Tất cả các nhật trình công khai

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị tất cả các nhật trình đang có của Thu Vien Tin Lanh chung với nhau. Bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên (phân biệt chữ hoa-chữ thường), hoặc các trang bị ảnh hưởng (cũng phân biệt chữ hoa-chữ thường).

Nhật trình
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 05:41, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chú Rể và Các Bạn (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 3:29-30''' 29. Người có cô dâu, là chàng rể; còn bạn của chàng rễ là người đang đứng, lắng nghe, v…”)
 • 05:40, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Lưỡi Rìu và Gốc Cây (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Lu-ca 3:9''' Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. ==Tài…”)
 • 05:39, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Núi và Thung Lũng (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Lu-ca 3:4-6''' 4. như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy d…”)
 • 05:37, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Bầy Chiên và Mùa Gặt (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 9:36-38''' 36. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan…”)
 • 05:36, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cũ và Mới (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 9:16-17''' 16. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng…”)
 • 05:35, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chồn và Chim (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 8:18-22''' 18. Vả, khi Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ b…”)
 • 05:33, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hai Căn Nhà (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:21-28''' 21. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào n…”)
 • 05:32, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cây Xấu và Cây Tốt (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:16-20''' 16. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, h…”)
 • 05:31, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chiên và Sói (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:15''' Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong th…”)
 • 05:30, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Đá và Rắn (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:7-12''' 7. Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8. Bởi vì, hễ ai xin thì…”)
 • 05:17, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chó và Heo (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:6''' 6. Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp d…”)
 • 05:16, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cây Dằm và Cây Đà (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:1-5''' 1. Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. 2. Vì các ngươi đoán xét ngư…”)
 • 05:15, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chim Trời và Hoa Huệ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:25-34''' 25. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đ…”)
 • 05:14, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Tôi Tớ và Ông Chủ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:24''' Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng ngườ…”)
 • 05:13, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Con Mắt Của Thân Thể (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:22-23''' 22. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ đ…”)
 • 05:12, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mối Mọt và Trộm Cướp (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:19-20''' 19. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và k…”)
 • 05:11, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cái Nia Quạt Lúa (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 3:12''' Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì…”)
 • 05:09, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Dòng Dõi Rắn Lục (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 3:7''' Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo h…”)
 • 05:06, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa Đến (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-la-chi 3:1-3, 3:7''' 1. Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi t…”)
 • 02:49, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hai Cây Gậy Của Người Chăn Bầy (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 11:4-17''' 4. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Hãy nuôi bầy chiên để làm thịt. 5. Những người mua chú…”)
 • 02:47, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Vương Miện (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 6:9-15''' 9. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi: 10. Hãy nhận bạc và vàng từ những người bị…”)
 • 02:46, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Bốn Xe Chiến Mã (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 6:1-8''' 1. Tôi quay lại, ngước mắt lên, nhìn, và kìa có bốn xe chiến mã đi ra từ giữa hai hòn núi…”)
 • 02:44, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Người Phụ Nữ và Thùng Ê-pha (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 5:5-11''' 5. Thiên sứ - là người đã nói với tôi - đi ra và bảo tôi: Bây giờ, hãy ngước mắt lên v…”)
 • 02:42, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cuốn Sách Biết Bay (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 5:1-4''' 1. Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy có một cuốn sách đang bay. 2. Người nói với tôi:…”)
 • 02:40, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những Cây Đèn Bằng Vàng (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 4:1-14''' 1. Đoạn, thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta, như một người đương ngủ bị ngư…”)
 • 02:35, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thầy Tế Lễ Giê-hô-sua (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 3:1-10; 6:9-15''' '''Xa-cha-ri 3:1-10''' 1. Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-su…”)
 • 02:30, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những Cái Sừng và Những Người Thợ Rèn (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 1:18-21''' 18. Sau đó, tôi ngước mắt lên nhìn: Kìa, có bốn cái sừng. 19. Tôi hỏi thiên sứ đang nói…”)
 • 02:26, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những Con Ngựa và Những Cây Sim (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 1:8-17''' 8. Ban đêm, tôi thấy: Kìa, có một người cưỡi ngựa đỏ; người đứng giữa những cây sim…”)
 • 03:22, ngày 5 tháng 10 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Sự Chế Nhạo (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ha-ba-cúc 2:6-20''' 6. Chớ thì những kẻ đó há chẳng lấy thí dụ nhạo cười nó, lấy lời kín biếm nhẻ nó…”)
 • 03:21, ngày 5 tháng 10 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Xã Hội Băng Hoại (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Mi-chê 2:1-13''' 1. Khốn thay cho những kẻ mưu sự gian ác và toan sự tội lỗi trên giường mình, và làm ra vừ…”)
 • 03:19, ngày 5 tháng 10 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Người Vợ Không Trung Chính (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ô-sê 1-3''' '''Ô-sê 1''' 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, về đời Ô-xia, Giô-tham, A…”)
 • 03:14, ngày 5 tháng 10 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Con Chiên Và Con Dê (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Đa-ni-ên 8:1-25''' 1. Năm thứ ba, đời vua Bên-xát-sa, có sự hiện thấy tỏ ra cho ta, là Đa-ni-ên, sau sự hiện…”)
 • 03:12, ngày 5 tháng 10 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Bốn Con Thú (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Đa-ni-ên 7:1-28''' 1. Năm đầu đời vua Bên-xát-sa, nước Ba-by-lôn, Đa-ni-ên đang nằm trên giường, thì thấy c…”)
 • 03:11, ngày 5 tháng 10 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Bàn Tay Viết Trên Tường (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Đa-ni-ên 5:1-31''' 1. Vua Bên-xát-sa tổ chức một yến tiệc lớn đãi cả ngàn đại thần và uống rượu với…”)
 • 03:08, ngày 5 tháng 10 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cây Lớn (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Đa-ni-ên 4:1-37''' 1. Vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng, ở trên kh…”)
 • 03:07, ngày 5 tháng 10 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Pho Tượng Khổng Lồ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Đa-ni-ên 2:31-45''' 31. Hỡi vua, vua nhìn xem, và nầy, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ…”)
 • 03:42, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Nước Lụt (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 47:1-12''' 1. Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dướ…”)
 • 03:41, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thước Đo (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 40:1-5; 43:1-17''' '''Ê-xê-chi-ên 40:1-5''' 1. Năm thứ hai mươi lăm sau khi chúng ta bị làm phu tù, đ…”)
 • 03:36, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hai Cây Gậy (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 37:15-28''' 15. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 16. Hỡi con người, hãy lấy một cây…”)
 • 03:35, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thung Lũng Xương Khô (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 37:1-14''' 1. Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đ…”)
 • 03:34, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những Người Chăn Chiên Bất Trung (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 34:1-31''' 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch c…”)
 • 03:32, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cây Hương Nam Tại Li-ban (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 31:1-18''' 1. Năm thứ mười một, ngày mồng một tháng ba, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như…”)
 • 03:31, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chê-ru-bim Được Xức Dầu (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 28:1-19''' 1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, hãy nói cùng vua củ…”)
 • 03:30, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Vợ Của Tiên Tri (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 24:15-24''' 15. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 16. Hỡi con người, nầy, thình lình ta sẽ…”)
 • 03:28, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Nồi Nóng Sôi (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 24:1-5''' 1. Năm thứ chín, ngày mồng mười, có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng: 2. Hỡi con ng…”)
 • 03:26, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hai Chị Em (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 23:1-49''' 1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, có hai người đàn b…”)
 • 03:23, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cây Nho Và Những Nhánh Sum Suê (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 19:10-14''' 10. Mẹ ngươi như một cây nho, trong máu ngươi, trồng nơi mé nước. Trịu những trái v…”)
 • 03:19, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Sư Tử Cái Và Những Sư Tử Tơ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 19:1-9''' 1. Vậy ngươi hãy đọc bài ca thương về các quan trưởng Y-sơ-ra-ên, 2. mà rằng: Mẹ ngư…”)
 • 03:18, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chim Đại Bàng (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 17:1-24''' 1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2. Hỡi con người, khá ra câu đố,…”)
 • 03:17, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Người Vợ Bất Trung (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 16:1-63''' 1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2. Hỡi con người, hãy làm cho Giê-r…”)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).