Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 14:27 ngày 6 tháng 12 năm 2022 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 6 tháng 12 năm 2022

     04:48  Gióp : Chương 41‎‎ 30 thay đổi lịch sử +3.958 [Admin‎ (30×)]
     
04:48 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:43 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:42 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:38 (hiện | trước) +355 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:26 (hiện | trước) +126 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:21 (hiện | trước) +114 Admin Thảo luận đóng góp
     
04:05 (hiện | trước) +256 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:57 (hiện | trước) +64 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:51 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:44 (hiện | trước) +2 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:34 (hiện | trước) +495 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:20 (hiện | trước) +18 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:17 (hiện | trước) +115 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:11 (hiện | trước) +88 Admin Thảo luận đóng góp
     
03:03 (hiện | trước) +364 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:49 (hiện | trước) +132 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:35 (hiện | trước) -3 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:35 (hiện | trước) +2 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:32 (hiện | trước) +410 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:16 (hiện | trước) +27 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:12 (hiện | trước) +135 Admin Thảo luận đóng góp
     
02:09 (hiện | trước) +127 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:57 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:56 (hiện | trước) +356 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:45 (hiện | trước) +2 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:44 (hiện | trước) +245 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:37 (hiện | trước) +82 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:32 (hiện | trước) -16 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:30 (hiện | trước) +124 Admin Thảo luận đóng góp
     
01:27 (hiện | trước) +342 Admin Thảo luận đóng góp
     01:26  Gióp : Chương 40‎‎ 8 thay đổi lịch sử +1.459 [Admin‎ (8×)]
     
01:26 (hiện | trước) +14 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:35 (hiện | trước) +239 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:28 (hiện | trước) +475 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:18 (hiện | trước) +110 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:15 (hiện | trước) +24 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:12 (hiện | trước) +359 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:03 (hiện | trước) +119 Admin Thảo luận đóng góp
     
00:01 (hiện | trước) +119 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 5 tháng 12 năm 2022

     23:53  Gióp : Chương 40‎‎ 8 thay đổi lịch sử +1.616 [Admin‎ (8×)]
     
23:53 (hiện | trước) +514 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:36 (hiện | trước) +336 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:20 (hiện | trước) +89 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:12 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:12 (hiện | trước) +125 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:08 (hiện | trước) +135 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:59 (hiện | trước) +170 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:49 (hiện | trước) +241 Admin Thảo luận đóng góp
     23:32  Gióp : Chương 39 khácsử -3 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 3 tháng 12 năm 2022

     23:05  Gióp : Chương 39‎‎ 3 thay đổi lịch sử +325 [Admin‎ (3×)]
     
23:05 (hiện | trước) +2 Admin Thảo luận đóng góp
     
23:00 (hiện | trước) +59 Admin Thảo luận đóng góp
     
22:57 (hiện | trước) +264 Admin Thảo luận đóng góp