Được Làm Bạn Cùng Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 18:57, ngày 16 tháng 8 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: Little Friend of Jesus *Tựa đề: Được Làm Bạn Cùng Jêsus *Lời: Fanny Crosby *Nhạc: Hubert Platt Main, …”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Little Friend of Jesus
  • Tựa đề: Được Làm Bạn Cùng Jêsus
  • Lời: Fanny Crosby
  • Nhạc: Hubert Platt Main, 1839-1925
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Little Friend of Jesus
1. We are little children, very young indeed,
But the Savior’s promise each of us may plead.
Refrain
If we seek Him early, if we come today,
We can be His little friends, He has said we may.
2. Little friends of Jesus, what a happy thought!
Was a precious promise in the Bible taught!
3. Little friends of Jesus, walking by His side,
With His arm around us, every step to guide.
4. We must love Him dearly with a constant love,
Then we’ll go and see Him in our home above.

Lời Việt

Được Làm Bạn Cùng Jêsus
1. Ta thật là con thơ dại
Miệng còn hôi sữa kìa
Nhưng có phép khẩn xin hoài
Điều Jêsus hứa kia.
Điệp Khúc:
Nếu sớm biết kiếm Jêsus
Nếu nay quy phục hoài
Được làm bạn thiết với Chúa Jêsus
Y như hứa ngôn Ngài.
2. Được làm bạn cùng Jêsus
Là điều vui thích rày
Kinh Thánh phán hứa muôn đời
Là ơn thật quý thay.
3. Được làm bạn cùng Jêsus
Được đồng đi với Ngài
Jêsus ấp yêu ta hoài
Hằng vo đầu nắm tay.
4. Ta lòng dặn lòng đêm ngày
Thành thật yêu mến Ngài
Sau chắc chắn lên thiên đài
Cùng vui vầy trước ngai.

Tài Liệu Tham Khảo