Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 02:02 ngày 26 tháng 5 năm 2022 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 25 tháng 5 năm 2022

     14:09  Thi Thiên: Chương 119‎‎ 7 thay đổi lịch sử +984 [Admin‎ (7×)]
     
14:09 (hiện | trước) +5 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:07 (hiện | trước) +184 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:57 (hiện | trước) +208 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:43 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:42 (hiện | trước) +133 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:38 (hiện | trước) +222 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:31 (hiện | trước) +237 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 24 tháng 5 năm 2022

     16:18  Ga-la-ti: Chương 5‎‎ 2 thay đổi lịch sử +24 [Admin‎ (2×)]
     
16:18 (hiện | trước) +16 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:17 (hiện | trước) +8 Admin Thảo luận đóng góp
     14:39  Gia-cơ: Chương 3‎‎ 2 thay đổi lịch sử +30 [Admin‎ (2×)]
     
14:39 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:35 (hiện | trước) +24 Admin Thảo luận đóng góp
     14:12  Ê-phê-sô: Chương 2‎‎ 3 thay đổi lịch sử +20 [Admin‎ (3×)]
     
14:12 (hiện | trước) +7 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:10 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:08 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp
     12:08  Ma-thi-ơ: Chương 25 khácsử +15 Admin Thảo luận đóng góp
     12:06  Giăng: Chương 20 khácsử -13 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 23 tháng 5 năm 2022

     16:24  Thi Thiên: Chương 119‎‎ 6 thay đổi lịch sử +1.039 [Admin‎ (6×)]
     
16:24 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:30 (hiện | trước) +14 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:27 (hiện | trước) +432 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:08 (hiện | trước) +129 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:00 (hiện | trước) +270 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:54 (hiện | trước) +193 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 22 tháng 5 năm 2022

     21:02  Thi Thiên: Chương 137‎‎ 15 thay đổi lịch sử +1.380 [Admin‎ (15×)]
     
21:02 (hiện | trước) -1 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:01 (hiện | trước) +90 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:58 (hiện | trước) +2 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:57 (hiện | trước) -2 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:56 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:56 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:55 (hiện | trước) +410 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:47 (hiện | trước) +185 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:42 (hiện | trước) +115 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:32 (hiện | trước) +107 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:28 (hiện | trước) +20 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:25 (hiện | trước) +227 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:16 (hiện | trước) +90 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:04 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:01 (hiện | trước) +132 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 21 tháng 5 năm 2022

     18:12  Thi Thiên: Chương 138‎‎ 9 thay đổi lịch sử +1.456 [Admin‎ (9×)]
     
18:12 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:10 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:07 (hiện | trước) +423 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:57 (hiện | trước) +180 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:45 (hiện | trước) +303 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:40 (hiện | trước) +121 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:37 (hiện | trước) +258 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:31 (hiện | trước) +95 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:30 (hiện | trước) +58 Admin Thảo luận đóng góp
     17:26  Thi Thiên: Chương 148‎‎ 2 thay đổi lịch sử +4 [Admin‎ (2×)]
     
17:26 (hiện | trước) +2 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:23 (hiện | trước) +2 Admin Thảo luận đóng góp
     17:25  Thi Thiên: Chương 149 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp
     17:19  Thi Thiên: Chương 147‎‎ 3 thay đổi lịch sử +4 [Admin‎ (3×)]
     
17:19 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:18 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:17 (hiện | trước) +5 Admin Thảo luận đóng góp
     17:14  Thi Thiên: Chương 146 khácsử +4 Admin Thảo luận đóng góp
     17:12  Thi Thiên: Chương 145 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp
     17:09  Thi Thiên: Chương 144‎‎ 2 thay đổi lịch sử 0 [Admin‎ (2×)]
     
17:09 (hiện | trước) -3 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:08 (hiện | trước) +3 Admin Thảo luận đóng góp
     16:26  Thi Thiên: Chương 143 khácsử +7 Admin Thảo luận đóng góp
     16:22  Thi Thiên: Chương 142 khácsử +22 Admin Thảo luận đóng góp
     15:16  Thi Thiên: Chương 141‎‎ 3 thay đổi lịch sử +48 [Admin‎ (3×)]
     
15:16 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:11 (hiện | trước) -28 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:02 (hiện | trước) +67 Admin Thảo luận đóng góp
     14:41  Thi Thiên: Chương 139 khácsử +18 Admin Thảo luận đóng góp
     14:22  Thi Thiên: Chương 119‎‎ 7 thay đổi lịch sử +1.039 [Admin‎ (7×)]
     
14:22 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:19 (hiện | trước) +249 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:08 (hiện | trước) +124 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:05 (hiện | trước) +111 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:55 (hiện | trước) +182 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:43 (hiện | trước) +272 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:33 (hiện | trước) +106 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 20 tháng 5 năm 2022

     18:17  Thi Thiên: Chương 119‎‎ 7 thay đổi lịch sử +929 [Admin‎ (7×)]
     
18:17 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:16 (hiện | trước) +436 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:06 (hiện | trước) +3 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:05 (hiện | trước) +103 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:04 (hiện | trước) +126 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:01 (hiện | trước) +165 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:58 (hiện | trước) +90 Admin Thảo luận đóng góp
     17:20  Thi Thiên: Chương 139‎‎ 38 thay đổi lịch sử +3.287 [Admin‎ (38×)]
     
17:20 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:19 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:17 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:15 (hiện | trước) +7 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:14 (hiện | trước) +10 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:14 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:11 (hiện | trước) +251 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:05 (hiện | trước) +81 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:01 (hiện | trước) +271 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:52 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:42 (hiện | trước) +246 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:30 (hiện | trước) +169 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:35 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:34 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:33 (hiện | trước) +13 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:32 (hiện | trước) +446 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:14 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:13 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:13 (hiện | trước) +18 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:10 (hiện | trước) -8 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:09 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:07 (hiện | trước) +178 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:03 (hiện | trước) +138 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:45 (hiện | trước) +279 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:28 (hiện | trước) -29 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:26 (hiện | trước) +259 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:04 (hiện | trước) +114 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:02 (hiện | trước) +146 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:00 (hiện | trước) +3 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:58 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:58 (hiện | trước) +89 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:53 (hiện | trước) +8 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:51 (hiện | trước) +90 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:46 (hiện | trước) -2 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:44 (hiện | trước) +115 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:39 (hiện | trước) +129 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:30 (hiện | trước) +173 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:25 (hiện | trước) +85 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 19 tháng 5 năm 2022

     16:54  Thi Thiên: Chương 140‎‎ 13 thay đổi lịch sử +1.987 [Admin‎ (13×)]
     
16:54 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:52 (hiện | trước) +451 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:45 (hiện | trước) +267 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:21 (hiện | trước) +182 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:10 (hiện | trước) +302 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:59 (hiện | trước) +2 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:58 (hiện | trước) +145 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:55 (hiện | trước) +163 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:53 (hiện | trước) +134 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:50 (hiện | trước) -1 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:50 (hiện | trước) +249 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:46 (hiện | trước) +55 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:14 (hiện | trước) +32 Admin Thảo luận đóng góp
     15:03  Thi Thiên: Chương 119‎‎ 9 thay đổi lịch sử +1.074 [Admin‎ (9×)]
     
15:03 (hiện | trước) +2 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:01 (hiện | trước) +145 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:52 (hiện | trước) +10 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:50 (hiện | trước) +133 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:43 (hiện | trước) +111 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:28 (hiện | trước) +287 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:22 (hiện | trước) -2 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:21 (hiện | trước) +379 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:05 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp