Trang có nhiều thể loại nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. LỬA PHỤC HƯNG‏‎ (4 thể loại)
 2. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng‏‎ (3 thể loại)
 3. CÙNG HỌP NHAU‏‎ (3 thể loại)
 4. HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA‏‎ (3 thể loại)
 5. PHỤC HƯNG‏‎ (3 thể loại)
 6. TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG‏‎ (3 thể loại)
 7. Tâm Hồn Tôi Đang Cháy‏‎ (3 thể loại)
 8. HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN‏‎ (3 thể loại)
 9. XIN THẦN LINH ĐẾN‏‎ (2 thể loại)
 10. KHI CÓ GIÊ-XU‏‎ (2 thể loại)
 11. Bình An Trong Jesus/Vui Lên Và Hy Vọng‏‎ (2 thể loại)
 12. GÔ-GÔ-THA‏‎ (2 thể loại)
 13. VÌ GIÊ-XU SỐNG‏‎ (2 thể loại)
 14. Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Xuân Bất Diệt‏‎ (2 thể loại)
 15. XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT‏‎ (2 thể loại)
 16. Khi Thử Thách Trăm Bề/Thành Tín Chúa Rất Lớn‏‎ (2 thể loại)
 17. Mùa Ấm Áp Nhất Trong Năm/Theo Dấu Chân Người Xưa‏‎ (2 thể loại)
 18. Mùa Ấm Áp Nhất Trong Năm/Thiên Chúa Thành Người‏‎ (2 thể loại)
 19. Niềm Vui Bất Tận/Sao Cứ Hững Hờ‏‎ (2 thể loại)
 20. Tôi Tìm Được Jesus/Jesus Bên Ta Luôn‏‎ (2 thể loại)
 21. Tôi Tìm Được Jesus/Mơ Về Nhà Đời Đời‏‎ (2 thể loại)
 22. Hà Hơi Linh‏‎ (2 thể loại)
 23. ĐỨC THÁNH LINH‏‎ (2 thể loại)
 24. KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC‏‎ (2 thể loại)
 25. Bình An Trong Jesus/Đời Có Jesus‏‎ (2 thể loại)
 26. Bình An Trong Jesus/Hỡi Người Mệt Mỏi Và Gánh Nặng‏‎ (2 thể loại)
 27. TÔN VINH CHÚA TÌNH YÊU‏‎ (2 thể loại)
 28. Hiến Vương Miện‏‎ (2 thể loại)
 29. Danh Yêu Quí‏‎ (2 thể loại)
 30. KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT‏‎ (2 thể loại)
 31. Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Đầy Dẫy Trong Con‏‎ (2 thể loại)
 32. Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Một Mình Với Chúa‏‎ (2 thể loại)
 33. Khi Thử Thách Trăm Bề/Cảm Ơn Thượng Đế‏‎ (2 thể loại)
 34. Mùa Ấm Áp Nhất Trong Năm/Bethlehem Một Đêm Đông Giá Lạnh‏‎ (2 thể loại)
 35. Niềm Vui Bất Tận/Chỉ Còn Là Mùa Xuân Trong Jesus‏‎ (2 thể loại)
 36. Niềm Vui Bất Tận/Trong Chuồng Chiên‏‎ (2 thể loại)
 37. Tôi Tìm Được Jesus/Hãy Theo Ta‏‎ (2 thể loại)
 38. Jesus Thiết Hữu‏‎ (2 thể loại)
 39. Xin Thánh Linh Giáng Vô Tâm Tôi‏‎ (2 thể loại)
 40. XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN‏‎ (2 thể loại)
 41. Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá‏‎ (2 thể loại)
 42. Bình An Trong Jesus/Jesus, Hầm Trú Ẩn Kiên Cố‏‎ (2 thể loại)
 43. CHÚA YÊU TRẦN THẾ‏‎ (2 thể loại)
 44. Nắm Chặt Lời Hứa‏‎ (2 thể loại)
 45. VÌ AI?‏‎ (2 thể loại)
 46. Ngợi Khen Đấng Quân Lâm Muôn Đời‏‎ (2 thể loại)
 47. CHÚC TÁN DANH CHÚA‏‎ (2 thể loại)
 48. Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Ngày Mai Thuộc Chúa‏‎ (2 thể loại)
 49. Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời/Chứng Nhân Của Jesus‏‎ (2 thể loại)
 50. Khi Thử Thách Trăm Bề/Con Yêu Hỡi Dựa Nương Nơi Ta‏‎ (2 thể loại)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).