Tất cả các nhật trình công khai

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị tất cả các nhật trình đang có của Thu Vien Tin Lanh chung với nhau. Bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên (phân biệt chữ hoa-chữ thường), hoặc các trang bị ảnh hưởng (cũng phân biệt chữ hoa-chữ thường).

Nhật trình
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 03:42, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Nước Lụt (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 47:1-12''' 1. Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dướ…”)
 • 03:41, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thước Đo (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 40:1-5; 43:1-17''' '''Ê-xê-chi-ên 40:1-5''' 1. Năm thứ hai mươi lăm sau khi chúng ta bị làm phu tù, đ…”)
 • 03:36, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hai Cây Gậy (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 37:15-28''' 15. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 16. Hỡi con người, hãy lấy một cây…”)
 • 03:35, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thung Lũng Xương Khô (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 37:1-14''' 1. Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đ…”)
 • 03:34, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những Người Chăn Chiên Bất Trung (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 34:1-31''' 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch c…”)
 • 03:32, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cây Hương Nam Tại Li-ban (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 31:1-18''' 1. Năm thứ mười một, ngày mồng một tháng ba, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như…”)
 • 03:31, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chê-ru-bim Được Xức Dầu (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 28:1-19''' 1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, hãy nói cùng vua củ…”)
 • 03:30, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Vợ Của Tiên Tri (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 24:15-24''' 15. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 16. Hỡi con người, nầy, thình lình ta sẽ…”)
 • 03:28, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Nồi Nóng Sôi (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 24:1-5''' 1. Năm thứ chín, ngày mồng mười, có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng: 2. Hỡi con ng…”)
 • 03:26, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hai Chị Em (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 23:1-49''' 1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, có hai người đàn b…”)
 • 03:23, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cây Nho Và Những Nhánh Sum Suê (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 19:10-14''' 10. Mẹ ngươi như một cây nho, trong máu ngươi, trồng nơi mé nước. Trịu những trái v…”)
 • 03:19, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Sư Tử Cái Và Những Sư Tử Tơ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 19:1-9''' 1. Vậy ngươi hãy đọc bài ca thương về các quan trưởng Y-sơ-ra-ên, 2. mà rằng: Mẹ ngư…”)
 • 03:18, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chim Đại Bàng (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 17:1-24''' 1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2. Hỡi con người, khá ra câu đố,…”)
 • 03:17, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Người Vợ Bất Trung (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 16:1-63''' 1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2. Hỡi con người, hãy làm cho Giê-r…”)
 • 03:16, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Nhánh Nho (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 15:1-8''' 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, cây nho ở trong các cây kh…”)
 • 03:15, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Dọn Đồ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 12:1-28''' 1. Có lời Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, ngươi ở giữa nhà…”)
 • 03:13, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Nồi Thịt (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 11:1-25''' 1. Vả lại, Thần cất ta lên và đem đến cửa đông nhà Đức Giê-hô-va, là cửa ở về…”)
 • 03:12, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Người Đeo Ống Mực Bằng Sừng (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 9:1-10:22''' '''Ê-xê-chi-ên 9:1-11''' 1. Ngài kêu lớn tiếng trong lỗ tai ta rằng: Khá khiến những k…”)
 • 03:09, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Tượng Ghen Tuông (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 8:1-18''' 1. Năm thứ sáu, ngày mồng năm tháng sáu, khi ta đang ngồi trong nhà, và các trưởng lão Gi…”)
 • 03:08, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cạo Tóc (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 5:1-17''' 1. Hỡi con người, còn như ngươi, hãy lấy một cái gươm bén như dao cạo râu, lấy mà đ…”)
 • 03:07, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Vẽ Trên Gạch (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 4:1-17''' 1. Hỡi con người, hãy lấy một tấm ngói, đặt nó trước mặt ngươi, và vẽ thành Giê-…”)
 • 03:05, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Ăn Nuốt Sách (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 2:1-3:27''' '''Ê-xê-chi-ên 2:1-10''' 1 Ðấng ấy phán với tôi rằng, “Hỡi con người, hãy đứng d…”)
 • 03:00, ngày 23 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những Sinh Vật (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-xê-chi-ên 1:1-28''' 1. Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng tư, khi ta đang ở giữa phu tù, trên bờ sông Kê-…”)
 • 02:08, ngày 21 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Sự An Ủi (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-sai 28:23-29''' 23. Hãy lắng tai, nghe tiếng ta; hãy để ý, nghe lời ta! 24. Kẻ cày để gieo, há hằng ngày cứ…”)
 • 02:06, ngày 21 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Máng Của Chủ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ê-sai 1:2-9''' 2. Hỡi các tầng trời! Hãy nghe. Hỡi đất! Hãy lắng tai. Bởi vì Đức Giê-hô-va đã phán: “Ta…”)
 • 02:04, ngày 21 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thành Nhỏ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Truyền Đạo 9:13-18''' 13. Ta cũng xem xét sự khôn ngoan dưới mặt trời và điều đó tạo ấn tượng cho ta. 14…”)
 • 02:03, ngày 21 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Ăn Uống (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Truyền Đạo 5:18-20''' 18. Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm…”)
 • 01:57, ngày 21 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Sự Vô Dụng (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Châm Ngôn 26:7''' Ống chân người què đòng đưa vô đụng; Câu châm ngôn trong miệng kẻ ngu dại cũng vậy. =…”)
 • 21:22, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Quê Hương Đời Đời (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Quê Hương Đời Đời *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Quê Hương Đời Đời'''…”)
 • 21:16, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thời Thanh Xuân (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Thời Thanh Xuân *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Thời Thanh Xuân''' :Thời thanh…”)
 • 21:11, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Ha-lê-lu-gia Jesus Phục Sinh (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Ha-Lê-Lu-Gia, Giê-Xu Phục Sinh *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Ha-Lê-Lu-Gia, Giê-X…”)
 • 21:04, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa Sao Chịu Khổ (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Chúa Sao Chịu Khổ? *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Chúa Sao Chịu Khổ?''' :1.…”)
 • 20:50, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cứu Chúa Giáng Trần (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Cứu Chúa Giáng Trần *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Cứu Chúa Giáng Trần'''…”)
 • 20:44, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Tiến Bước Với Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Tiến Bước Với Chúa *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Tiến Bước Với Chúa'''…”)
 • 05:09, ngày 13 tháng 9 năm 2020 Admin Thảo luận đóng góp đã tạo trang Tập tin:Nehushtan.jpg
 • 05:09, ngày 13 tháng 9 năm 2020 Admin Thảo luận đóng góp đã tải lên Tập tin:Nehushtan.jpg
 • 02:06, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Gốc Nho Thật (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 15:1-8''' 1. Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 2. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì…”)
 • 02:05, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hạt Giống Sau Khi Gieo (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 12:24''' 24. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi g…”)
 • 02:04, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Người Phụ Nữ Sắp Sanh (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 16:20-22''' 20. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người…”)
 • 02:03, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Sự Sống Lại Và Sự Sống (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 11:25-26''' 25. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống,…”)
 • 02:02, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Người Chăn Nhân Từ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 10:1-30''' 1. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, n…”)
 • 02:00, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cửa Của Chiên (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 10:7-9''' 7. Đức Chúa Jêsus lại phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là…”)
 • 01:59, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Bánh Của Sự Sống (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 6:29-40''' 29. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó l…”)
 • 01:57, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Nước Sống (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 4:4-14''' 4. Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. 5. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, g…”)
 • 01:56, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Con Rắn Đồng (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 3:14-18''' 14. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo lên d…”)
 • 01:55, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Đền Thờ (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Giăng 2:19-21''' 19. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! 20. Ng…”)
 • 01:52, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Xây Nhà Trên Nền Đá (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Ma-thi-ơ 7:24-29; Lu-ca 6:46-49''' '''Ma-thi-ơ 7:24-29''' 24. Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giốn…”)
 • 01:50, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Người Giàu Dại Dột (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Lu-ca 12:16-21''' 16. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều l…”)
 • 01:49, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Dạ Tiệc (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Lu-ca 14:16-24''' 16. Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. 17. Kh…”)
 • 01:48, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Admin3 Thảo luận đóng góp đã tạo trang Người Làm Công (Tạo trang mới với nội dung “==Nội Dung== '''Lu-ca 17:7-10''' 7. Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng: H…”)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).