Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 14:13 ngày 3 tháng 12 năm 2020 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 3 tháng 12 năm 2020

M    05:41  Chú Rể và Các Bạn khácsử +889 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 3:29-30''' 29. Người có cô dâu, là chàng rể; còn bạn của chàng rễ là người đang đứng, lắng nghe, v…”
M    05:40  Lưỡi Rìu và Gốc Cây khácsử +706 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Lu-ca 3:9''' Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. ==Tài…”
M    05:39  Núi và Thung Lũng khácsử +1.222 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Lu-ca 3:4-6''' 4. như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy d…”
M    05:37  Bầy Chiên và Mùa Gặt khácsử +939 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 9:36-38''' 36. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan…”
M    05:36  Cũ và Mới khácsử +996 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 9:16-17''' 16. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng…”
M    05:35  Chồn và Chim khácsử +1.202 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 8:18-22''' 18. Vả, khi Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ b…”
M    05:33  Hai Căn Nhà khácsử +1.919 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:21-28''' 21. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào n…”
M    05:32  Cây Xấu và Cây Tốt khácsử +1.122 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:16-20''' 16. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, h…”
M    05:31  Chiên và Sói khácsử +749 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:15''' Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong th…”
     05:30  Ngụ Ngôn Và Ẩn Dụ Trong Kinh Thánh‎‎ 2 thay đổi lịch sử 0 [Admin3‎ (2×)]
     
05:30 (hiện | trước) 0 Admin3 Thảo luận đóng góp
     
02:31 (hiện | trước) 0 Admin3 Thảo luận đóng góp
M    05:30  Đá và Rắn khácsử +1.299 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:7-12''' 7. Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8. Bởi vì, hễ ai xin thì…”
M    05:18  Chó và Heo‎‎ 3 thay đổi lịch sử +763 [Admin3‎ (3×)]
     
05:18 (hiện | trước) -1 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Nội Dung
     
05:17 (hiện | trước) -2 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Nội Dung
M    
05:17 (hiện | trước) +766 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:6''' 6. Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp d…”
M    05:16  Cây Dằm và Cây Đà khácsử +1.305 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:1-5''' 1. Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. 2. Vì các ngươi đoán xét ngư…”
M    05:16  Chim Trời và Hoa Huệ‎‎ 2 thay đổi lịch sử +2.384 [Admin3‎ (2×)]
     
05:16 (hiện | trước) 0 Admin3 Thảo luận đóng góp →‎Nội Dung
M    
05:15 (hiện | trước) +2.384 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:25-34''' 25. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đ…”
M    05:14  Tôi Tớ và Ông Chủ khácsử +837 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:24''' Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng ngườ…”
M    05:13  Con Mắt Của Thân Thể khácsử +940 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:22-23''' 22. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ đ…”
M    05:12  Mối Mọt và Trộm Cướp khácsử +1.017 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:19-20''' 19. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và k…”
M    05:11  Cái Nia Quạt Lúa khácsử +753 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 3:12''' Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì…”
M    05:09  Dòng Dõi Rắn Lục khácsử +1.031 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 3:7''' Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo h…”
M    05:06  Chúa Đến khácsử +1.912 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-la-chi 3:1-3, 3:7''' 1. Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi t…”
M    02:49  Hai Cây Gậy Của Người Chăn Bầy khácsử +3.337 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 11:4-17''' 4. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Hãy nuôi bầy chiên để làm thịt. 5. Những người mua chú…”
M    02:47  Vương Miện khácsử +2.138 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 6:9-15''' 9. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi: 10. Hãy nhận bạc và vàng từ những người bị…”
M    02:46  Bốn Xe Chiến Mã khácsử +1.838 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 6:1-8''' 1. Tôi quay lại, ngước mắt lên, nhìn, và kìa có bốn xe chiến mã đi ra từ giữa hai hòn núi…”
M    02:44  Người Phụ Nữ và Thùng Ê-pha khácsử +1.675 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 5:5-11''' 5. Thiên sứ - là người đã nói với tôi - đi ra và bảo tôi: Bây giờ, hãy ngước mắt lên v…”
M    02:42  Cuốn Sách Biết Bay khácsử +1.472 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 5:1-4''' 1. Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy có một cuốn sách đang bay. 2. Người nói với tôi:…”
M    02:40  Những Cây Đèn Bằng Vàng khácsử +2.851 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 4:1-14''' 1. Đoạn, thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta, như một người đương ngủ bị ngư…”
M    02:35  Thầy Tế Lễ Giê-hô-sua khácsử +4.335 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 3:1-10; 6:9-15''' '''Xa-cha-ri 3:1-10''' 1. Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-su…”
M    02:30  Những Cái Sừng và Những Người Thợ Rèn khácsử +1.347 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 1:18-21''' 18. Sau đó, tôi ngước mắt lên nhìn: Kìa, có bốn cái sừng. 19. Tôi hỏi thiên sứ đang nói…”
M    02:28  Những Con Ngựa và Những Cây Sim‎‎ 2 thay đổi lịch sử +2.718 [Admin3‎ (2×)]
     
02:28 (hiện | trước) +561 Admin3 Thảo luận đóng góp
M    
02:26 (hiện | trước) +2.157 Admin3 Thảo luận đóng góp Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 1:8-17''' 8. Ban đêm, tôi thấy: Kìa, có một người cưỡi ngựa đỏ; người đứng giữa những cây sim…”

ngày 2 tháng 12 năm 2020

     20:25  Ma-thi-ơ: Chương 1 khácsử +6.483 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 30 tháng 11 năm 2020

     15:32  I Tê-sa-lô-ni-ca: Chương 2 khácsử +30 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 25 tháng 11 năm 2020

     00:26  I Cô-rinh-tô: Chương 5 khácsử +31 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 24 tháng 11 năm 2020

     21:20  II Cô-rinh-tô: Chương 6‎‎ 5 thay đổi lịch sử +24 [Admin‎ (5×)]
     
21:20 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:23 (hiện | trước) -4 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:19 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:12 (hiện | trước) -8 Admin Thảo luận đóng góp
     
20:11 (hiện | trước) +36 Admin Thảo luận đóng góp
     01:50  Khải Huyền: Chương 17 khácsử +18 Admin Thảo luận đóng góp
     01:48  Khải Huyền: Chương 16 khácsử +24 Admin Thảo luận đóng góp
     01:44  Khải Huyền: Chương 14 khácsử -3 Admin Thảo luận đóng góp
     01:41  Khải Huyền: Chương 13 khácsử -16 Admin Thảo luận đóng góp
     01:38  Khải Huyền: Chương 9 khácsử -3 Admin Thảo luận đóng góp
     01:37  Khải Huyền: Chương 4 khácsử -12 Admin Thảo luận đóng góp
     01:36  Khải Huyền: Chương 3 khácsử +6 Admin Thảo luận đóng góp
     01:29  Khải Huyền: Chương 2 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp