Trang cũ nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Thư Mục‏‎ (05:31, ngày 30 tháng 11 năm 2012)
 2. Wikicode‏‎ (00:38, ngày 28 tháng 10 năm 2013)
 3. Hang Bê-lem‏‎ (21:25, ngày 10 tháng 11 năm 2013)
 4. Chúa Giê-xu Lâm Phàm‏‎ (21:37, ngày 10 tháng 11 năm 2013)
 5. Mùa Xuân Hôm Nay Về Đây‏‎ (05:22, ngày 15 tháng 3 năm 2014)
 6. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua‏‎ (07:01, ngày 15 tháng 3 năm 2014)
 7. Xin Dạy Con Yêu Ngài‏‎ (20:20, ngày 15 tháng 3 năm 2014)
 8. Vinh Danh Ngài‏‎ (04:06, ngày 16 tháng 3 năm 2014)
 9. Chúa Kỳ Diệu‏‎ (04:59, ngày 16 tháng 3 năm 2014)
 10. Toàn Thế Giới Ca Ngợi‏‎ (05:05, ngày 16 tháng 3 năm 2014)
 11. Chúc Tôn Vua Thiên Cung‏‎ (05:36, ngày 17 tháng 3 năm 2014)
 12. Nguồn Cứu Giúp‏‎ (05:42, ngày 17 tháng 3 năm 2014)
 13. Lên Đền Thánh‏‎ (05:44, ngày 17 tháng 3 năm 2014)
 14. Tôn Ngợi Đấng Tạo Hóa‏‎ (05:57, ngày 17 tháng 3 năm 2014)
 15. Ca Ngợi Chúa Đêm Ngày‏‎ (05:22, ngày 27 tháng 3 năm 2014)
 16. Danh Ngài Là Jêsus‏‎ (05:26, ngày 27 tháng 3 năm 2014)
 17. Ca Ngợi Vì Được Cứu‏‎ (05:31, ngày 27 tháng 3 năm 2014)
 18. Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi‏‎ (15:20, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 19. Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô‏‎ (15:33, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 20. Tôn Vinh Vua Jêsus‏‎ (15:35, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 21. Vua Muôn Vua‏‎ (15:42, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 22. Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ‏‎ (16:55, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 23. Kỷ Nguyên Thanh Bình‏‎ (16:59, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 24. Chúa Đến Dương Trần‏‎ (19:15, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 25. Tình Yêu Thiên Chúa‏‎ (19:39, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 26. Đêm Nô-ên Tưng Bừng‏‎ (19:42, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 27. Như Chiên Đi Lạc‏‎ (21:13, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 28. Hãy Tin‏‎ (21:44, ngày 7 tháng 6 năm 2014)
 29. Chúa Tái Lâm‏‎ (01:02, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 30. Bài Ca Trong Tâm‏‎ (13:59, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 31. Đi Trong Hân Hoan‏‎ (14:12, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 32. Ơn Sâu‏‎ (20:03, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 33. Mến Yêu Jêsus‏‎ (20:55, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 34. Lẽ Sống Đời Tôi‏‎ (21:00, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 35. Tình Yêu Muôn Đời‏‎ (21:37, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 36. Từ Nay Thuộc Chúa‏‎ (21:43, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 37. Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh‏‎ (21:48, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 38. Tôn Vinh‏‎ (21:54, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 39. Vùng Đồi Xa Ấy‏‎ (21:59, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 40. Jêsus‏‎ (22:03, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 41. Bước Người Đi Qua‏‎ (22:09, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 42. Người Đã Đến‏‎ (22:13, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 43. Đêm Vui Trần Thế‏‎ (22:17, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 44. Bên Cha‏‎ (22:20, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 45. Thi Thiên 90‏‎ (22:39, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 46. Lời Nguyện Chiều‏‎ (22:45, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 47. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa‏‎ (22:50, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 48. Dù Mai Sau‏‎ (22:52, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 49. Khi Chúa Yên Lặng Nhìn‏‎ (22:57, ngày 8 tháng 6 năm 2014)
 50. Hãy Tin, Đừng Sợ!‏‎ (23:04, ngày 8 tháng 6 năm 2014)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).