Đấng Chăn Giữ Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:39, ngày 24 tháng 8 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Đấng Chăn Giữ Tôi *Lời: Theo ý Thi Thiên 23 *Nhạc: Ralph E. Hudson *Tài Liệu: ==Lời …”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Đấng Chăn Giữ Tôi
  • Lời: Theo ý Thi Thiên 23
  • Nhạc: Ralph E. Hudson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đấng Chăn Giữ Tôi
1. Dòng bình tịnh kia dẫn đưa mình tận nơi hoài
Chăn chiên hỡi Chúa tôi cậy Ngài
Đồng cỏ rất xanh, kỳ lạ, ngon thay
Thật Ngài ban nhiều phước nay.
Điệp Khúc:
Quanh đêm luôn ngày, lạ thay Chúa dẫn dắt tôi
Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài
Nặng nề khi trước nay khỏi vai nhẹ nhàng
Và cực khổ nay đã thôi.
2. Vì đường eo hẹp Chúa ôi, phù hộ con rày
Cho con đủ sức theo kịp Ngài
Vì cớ bởi danh Ngài chịu đưa con
Tâm hồn con ngợi Chúa luôn.
3. Dù đường gập ghềnh, chốn lo buồn một thân này
Con đâu hoảng hốt, luôn cậy Ngài
Vì cớ bởi danh Ngài, chịu đưa tôi
Gậy cùng roi trượng dẫn ngay.

Tài Liệu Tham Khảo