Đấng Chăn Giữ Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:48, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: His Yoke Is Easy
  • Tựa đề: Dòng Bình Tịnh
  • Lời: Thi Thiên 23
  • Nhạc: Ralph Erskine Hudson (1843-1901)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

His Yoke Is Easy
1. The Lord is my shepherd; I shall not want.
He maketh me down to lie
In pastures green He leadeth me
The quiet waters by.
Refrain
His yoke is easy; His burden is light.
I’ve found it so; I’ve found it so.
He leadeth me by day and by night
Where living waters flow.
2. My soul crieth out: "Restore me again,
And give me the strength to take
The narrow path of righteousness,
E’en for His own name’s sake."
3. Yea, tho’ I should walk the valley of death,
Yet why should I fear from ill?
For Thou art with me, and Thy rod
And staff me comfort still.

Lời Việt

Đấng Chăn Giữ Tôi
1. Dòng bình tịnh kia dẫn đưa mình tận nơi hoài
Chăn chiên hỡi Chúa tôi cậy Ngài
Đồng cỏ rất xanh, kỳ lạ, ngon thay
Thật Ngài ban nhiều phước nay.
Điệp Khúc:
Quanh đêm luôn ngày, lạ thay Chúa dẫn dắt tôi
Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài
Nặng nề khi trước nay khỏi vai nhẹ nhàng
Và cực khổ nay đã thôi.
2. Vì đường eo hẹp Chúa ôi, phù hộ con rày
Cho con đủ sức theo kịp Ngài
Vì cớ bởi danh Ngài chịu đưa con
Tâm hồn con ngợi Chúa luôn.
3. Dù đường gập ghềnh, chốn lo buồn một thân này
Con đâu hoảng hốt, luôn cậy Ngài
Vì cớ bởi danh Ngài, chịu đưa tôi
Gậy cùng roi trượng dẫn ngay.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo