Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 04:02 ngày 26 tháng 11 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 25 tháng 11 năm 2020

     00:26  I Cô-rinh-tô: Chương 5 khácsử +31 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 24 tháng 11 năm 2020

     21:20  II Cô-rinh-tô: Chương 6‎‎ 5 thay đổi lịch sử +24 [Admin‎ (5×)]
     
21:20 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:23 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:19 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:12 (hiện | trước) -8 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:11 (hiện | trước) +36 Admin Thảo luận đóng góp
     01:50  Khải Huyền: Chương 17 khácsử +18 Admin Thảo luận đóng góp
     01:48  Khải Huyền: Chương 16 khácsử +24 Admin Thảo luận đóng góp
     01:44  Khải Huyền: Chương 14 khácsử -3 Admin Thảo luận đóng góp
     01:41  Khải Huyền: Chương 13 khácsử -16 Admin Thảo luận đóng góp
     01:38  Khải Huyền: Chương 9 khácsử -3 Admin Thảo luận đóng góp
     01:37  Khải Huyền: Chương 4 khácsử -12 Admin Thảo luận đóng góp
     01:36  Khải Huyền: Chương 3 khácsử +6 Admin Thảo luận đóng góp
     01:29  Khải Huyền: Chương 2 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 23 tháng 11 năm 2020

     23:25  Ma-la-chi: Chương 4 khácsử +18 Admin Thảo luận đóng góp
     06:15  Hê-bơ-rơ: Chương 9‎‎ 5 thay đổi lịch sử +63 [Admin‎ (5×)]
     
06:15 (hiện | trước) +12 Admin Thảo luận đóng góp
     
06:06 (hiện | trước) +117 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:31 (hiện | trước) +8 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:20 (hiện | trước) -177 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:28 (hiện | trước) +103 Admin Thảo luận đóng góp
     06:11  Khải Huyền: Chương 7‎‎ 2 thay đổi lịch sử +20 [Admin‎ (2×)]
     
06:11 (hiện | trước) +21 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:23 (hiện | trước) -1 Admin Thảo luận đóng góp
     06:07  Hê-bơ-rơ: Chương 13‎‎ 3 thay đổi lịch sử +12 [Admin‎ (3×)]
     
06:07 (hiện | trước) +26 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:21 (hiện | trước) -32 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:31 (hiện | trước) +18 Admin Thảo luận đóng góp
     05:58  Hê-bơ-rơ: Chương 8‎‎ 3 thay đổi lịch sử +24 [Admin‎ (3×)]
     
05:58 (hiện | trước) +42 Admin Thảo luận đóng góp
     
05:12 (hiện | trước) -54 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:29 (hiện | trước) +36 Admin Thảo luận đóng góp
     05:26  Khải Huyền: Chương 21‎‎ 2 thay đổi lịch sử -21 [Admin‎ (2×)]
     
05:26 (hiện | trước) -48 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:36 (hiện | trước) +27 Admin Thảo luận đóng góp
     05:25  Khải Huyền: Chương 15‎‎ 2 thay đổi lịch sử -39 [Admin‎ (2×)]
     
05:25 (hiện | trước) -48 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:35 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp
     05:24  Khải Huyền: Chương 13‎‎ 2 thay đổi lịch sử -5 [Admin‎ (2×)]
     
05:24 (hiện | trước) -32 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:33 (hiện | trước) +27 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 21 tháng 11 năm 2020

     03:45  Giăng: Chương 21‎‎ 2 thay đổi lịch sử +15.935 [Admin‎ (2×)]
     
03:45 (hiện | trước) +262 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:31 (hiện | trước) +15.673 Admin Thảo luận đóng góp
     03:45  Giăng: Chương 20‎‎ 3 thay đổi lịch sử +16.511 [Admin‎ (3×)]
     
03:45 (hiện | trước) +263 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:55 (hiện | trước) -1 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:54 (hiện | trước) +16.249 Admin Thảo luận đóng góp
     03:44  Giăng: Chương 19‎‎ 3 thay đổi lịch sử +263 [Admin‎ (3×)]
     
03:44 (hiện | trước) +263 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:55 (hiện | trước) -16.249 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:26 (hiện | trước) +16.249 Admin Thảo luận đóng góp
     03:44  Giăng: Chương 18 khácsử +263 Admin Thảo luận đóng góp
     03:43  Giăng: Chương 17 khácsử +263 Admin Thảo luận đóng góp
     03:43  Giăng: Chương 16 khácsử +263 Admin Thảo luận đóng góp
     03:42  Giăng: Chương 15 khácsử +263 Admin Thảo luận đóng góp
     03:42  Giăng: Chương 14 khácsử +263 Admin Thảo luận đóng góp
     03:42  Giăng: Chương 13 khácsử +263 Admin Thảo luận đóng góp
     03:41  Giăng: Chương 12 khácsử +263 Admin Thảo luận đóng góp
     03:41  Giăng: Chương 11 khácsử +263 Admin Thảo luận đóng góp
     03:40  Giăng: Chương 10 khácsử +262 Admin Thảo luận đóng góp
     03:40  Giăng: Chương 9 khácsử +262 Admin Thảo luận đóng góp
     03:39  Giăng: Chương 8 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     03:39  Giăng: Chương 7 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     03:38  Giăng: Chương 6 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     03:38  Giăng: Chương 5 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     03:37  Giăng: Chương 4‎‎ 2 thay đổi lịch sử +261 [Admin‎ (2×)]
     
03:37 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:37 (hiện | trước) +261 Admin Thảo luận đóng góp
     03:36  Giăng: Chương 3 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     03:36  Giăng: Chương 2 khácsử +261 Admin Thảo luận đóng góp
     03:34  Giăng: Chương 1 khácsử +190 Admin Thảo luận đóng góp
     03:33  Giăng khácsử +141 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 20 tháng 11 năm 2020

     22:49  Giăng: Chương 19 khácsử +24.353 Admin Thảo luận đóng góp
     18:41  Khải Huyền: Chương 1‎‎ 2 thay đổi lịch sử +8.595 [Admin‎ (2×)]
     
18:41 (hiện | trước) +8.585 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:05 (hiện | trước) +10 Admin Thảo luận đóng góp