Đặng Minh Trí

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Ánh Sáng Tình Yêu
 2. Chúa Đem An Vui Cho Tôi
 3. Chúa Oai Quyền
 4. Chúc Tôn Chúa
 5. Dâng Lời Tán Dương
 6. Dâng Lời Suy Tôn
 7. Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô
 8. Đi Trong Hân Hoan
 9. Lời Con Ca Tụng
 10. Ngợi Ca Ơn Thương Xót
 11. Sự Bình An
 12. Tôn Vinh Danh Chúa
 13. Tôn Vinh Vua Jêsus
 14. Trong Giây Phút Này
Nguyên Tác
 • Lord, the Light of Your Love
 • He Has Made Me Glad
 • Awesome God
 • Blessed Be the Lord God Almighty
 • I Sing Praises
 • We Bring the Sacrifice of Praise
 • I Will Celebrate
 • Go Out With Joy
 • My Tribute
 • I Will Sing of the Mercies of the Lord
 • Glorify Thy Name
 • All Hail King Jesus
 • In Moments Like These
Lời
 • Graham Kendrick
 • Leona Von Brethorst
 • Rich Mullin
 • Bob Fitts
 • Terry MacAlmon
 • Kirk Dearman
 • Rita Baloche
 • Joe & Leila Huerta
 • Andrae Crouch
 • J.H. Filmore
 • Keith Roughledge
 • Donna Adkins
 • Dave Moody
 • David Graham
Nhạc
 • Graham Kendrick
 • Leona Von Brethorst
 • Rich Mullin
 • Bob Fitts
 • Terry MacAlmon
 • Kirk Dearman
 • Rita Baloche
 • Andrae Crouch
 • J.H. Filmore
 • Keith Roughledge
 • Donna Adkins
 • Dave Moody
 • David Graham

Tham Khảo