Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 11:11 ngày 10 tháng 12 năm 2023 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 9 tháng 12 năm 2023

     17:19  Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 19‎‎ 10 thay đổi lịch sử +4.443 [Admin‎ (10×)]
     
17:19 (hiện | trước) +24 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:11 (hiện | trước) +907 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:01 (hiện | trước) +17 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:58 (hiện | trước) +12 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:58 (hiện | trước) +266 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:56 (hiện | trước) +261 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:51 (hiện | trước) +555 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:40 (hiện | trước) +796 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:31 (hiện | trước) +915 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:12 (hiện | trước) +690 Admin Thảo luận đóng góp
     16:02  Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 18‎‎ 8 thay đổi lịch sử +4.279 [Admin‎ (8×)]
     
16:02 (hiện | trước) +12 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:56 (hiện | trước) +437 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:47 (hiện | trước) +1.145 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:10 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:08 (hiện | trước) +1.028 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:50 (hiện | trước) +598 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:37 (hiện | trước) +603 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:29 (hiện | trước) +456 Admin Thảo luận đóng góp
     07:23  Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 17‎‎ 8 thay đổi lịch sử +4.878 [Admin‎ (8×)]
     
07:23 (hiện | trước) -6 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:23 (hiện | trước) +20 Admin Thảo luận đóng góp
     
07:18 (hiện | trước) +1.757 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:42 (hiện | trước) +11 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:33 (hiện | trước) +292 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:58 (hiện | trước) +1.131 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:54 (hiện | trước) +21 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:51 (hiện | trước) +1.652 Admin Thảo luận đóng góp
     02:25  Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 16‎‎ 8 thay đổi lịch sử +5.121 [Admin‎ (8×)]
     
02:25 (hiện | trước) +356 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:16 (hiện | trước) +715 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:09 (hiện | trước) +495 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:01 (hiện | trước) +717 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:53 (hiện | trước) -3 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:51 (hiện | trước) +897 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:42 (hiện | trước) +29 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:17 (hiện | trước) +1.915 Admin Thảo luận đóng góp
     00:22  Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 15‎‎ 3 thay đổi lịch sử +2.617 [Admin‎ (3×)]
     
00:22 (hiện | trước) +35 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:18 (hiện | trước) +960 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:07 (hiện | trước) +1.622 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 8 tháng 12 năm 2023

     23:42  Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 15‎‎ 4 thay đổi lịch sử +2.840 [Admin‎ (4×)]
     
23:42 (hiện | trước) +13 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:37 (hiện | trước) +1.517 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:16 (hiện | trước) -15 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:13 (hiện | trước) +1.325 Admin Thảo luận đóng góp
     22:56  Phục Truyền Luật Lệ Ký: Chương 14‎‎ 9 thay đổi lịch sử +4.373 [Admin‎ (9×)]
     
22:56 (hiện | trước) -3 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:51 (hiện | trước) +570 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:45 (hiện | trước) +10 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:42 (hiện | trước) +1.556 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:56 (hiện | trước) +397 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:52 (hiện | trước) -19 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:49 (hiện | trước) +665 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:37 (hiện | trước) +286 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:20 (hiện | trước) +911 Admin Thảo luận đóng góp