Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 01:13 ngày 28 tháng 5 năm 2023 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 23 tháng 5 năm 2023

     16:17  Ê-sai: Chương 48 khácsử -18 Admin Thảo luận đóng góp
     15:58  Gia-cơ‎‎ 2 thay đổi lịch sử +71 [Admin‎ (2×)]
     
15:58 (hiện | trước) +36 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:56 (hiện | trước) +35 Admin Thảo luận đóng góp
     15:50  Lu-ca: Chương 6 khácsử -6 Admin Thảo luận đóng góp
     15:50  Lu-ca: Chương 8 khácsử -10 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 22 tháng 5 năm 2023

     22:18  Truyền Đạo: Chương 9 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp
     22:15  Nhã Ca: Chương 8 khácsử +2 Admin Thảo luận đóng góp
     22:14  Nhã Ca: Chương 5 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp
     22:13  Nhã Ca: Chương 4 khácsử -2 Admin Thảo luận đóng góp
     22:06  Nhã Ca: Chương 3 khácsử -1 Admin Thảo luận đóng góp
     22:04  Nhã Ca: Chương 1 khácsử -5 Admin Thảo luận đóng góp
     21:48  Gióp : Chương 42 khácsử -1 Admin Thảo luận đóng góp
     21:47  Gióp : Chương 41 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp
     21:46  Gióp : Chương 40 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp
     21:45  Gióp : Chương 34 khácsử -7 Admin Thảo luận đóng góp
     21:44  Gióp : Chương 33 khácsử -19 Admin Thảo luận đóng góp
     21:42  Gióp : Chương 30 khácsử -23 Admin Thảo luận đóng góp
     21:33  Gióp : Chương 23 khácsử +7 Admin Thảo luận đóng góp
     21:32  Gióp : Chương 21 khácsử 0 Admin Thảo luận đóng góp
     21:31  Gióp : Chương 17 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp
     21:29  Gióp : Chương 14 khácsử +1 Admin Thảo luận đóng góp
     21:24  Gióp : Chương 13‎‎ 2 thay đổi lịch sử 0 [Admin‎ (2×)]
     
21:24 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     
21:24 (hiện | trước) 0 Admin Thảo luận đóng góp
     21:22  Ê-xơ-tê: Chương 6 khácsử -27 Admin Thảo luận đóng góp
     21:21  Ê-xơ-tê: Chương 3 khácsử -3 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 19 tháng 5 năm 2023

     19:13  Xuất Ê-díp-tô Ký: Chương 9‎‎ 19 thay đổi lịch sử +6.148 [Admin‎ (19×)]
     
19:13 (hiện | trước) +39 Admin Thảo luận đóng góp
     
19:02 (hiện | trước) +347 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:57 (hiện | trước) +427 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:50 (hiện | trước) +868 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:29 (hiện | trước) +427 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:15 (hiện | trước) +245 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:09 (hiện | trước) +258 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:06 (hiện | trước) +17 Admin Thảo luận đóng góp
     
18:04 (hiện | trước) +768 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:41 (hiện | trước) +42 Admin Thảo luận đóng góp
     
17:21 (hiện | trước) +976 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:54 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:53 (hiện | trước) +523 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:40 (hiện | trước) +8 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:35 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:34 (hiện | trước) +430 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:23 (hiện | trước) +425 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:17 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:15 (hiện | trước) +348 Admin Thảo luận đóng góp
     15:07  Nê-hê-mi: Chương 12 khácsử +16 Admin Thảo luận đóng góp
     15:04  Nê-hê-mi: Chương 7 khácsử -16 Admin Thảo luận đóng góp
     15:03  Nê-hê-mi: Chương 6 khácsử +1.139 Admin Thảo luận đóng góp
     14:58  Nê-hê-mi: Chương 4 khácsử +18 Admin Thảo luận đóng góp
     14:56  Ê-xơ-ra: Chương 4‎‎ 2 thay đổi lịch sử -21 [Admin‎ (2×)]
     
14:56 (hiện | trước) -18 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:53 (hiện | trước) -3 Admin Thảo luận đóng góp