Đời Luôn An Bình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Đời Luôn An Bình
  • Lời: Uyên Trâm
  • Nhạc: Bentley D. Ackley
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đời Luôn An Bình
1. Đời sẽ đến với ta tươi đẹp như mắng mai
Hy vọng mơ ước đắp xây nặng trĩu vai này
Chào đón ánh nắng reo vui miệng luôn hát ca
Tim rộn rã lòng ta như nở hoa
Vì nếu có Jêsus, Ngài dẫn đưa mọi đường
Đời ta lo chi nữa xóa tan mọi vấn vương
Cùng bước với Jêsus, mặc thế gian xoay vần
Trong Chúa sẽ luôn an bình lướt qua dương trần.
2. Đời cũng có lúc giống như chiều mưa hắt hiu
Bay từng cơn gió lướt trên làng xóm tiêu điều
Dầu thế biết chắc gió mưa thường mau đổi thay
Chân trời sáng chờ tan muôn áng mây
Nào cứ vui lên đi, lòng vững tin nơi Ngài
Niềm tin đem giao hết cho Jêsus bữa nay
Nào hát ca lên đi, cuộc thế có thăng trầm
Nhưng Chúa dẫn đưa ta từng bước chân âm thầm.
3. Rồi chẳng mấy lúc sẽ phai dần như áng mây
Khi màn đêm phủ bao cuộc đời chóng tan này
Là lúc chấm dứt các công trình ta đắp xây
Trông chờ Chúa gọi tên ta trước ngai
Giờ ấy đến nay mai vào lúc ta không ngờ
Hoặc trong đêm tăm tối hay ban ngày nắng soi
Giờ ấy đến nay mai vào lúc ta bơ thờ
Xin Chúa cho ta sẵn sàng thức canh mọi giờ.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo