Thống kê

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung3.923
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
5.221
Số tập tin đã tải lên47
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Thu Vien Tin Lanh được thành lập20.742
Số sửa đổi trung bình trên một trang3,97
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản (danh sách thành viên)4
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
2
Bot (danh sách thành viên)0
Bảo quản viên (danh sách thành viên)3
Bảo quản viên giao diện (danh sách thành viên)2
Hành chính viên (danh sách thành viên)3
Người xóa hẳn Flow (danh sách thành viên)1
View statistics
Views total8.233.227
Views per edit396.94
Most viewed pages
Bách Khoa Từ Điển Tin Lành229.065
Vĩnh Phúc221.174
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam189.931
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ173.690
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist173.063
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam96.413
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý67.994
Thánh Ca45.024
Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu42.486
Kinh Thánh29.778