Thay đổi gần đây

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.

Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 02:18 ngày 26 tháng 5 năm 2022 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 25 tháng 5 năm 2022

     14:09  Thi Thiên: Chương 119‎‎ 7 thay đổi lịch sử +984 [Admin‎ (7×)]
     
14:09 (hiện | trước) +5 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:07 (hiện | trước) +184 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:57 (hiện | trước) +208 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:43 (hiện | trước) -5 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:42 (hiện | trước) +133 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:38 (hiện | trước) +222 Admin Thảo luận đóng góp
     
13:31 (hiện | trước) +237 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 24 tháng 5 năm 2022

     16:18  Ga-la-ti: Chương 5‎‎ 2 thay đổi lịch sử +24 [Admin‎ (2×)]
     
16:18 (hiện | trước) +16 Admin Thảo luận đóng góp
     
16:17 (hiện | trước) +8 Admin Thảo luận đóng góp
     14:39  Gia-cơ: Chương 3‎‎ 2 thay đổi lịch sử +30 [Admin‎ (2×)]
     
14:39 (hiện | trước) +6 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:35 (hiện | trước) +24 Admin Thảo luận đóng góp
     14:12  Ê-phê-sô: Chương 2‎‎ 3 thay đổi lịch sử +20 [Admin‎ (3×)]
     
14:12 (hiện | trước) +7 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:10 (hiện | trước) +4 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:08 (hiện | trước) +9 Admin Thảo luận đóng góp
     12:08  Ma-thi-ơ: Chương 25 khácsử +15 Admin Thảo luận đóng góp
     12:06  Giăng: Chương 20 khácsử -13 Admin Thảo luận đóng góp

ngày 23 tháng 5 năm 2022

     16:24  Thi Thiên: Chương 119‎‎ 6 thay đổi lịch sử +1.039 [Admin‎ (6×)]
     
16:24 (hiện | trước) +1 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:30 (hiện | trước) +14 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:27 (hiện | trước) +432 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:08 (hiện | trước) +129 Admin Thảo luận đóng góp
     
15:00 (hiện | trước) +270 Admin Thảo luận đóng góp
     
14:54 (hiện | trước) +193 Admin Thảo luận đóng góp