con Người đã đến cùng với những đám mây, rồi họ đưa Ngài đến trước mặt Đấng Thượng Cổ. Ngài được ban cho quyền trị vì, vinh quang, và vương quyền, để tất cả các dân tộc, các quốc gia, và các ngữ tộc phục vụ Ngài. Quyền trị vì của Ngài là quyền trị vì vĩnh cửu, không bao giờ qua đi, và vương quốc của Ngài không bao giờ bị hủy diệt.

Tôi, là Đa-ni-ên, bị dằn vặt trong tâm linh, và những khải tượng trong đầu làm tôi bối rối. Tôi đến gần một trong những người đứng tại đó và hỏi sự thật về tất cả những điều nầy. Người đó nói lời giải thích về những điều nầy cho tôi hiểu: Bốn con thú nầy là bốn vua sẽ xuất hiện trên đất. Nhưng các thánh của Đấng Chí Cao sẽ tiếp nhận vương quốc và sở hữu vương quốc đời đời cho đến đời đời vĩnh cửu.

Sau đó, tôi muốn biết về con thú thứ tư, là con thú khác hẳn với những con thú khác, vô cùng dữ tợn với răng sắt, và móng đồng, đã cắn nuốt, nghiền nát, và giày đạp những gì còn lại dưới chân; về mười cái sừng ở trên đầu của nó và về cái sừng khác mọc lên khiến ba sừng rụng xuống trước mặt nó, là cái sừng có mắt và miệng nói những lời xấc xược, và có vẻ mạnh bạo hơn những sừng khác. Tôi đang nhìn cái sừng nầy tranh chiến với các thánh và đang thắng họ, cho tới khi Đấng Thượng Cổ ngự đến, một quyết định về các thánh của Đấng Chí Cao được thành lập, và thời kỳ các thánh thừa hưởng vương quốc đang đến.

Vì vậy, người đó nói: Con thú thứ tư sẽ là vương quốc thứ tư ở trên đất, khác hẳn mọi vương quốc khác; nó sẽ ăn nuốt, giày đạp và nghiền nát cả trái đất. Mười cái sừng là mười vua sẽ ra từ vương quốc đó; có một vua nổi lên sau, khác hẳn những vua trước, và sẽ chinh phục ba vua. Vua nầy sẽ nói những lời xúc phạm Đấng Chí Cao, sẽ bách hại các thánh của Đấng Chí Cao, và dự định sẽ thay đổi thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy cho đến một kỳ, nhiều kỳ, và nửa kỳ. Nhưng tòa sẽ phán xét, và quyền thống trị của nó sẽ bị tước bỏ, bị diệt trừ và hủy diệt vĩnh viễn. Sau đó, vương quốc, quyền thống trị và sự cao trọng của các vương quốc trong thiên hạ sẽ được ban cho những người là các thánh của Đấng Chí Cao. Vương quốc của Ngài là vương quốc vĩnh cửu; mọi quyền thống trị đều phục vụ và vâng lời Ngài.

Sự việc kết thúc tại đây. Còn tôi, Đa-ni-ên, những ý tưởng làm tôi bối rối, sắc diện thay đổi, nhưng tôi giữ điều đó trong lòng.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Trong năm thứ nhất vào thời Bên-xát-sa làm vua Ba-by-lôn, Đa-ni-ên thấy một giấc mơ cùng những khải tượng trong đầu lúc ông đang nằm trên giường. Ông ghi lại những dữ kiện chính trong giấc mơ để thuật lại.

2. Đa-ni-ên nói rằng: Vào ban đêm, trong một khải tượng, tôi thấy gió từ bốn phương trời khuấy động biển cả. 3. Có bốn con thú lớn từ biển đi lên; mỗi con một khác. 4. Con thứ nhất giống như sư tử nhưng có cánh đại bàng. Tôi nhìn cho đến khi các cánh của nó bị bẻ gãy, nó được nhấc lên khỏi đất và đứng trên hai chân như người, và nó được ban cho lòng dạ của loài người.

5. Thình lình có một con thú khác, con thú thứ hai giống như con gấu, một bên của nó được kéo lên, miệng của nó ngậm ba xương sườn giữa những cái răng; vì vậy họ bảo nó: Hãy đứng lên, và ăn thật nhiều thịt.

6. Sau đó, tôi nhìn, có một con thú khác giống như con beo, trên lưng có bốn cánh như chim. Con thú có bốn đầu và được trao quyền cai trị.

7. Sau đó, trong những khải tượng vào ban đêm, tôi thấy một con thú thứ tư, con thứ tư trông thật dữ tợn, đáng sợ và mạnh mẽ phi thường. Nó có những răng bằng sắt rất lớn; nó nuốt, và nghiền nát, rồi dùng chân giày đạp những vật còn lại. Nó khác tất cả những con thú trước và nó có mười cái sừng. 8. Tôi đang suy nghĩ về các sừng đó thì kìa, có một cái sừng khác, một cái nhỏ, mọc lên giữa những sừng đó; ba cái sừng trong những sừng trước bị nhổ tận gốc trước mặt nó. Có những con mắt giống mắt người trong cái sừng này và một cái miệng nói những lời xấc xược.

9. Tôi nhìn cho đến khi các ngôi được sắp đặt, và Đấng Thượng Cổ đã an vị, trang phục của Ngài trắng như tuyết, tóc trên đầu của Ngài như len thật tinh sạch. Ngôi của Ngài như một ngọn lửa và các bánh xe của nó cháy rực. 10. Có một dòng sông lửa tuôn ra từ phía trước của Ngài, ngàn ngàn ngàn người phục vụ Ngài; vạn vạn vạn người đứng trước Ngài; tòa an vị, rồi các sách được mở ra.

11. Sau đó, tôi nhìn bởi vì có tiếng của những lời xấc xược từ chiếc sừng thốt ra. Tôi nhìn cho đến khi con thú bị giết, xác nó bị tiêu hủy và bị đốt trong lửa. 12. Những con thú còn lại cũng bị tước quyền thống trị nhưng được kéo dài đời sống thêm một mùa và một kỳ.

13. Tôi đang nhìn trong những khải tượng ban đêm và thấy có một vị giống như Con Người đã đến cùng với những đám mây, rồi họ đưa Ngài đến trước mặt Đấng Thượng Cổ. 14. Ngài được ban cho quyền trị vì, vinh quang, và vương quyền, để tất cả các dân tộc, các quốc gia, và các ngữ tộc phục vụ Ngài. Quyền trị vì của Ngài là quyền trị vì vĩnh cửu, không bao giờ qua đi, và vương quốc của Ngài không bao giờ bị hủy diệt.

15. Tôi, là Đa-ni-ên, bị dằn vặt trong tâm linh, và những khải tượng trong đầu làm tôi bối rối. 16. Tôi đến gần một trong những người đứng tại đó và hỏi sự thật về tất cả những điều nầy. Người đó nói lời giải thích về những điều nầy cho tôi hiểu: 17. Bốn con thú nầy là bốn vua sẽ xuất hiện trên đất. 18. Nhưng các thánh của Đấng Chí Cao sẽ tiếp nhận vương quốc và sở hữu vương quốc đời đời cho đến đời đời vĩnh cửu.

19. Sau đó, tôi muốn biết về con thú thứ tư, là con thú khác hẳn với những con thú khác, vô cùng dữ tợn với răng sắt, và móng đồng, đã cắn nuốt, nghiền nát, và giày đạp những gì còn lại dưới chân; 20. về mười cái sừng ở trên đầu của nó và về cái sừng khác mọc lên khiến ba sừng rụng xuống trước mặt nó, là cái sừng có mắt và miệng nói những lời xấc xược, và có vẻ mạnh bạo hơn những sừng khác. 21. Tôi đang nhìn cái sừng nầy tranh chiến với các thánh và đang thắng họ, 22. cho tới khi Đấng Thượng Cổ ngự đến, một quyết định về các thánh của Đấng Chí Cao được thành lập, và thời kỳ các thánh thừa hưởng vương quốc đang đến.

23. Vì vậy, người đó nói: Con thú thứ tư sẽ là vương quốc thứ tư ở trên đất, khác hẳn mọi vương quốc khác; nó sẽ ăn nuốt, giày đạp và nghiền nát cả trái đất. 24. Mười cái sừng là mười vua sẽ ra từ vương quốc đó; có một vua nổi lên sau, khác hẳn những vua trước, và sẽ chinh phục ba vua. 25. Vua nầy sẽ nói những lời xúc phạm Đấng Chí Cao, sẽ bách hại các thánh của Đấng Chí Cao, và dự định sẽ thay đổi thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó vào tay vua ấy cho đến một kỳ, nhiều kỳ, và nửa kỳ. 26. Nhưng tòa sẽ phán xét, và quyền thống trị của nó sẽ bị tước bỏ, bị diệt trừ và hủy diệt vĩnh viễn. 27. Sau đó, vương quốc, quyền thống trị và sự cao trọng của các vương quốc trong thiên hạ sẽ được ban cho những người là các thánh của Đấng Chí Cao. Vương quốc của Ngài là vương quốc vĩnh cửu; mọi quyền thống trị đều phục vụ và vâng lời Ngài.

28. Sự việc kết thúc tại đây. Còn tôi, Đa-ni-ên, những ý tưởng làm tôi bối rối, sắc diện thay đổi, nhưng tôi giữ điều đó trong lòng.

Bản Dịch 1925

1. Năm đầu đời vua Bên-xát-sa, nước Ba-by-lôn, Đa-ni-ên đang nằm trên giường, thì thấy chiêm bao, và những sự hiện thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm bao đó ra, và thuật lại đại lược các sự ấy.

2. Vậy, Đa-ni-ên nói rằng: Đang đêm, ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và, nầy, có bốn hướng gió trên trời xô xát trên biển lớn. 3. Đoạn, bốn con thú lớn từ biển lên; con nọ khác con kia. 4. Con thứ nhất giống như sư tử, và có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người. 5. Nầy, một con thú thứ hai, in như con gấu; nó đứng nghiêng nửa mình, có ba cái xương sườn trong miệng, giữa những răng; và người ta bảo nó rằng: Hãy chổi dậy, hãy cắn nuốt nhiều thịt. 6. Sau đó, ta nhìn xem, nầy, có một con thú khác giống như con beo, ở trên lương có bốn cánh như cánh chim. Con thú đó có bốn đầu, và được ban cho quyền cai trị. 7. Sau ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, nầy, một con thú thứ tư, dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt; nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại, nó khác với các con thú đã đến trước, và có mười sừng. 8. Ta suy xét những sừng đó, và, nầy, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên, và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Nầy, cái sừng đó có những mắt in như mắt người, và một cái miệng nói những lời xấc xược.

9. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng Cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Ngôi Ngài là những ngọn lửa, và các bánh xe là lửa hừng. 10. Trước mặt Ngài, một sông lửa chảy ra và tràn lan; ngàn ngàn hầu hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài. Sự xét đoán đã sắm sẵn, và các sách mở ra. 11. Bấy giờ ta nhìn xem vì cớ tiếng của những lời xấc xược mà sừng ấy nói ra. Vậy ta nhìn xem cho đến chừng con thú bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt. 12. Còn những con thú khác cũng bị cất hết quyền, nhưng được làm dài đời sống mình một mùa và một kỳ.

13. Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng Cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. 14. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá. 15. Còn như ta, Đa-ni-ên, thì tâm thần ta rầu rĩ trong mình ta, và những sự hiện thấy trong đầu ta lam cho ta bối rối. 16. Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó, và hỏi người về lẽ thật của mọi sự nầy. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những sự đó cho ta mà rằng: 17. Bốn con thú lớn đó là bốn vua sẽ dấy lên trên đất. 18. Nhưng các thánh của Đấng Rất Cao sẽ nhận lấy nước, và được nước làm của mình đời đời, cho đến đời đời vô cùng.

19. Bấy giờ ta muốn biết lẽ thật về con thú thứ tư, là con khác với hết thảy các con khác, rất dữ tợn, răng thì bằng sắt, móng thì bằng đồng, nó cắn nuốt, nghiền nát, và có gì còn lại thì giày đạp dưới chân. 20. Ta cũng muốn biết lẽ thật về mười cái sừng ở trên đầu nó, và về cái sừng khác mọc lên, và trước mặt nó ba sừng kia đã bị rơi xuống, sừng nầy có những mắt và miệng nói những lời xấc xược, và hình dạng nó mạnh bạo hơn những sừng khác. 21. Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh, và thắng trận, 22. cho tới khi Đấng Thượng Cổ đã đến, sự xét đoán đã ban cho các thánh của Đấng Rất Cao và thì giờ đã đến, là khi các thánh được nước làm của mình.

23. Vậy người nói cùng ta như vầy: Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, giày đạp và nghiền nát ra. 24. Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy lên từ nước đó; và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua. 25. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.

26. Nhưng sự xét đoán sẽ đến, và người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó, để diệt đi và làm cho hủy phá đi đến cuối cùng. 27. Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. 28. Vậy, lời ấy đến đây là hết. Còn như ta, Đa-ni-ên, các ý tưởng ta khiến ta bối rối lắm. Sắc ta biến cải, dầu vậy, ta vẫn ghi nhớ những sự đó trong lòng ta.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng về Bốn Sinh Vật

1 Trong năm thứ nhất của triều đại Bên-sác-xa vua Ba-by-lôn, Ða-ni-ên nằm trên giường và thấy chiêm bao. Ông thấy các khải tượng trong đầu ông. Ông ghi lại tất cả những gì ông đã thấy trong giấc chiêm bao ấy và nói, 2 “Tôi, Ða-ni-ên, xin thuật lại như sau: Ban đêm, trong một khải tượng, tôi thấy, kìa, bốn hướng gió trên trời đang vần vũ dữ dội trên mặt đại dương. 3 Từ dưới biển có bốn con thú đi lên; mỗi con đều khác với các con khác.

4 Con thứ nhất giống như sư tử và có cánh như đại bàng. Khi tôi đang mải mê nhìn tôi thấy đôi cánh nó bị nhổ đi, rồi nó được nhấc lên khỏi mặt đất và bắt phải đứng trên hai chân như người ta, và nó được ban cho tâm trí của một người.

5 Nầy, một con thú khác xuất hiện, con thú thứ nhì, giống như một con gấu. Nó đứng trườn lên một bên; trong miệng nó, giữa hai hàm răng, nhô ra ba xương sườn, và nó được bảo, “Hãy đứng dậy và ăn nuốt nhiều thịt.”

6 Kế đó tôi nhìn, và kìa, một con thú nữa xuất hiện, giống như con beo. Trên lưng nó có bốn cánh như cánh chim. Con thú ấy có bốn đầu, và nó được ban cho quyền cai trị.

7 Sau đó, ban đêm tôi thấy trong khải tượng, và kìa, con thú thứ tư. Nó trông thật đáng sợ, kinh khủng, và rất mạnh. Nó có các răng lớn bằng sắt. Nó cắn xé, nghiền nát, và chà đạp dưới chân những gì còn sót lại. Nó khác hẳn tất cả con thú trước nó; nó có mười sừng. 8 Ðang khi tôi nhìn các sừng của nó, kìa, một sừng khác, một sừng nhỏ, mọc lên giữa các sừng ấy; và trước nó thì ba sừng có trước nó lại bị nhổ tận gốc; và kìa, sừng ấy có các mắt như mắt của người ta, và có miệng nói những lời cao ngạo trịch thượng.

Ðấng Thái Cổ Phán Xét

9 Khi tôi đang nhìn tôi thấy các ngai được đặt vào chỗ;

Ðấng Thái Cổ ngồi vào ngai Ngài.

Y phục Ngài trắng như tuyết;

Tóc trên đầu Ngài tựa lông chiên tinh khiết;

Chiếc ngai Ngài rực cháy với lửa hừng;

Các bánh xe của ngai thảy đều rực lửa.

10 Từ thánh nhan Ngài lửa cuồn cuộn phát ra.

Ngàn ngàn hầu hạ Ngài,

Vạn vạn túc trực trước mặt Ngài.

Phiên tòa bắt đầu xử,

Và các sách được mở ra.

11 Bấy giờ tôi tiếp tục nhìn vì tiếng của những lời cao ngạo trịch thượng từ cái sừng ấy vang ra. Tôi cứ nhìn cho đến khi con thú ấy bị giết; thân xác nó bị tiêu hủy và bị thiêu trong lửa. 12 Các con thú còn lại đều bị tước hết quyền cai trị; tuy nhiên chúng được cho sống thêm một mùa và một kỳ.

13 Ban đêm tôi thấy trong các khải tượng,

Kìa, một Ðấng giống như Con Người ngự trên mây trời đến.

Ngài đến trước mặt Ðấng Thái Cổ,

Và được đưa ra trình diện trước Ðấng ấy.

14 Ngài được ban cho quyền trị vì, vinh hiển, và vương quyền,

Ðể mọi dân tộc, mọi quốc gia, và mọi ngữ tộc phải phục vụ Ngài.

Quyền trị vì của Ngài là quyền trị vì đời đời, không bao giờ dứt;

Vương quyền của Ngài không bao giờ bị hủy diệt.

Khải Tượng Ðược Giải Nghĩa

15 Về phần tôi, Ða-ni-ên, tâm trí trong tôi bối rối, và những khải tượng trong đầu làm tôi hoang mang. 16 Tôi tiến gần một trong những vị đang đứng đó và hỏi vị ấy sự thật về mọi điều ấy là gì. Vị ấy trả lời và giải thích cho tôi biết những điều ấy như sau:

17 “Bốn con thú to lớn chỉ về bốn vua sẽ trỗi lên trên đất. 18 Nhưng các thánh đồ của Ðấng Tối Cao sẽ nhận lấy vương quốc và chiếm hữu vương quốc đời đời, vô cùng, và vĩnh viễn.”

19 Bấy giờ tôi muốn biết sự thật về con thú thứ tư, con thú khác hơn tất cả con thú khác, một con thú cực kỳ đáng sợ; các răng nó bằng sắt, và các móng vuốt nó bằng đồng. Nó cắn xé, nghiền nát, và chà đạp dưới chân những gì còn sót lại. 20 Tôi cũng muốn biết về mười cái sừng trên đầu nó, và về cái sừng kia mọc lên sau, mà trước nó ba sừng khác phải rụng đi. Cái sừng đó có các mắt và miệng nói những lời cao ngạo trịch thượng. Ngoài ra nó trông có vẻ lớn hơn các sừng khác. 21 Trong khi tôi đang nhìn, cái sừng ấy giao chiến với các thánh đồ và thắng hơn họ 22 cho đến khi Ðấng Thái Cổ đến, và cuộc phán xét ban sự đắc thắng cho các thánh đồ của Ðấng Tối Cao; và thời điểm đã đến cho các thánh đồ chiếm hữu vương quốc. 23 Vị ấy nói thế này:

“Về con thú thứ tư,

Sẽ có một đế quốc thứ tư trên đất;

Ðế quốc ấy sẽ khác hơn tất cả đế quốc khác;

Nó sẽ ăn nuốt cả thế giới;

Nó sẽ giày đạp và nghiền nát thế giới dưới chân nó.

24 Còn về mười cái sừng,

Từ đế quốc ấy mười vua sẽ nổi lên;

Nhưng sẽ có một vua khác nổi lên sau mười vua đó;

Vua mới nổi lên ấy khác hơn các vua trước;

Vua mới ấy sẽ đè bẹp ba vua.

25 Vua ấy sẽ nói những lời chống lại Ðấng Tối Cao;

Vua ấy sẽ làm hại các thánh đồ của Ðấng Tối Cao;

Vua ấy sẽ cố thay đổi thì giờ và luật pháp.

Người ta sẽ trao quyền cho vua ấy một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ.

26 Sau đó tòa phán xét sẽ ngồi lại xét xử;

Quyền bính của vua ấy bị tước đoạt, giải thể, và tiêu diệt hoàn toàn.

27 Bấy giờ vương quốc, quyền bính, và sự vĩ đại của các vương quốc dưới trời sẽ được ban cho dân thánh, tức các thánh đồ của Ðấng Tối Cao;

Vương quốc Ngài sẽ là vương quốc đời đời;

Và mọi quyền bính sẽ phục vụ Ngài và vâng lời Ngài.”

28 Những lời giải nghĩa về các khải tượng đến đây là chấm dứt. Nhưng về phần tôi, Ða-ni-ên, những tư tưởng trong tôi làm tôi quá đỗi sợ hãi, đến nỗi mặt tôi biến sắc, nhưng tôi giữ kín việc ấy trong lòng.

Tài Liệu