Trang có ít sửa đổi nhất

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Hát Xuân‏‎ (1 phiên bản)
 2. Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy‏‎ (1 phiên bản)
 3. Sự Sống Lại Và Sự Sống‏‎ (1 phiên bản)
 4. Chúa hóa bánh cho năm ngàn người‏‎ (1 phiên bản)
 5. Chúa chữa lành người mù từ lúc mới sinh‏‎ (1 phiên bản)
 6. Mary! Bà Có Biết‏‎ (1 phiên bản)
 7. Kết thúc Phúc Âm Mác‏‎ (1 phiên bản)
 8. Đức Chúa Jesus và ma quỷ‏‎ (1 phiên bản)
 9. Tôi Biết Chúa Đáp Lời‏‎ (1 phiên bản)
 10. Thánh Linh Của Ðức Chúa Trời Hằng Sống‏‎ (1 phiên bản)
 11. Ngư Phủ‏‎ (1 phiên bản)
 12. Loan Tin Trên Núi‏‎ (1 phiên bản)
 13. Xa Ta Hết Muôn Tội‏‎ (1 phiên bản)
 14. Chúa đuổi quỷ‏‎ (1 phiên bản)
 15. Thư Rô-ma‏‎ (1 phiên bản)
 16. Người Lực Lưỡng‏‎ (1 phiên bản)
 17. Ca Ngợi Đấng Cứu Tôi‏‎ (1 phiên bản)
 18. Ơn Sâu‏‎ (1 phiên bản)
 19. Chúc Tôn Đấng Được Xức Dầu‏‎ (1 phiên bản)
 20. Tôi Tin‏‎ (1 phiên bản)
 21. Thanh Niên Tin Lành‏‎ (1 phiên bản)
 22. Người Đã Đến Đây Vì Tôi‏‎ (1 phiên bản)
 23. Ẩn dụ về mười cô dâu‏‎ (1 phiên bản)
 24. Tôi Vừa Gặp Chúa Jesus‏‎ (1 phiên bản)
 25. Làm Tròn Thiên Chức‏‎ (1 phiên bản)
 26. Jesus Gọi Ta‏‎ (1 phiên bản)
 27. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng‏‎ (1 phiên bản)
 28. Dâng Trọn Cho Jesus‏‎ (1 phiên bản)
 29. Như Chiên Đi Lạc‏‎ (1 phiên bản)
 30. Một Thân‏‎ (1 phiên bản)
 31. Bài Ca Mới: Hallelujah‏‎ (1 phiên bản)
 32. Dẫn nhập‏‎ (1 phiên bản)
 33. Cuộc Đời Và Hoa Cỏ.‏‎ (1 phiên bản)
 34. Tận Hiến‏‎ (1 phiên bản)
 35. Trao Cho Chúa‏‎ (1 phiên bản)
 36. Những Biểu Tượng Của Đức Thánh Linh‏‎ (1 phiên bản)
 37. Giờ Kinh Thánh‏‎ (1 phiên bản)
 38. Các Linh Khúc‏‎ (1 phiên bản)
 39. Từ Đại Dương Ngài Gọi Con‏‎ (1 phiên bản)
 40. Đoàn Trung Tín‏‎ (1 phiên bản)
 41. Vinh Danh Ngài‏‎ (1 phiên bản)
 42. Niềm Vui Bất Tận/Mừng Hôn Lễ‏‎ (1 phiên bản)
 43. Khi Thử Thách Trăm Bề/Chân Chúa Trần Gian‏‎ (1 phiên bản)
 44. Đêm Thánh Tuyệt Vời‏‎ (1 phiên bản)
 45. Chúa Jesus Là Cứu Chúa‏‎ (1 phiên bản)
 46. Khi Đôi Mắt Nhìn Ngắm Con Trời‏‎ (1 phiên bản)
 47. Đường Nào Đẹp Ý Chúa‏‎ (1 phiên bản)
 48. Có Một Dòng Suối‏‎ (1 phiên bản)
 49. Chúa Là Mùa Xuân‏‎ (1 phiên bản)
 50. Lời Thống Hối‏‎ (1 phiên bản)

Xem (50 mục trước | 50 mục sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).