Khác biệt giữa các bản “Đến Với Nguồn Nước Sống”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Đến Với Nguồn Nước Sống
 
*Tựa đề:  Đến Với Nguồn Nước Sống
 
 
*Lời: John W. Peterson
 
*Lời: John W. Peterson
 
 
*Nhạc: John W. Peterson
 
*Nhạc: John W. Peterson
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Đến Với Nguồn Nước Sống'''
 
:'''Đến Với Nguồn Nước Sống'''
 
 
:1.  Cuộc đời hư vô nên tâm tư luôn khát khao trông mong
 
:1.  Cuộc đời hư vô nên tâm tư luôn khát khao trông mong
 
: Đợi chờ bao năm không chi thỏa vui lòng tôi
 
: Đợi chờ bao năm không chi thỏa vui lòng tôi
 
:Nhờ tình yêu thương Cha đưa tôi đi đến Jêsus ngay
 
:Nhờ tình yêu thương Cha đưa tôi đi đến Jêsus ngay
 
: Được cùng anh em vui hưởng nếp sống thiên đàng.
 
: Được cùng anh em vui hưởng nếp sống thiên đàng.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
: Đến với suối nước sống Cha ban cho tuôn tràn
 
: Đến với suối nước sống Cha ban cho tuôn tràn
Dòng 29: Dòng 17:
 
: Đến uống suối nước sống Christ tuôn ra dư dật
 
: Đến uống suối nước sống Christ tuôn ra dư dật
 
:Thật hồng ân Cha ban cho lớn lao vô cùng.
 
:Thật hồng ân Cha ban cho lớn lao vô cùng.
 
 
:2.  Thật dịu êm thay khi bên tôi luôn có Cha yêu thương
 
:2.  Thật dịu êm thay khi bên tôi luôn có Cha yêu thương
 
:Ngài làm cho tăm tối tươi mát như mùa xuân
 
:Ngài làm cho tăm tối tươi mát như mùa xuân
 
:Ngọt ngào thay khi Jêsus cho tôi uống nước thiêng liêng
 
:Ngọt ngào thay khi Jêsus cho tôi uống nước thiêng liêng
 
:Hằng ngày tôi ca vang mãi tán dương danh Ngài.
 
:Hằng ngày tôi ca vang mãi tán dương danh Ngài.
 
 
:3.  Này bạn, hôm nay sao không đi ngay đến Gô-gô-tha
 
:3.  Này bạn, hôm nay sao không đi ngay đến Gô-gô-tha
 
:Là nguồn tuôn ra ơn phước Chúa sâu rộng thay
 
:Là nguồn tuôn ra ơn phước Chúa sâu rộng thay
 
:Mời bạn nhanh chân đến uống nước sống Chúa ban cho không
 
:Mời bạn nhanh chân đến uống nước sống Chúa ban cho không
 
:Nhiều hồn linh xưa khao khát đã thấy thỏa lòng.
 
:Nhiều hồn linh xưa khao khát đã thấy thỏa lòng.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/635.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/635.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 635
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 635
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:50, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Đến Với Nguồn Nước Sống
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đến Với Nguồn Nước Sống
1. Cuộc đời hư vô nên tâm tư luôn khát khao trông mong
Đợi chờ bao năm không chi thỏa vui lòng tôi
Nhờ tình yêu thương Cha đưa tôi đi đến Jêsus ngay
Được cùng anh em vui hưởng nếp sống thiên đàng.
Điệp Khúc:
Đến với suối nước sống Cha ban cho tuôn tràn
Lòng hân hoan tươi vui trọn đời có Chúa dẫn lối
Đến uống suối nước sống Christ tuôn ra dư dật
Thật hồng ân Cha ban cho lớn lao vô cùng.
2. Thật dịu êm thay khi bên tôi luôn có Cha yêu thương
Ngài làm cho tăm tối tươi mát như mùa xuân
Ngọt ngào thay khi Jêsus cho tôi uống nước thiêng liêng
Hằng ngày tôi ca vang mãi tán dương danh Ngài.
3. Này bạn, hôm nay sao không đi ngay đến Gô-gô-tha
Là nguồn tuôn ra ơn phước Chúa sâu rộng thay
Mời bạn nhanh chân đến uống nước sống Chúa ban cho không
Nhiều hồn linh xưa khao khát đã thấy thỏa lòng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo