Tất cả các nhật trình công khai

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị tất cả các nhật trình đang có của Thu Vien Tin Lanh chung với nhau. Bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên (phân biệt chữ hoa-chữ thường), hoặc các trang bị ảnh hưởng (cũng phân biệt chữ hoa-chữ thường).

Nhật trình
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 05:41, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chú Rể và Các Bạn (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 3:29-30''' 29. Người có cô dâu, là chàng rể; còn bạn của chàng rễ là người đang đứng, lắng nghe, v…”)
 • 05:40, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Lưỡi Rìu và Gốc Cây (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Lu-ca 3:9''' Cái búa đã để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. ==Tài…”)
 • 05:39, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Núi và Thung Lũng (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Lu-ca 3:4-6''' 4. như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Ê-sai rằng: Có tiếng kêu la trong đồng vắng: Hãy d…”)
 • 05:37, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Bầy Chiên và Mùa Gặt (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 9:36-38''' 36. Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ cùng khốn, và tan…”)
 • 05:36, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cũ và Mới (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 9:16-17''' 16. Không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ; vì nếu làm vậy, miếng nỉ mới sẽ chằng…”)
 • 05:35, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chồn và Chim (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 8:18-22''' 18. Vả, khi Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ b…”)
 • 05:33, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hai Căn Nhà (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:21-28''' 21. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào n…”)
 • 05:32, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cây Xấu và Cây Tốt (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:16-20''' 16. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, h…”)
 • 05:31, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chiên và Sói (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:15''' Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong th…”)
 • 05:30, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Đá và Rắn (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:7-12''' 7. Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8. Bởi vì, hễ ai xin thì…”)
 • 05:17, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chó và Heo (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:6''' 6. Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp d…”)
 • 05:16, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cây Dằm và Cây Đà (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:1-5''' 1. Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. 2. Vì các ngươi đoán xét ngư…”)
 • 05:15, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chim Trời và Hoa Huệ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:25-34''' 25. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đ…”)
 • 05:14, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Tôi Tớ và Ông Chủ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:24''' Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng ngườ…”)
 • 05:13, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Con Mắt Của Thân Thể (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:22-23''' 22. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ đ…”)
 • 05:12, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Mối Mọt và Trộm Cướp (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 6:19-20''' 19. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và k…”)
 • 05:11, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cái Nia Quạt Lúa (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 3:12''' Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì…”)
 • 05:09, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Dòng Dõi Rắn Lục (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 3:7''' Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-tem mình, thì bảo h…”)
 • 05:06, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa Đến (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-la-chi 3:1-3, 3:7''' 1. Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi t…”)
 • 02:49, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hai Cây Gậy Của Người Chăn Bầy (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 11:4-17''' 4. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: Hãy nuôi bầy chiên để làm thịt. 5. Những người mua chú…”)
 • 02:47, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Vương Miện (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 6:9-15''' 9. Có lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi: 10. Hãy nhận bạc và vàng từ những người bị…”)
 • 02:46, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Bốn Xe Chiến Mã (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 6:1-8''' 1. Tôi quay lại, ngước mắt lên, nhìn, và kìa có bốn xe chiến mã đi ra từ giữa hai hòn núi…”)
 • 02:44, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Người Phụ Nữ và Thùng Ê-pha (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 5:5-11''' 5. Thiên sứ - là người đã nói với tôi - đi ra và bảo tôi: Bây giờ, hãy ngước mắt lên v…”)
 • 02:42, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cuốn Sách Biết Bay (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 5:1-4''' 1. Tôi lại ngước mắt lên nhìn, và thấy có một cuốn sách đang bay. 2. Người nói với tôi:…”)
 • 02:40, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những Cây Đèn Bằng Vàng (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 4:1-14''' 1. Đoạn, thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta, như một người đương ngủ bị ngư…”)
 • 02:35, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thầy Tế Lễ Giê-hô-sua (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 3:1-10; 6:9-15''' '''Xa-cha-ri 3:1-10''' 1. Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-su…”)
 • 02:30, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những Cái Sừng và Những Người Thợ Rèn (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 1:18-21''' 18. Sau đó, tôi ngước mắt lên nhìn: Kìa, có bốn cái sừng. 19. Tôi hỏi thiên sứ đang nói…”)
 • 02:26, ngày 3 tháng 12 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những Con Ngựa và Những Cây Sim (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Xa-cha-ri 1:8-17''' 8. Ban đêm, tôi thấy: Kìa, có một người cưỡi ngựa đỏ; người đứng giữa những cây sim…”)
 • 17:48, ngày 25 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Diễn giải về thời hiện tại (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 10:34-36; 16:1-4== '''10:34-36''' 34. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem…”)
 • 22:01, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa được chôn cất (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:45-61== 45. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46. Ước chừng giờ thứ c…”)
 • 22:01, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa chết trên thập tự (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:45-61== 45. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46. Ước chừng giờ thứ c…”)
 • 21:59, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Phần mộ Chúa bị canh giữ (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:62-66== 62. Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-l…”)
 • 21:57, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị đóng đinh (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:45-61== 45. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46. Ước chừng giờ thứ c…”)
 • 21:54, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Đường đến Gô-gô-tha (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:32-44== 32. Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Đ…”)
 • 21:52, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị những người lính chế nhạo (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:27-31== 27. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. 2…”)
 • 21:50, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị kết án tử hình (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:15-26== 15. Phàm đến ngày lễ Vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. 16. Đang l…”)
 • 21:46, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hê-rốt gặp Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Lu-ca 23:6-16== 6. Khi Phi-lát nghe điều đó, thì hỏi nếu người nầy thật là dân Ga-li-lê chăng. 7. Biết Ngài thuộc quyền ca…”)
 • 21:45, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị Phi-lát xét xử (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:11-14== 11. Đức Chúa Jêsus đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: Có phải ngươi là Vua của dân Giu-đa khô…”)
 • 21:42, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Giu-đa chết (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:3-10== 3. Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho…”)
 • 21:41, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị giải đến Phi-lát (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:1-2== 1. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Jêsus…”)
 • 21:38, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Phi-e-rơ chối Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:57-75== 57. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầ…”)
 • 21:37, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị xử trước Tòa Công Luận (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:57-75== 57. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầ…”)
 • 21:34, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị bắt (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:47-56== 47. Khi Ngài còn đang phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đô…”)
 • 21:30, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:36-46== 36. Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi…”)
 • 21:25, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Đường đến Ghết-sê-ma-nê (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:30-35== 30. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve. 31. Ngài bèn phán rằng…”)
 • 21:21, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Lời cầu nguyện của Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Giăng 13:31-17:26== '''13:31-38''' 31. Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hiện bây giờ Con người được vinh hi…”)
 • 21:20, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những lời từ biệt (Tạo trang mới với nội dung “==Giăng 13:31-17:26== '''13:31-38''' 31. Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hiện bây giờ Con người được vinh hi…”)
 • 21:16, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Lời báo trước Phi-e-rơ chối Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 19:28; 20:25-28== '''19:28''' 28. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi…”)
 • 21:15, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những lời dạy dỗ cuối cùng (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 19:28; 20:25-28== '''19:28''' 28. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi…”)
 • 21:10, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thiết lập lễ Tiệc Thánh (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:26-29== 26. Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, n…”)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).