Được Jêsus Cứu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Được Jêsus Cứu
  • Lời: Fanny J. Crosby
  • Nhạc: William J. Kirkpatrick
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Được Jêsus Cứu
1. Tôi đang an vui nhờ Jêsus cứu rồi
Tự do khi Chiên Con tràn huyết báu
Lòng đại từ Ngài rộng cao vô giới hạn
Nghìn thu mang danh con cái trên trời.
Điệp Khúc:
Được cứu, sống vui
Tự do khi Chiên Con tràn huyết báu
Jêsus cứu muôn đời sống
Nghìn thu mang danh con cái trên trời.
2. Hân hoan thay cho tôi bên Jêsus hoài
Thật vui thay không ngôn từ phô diễn
Dương quang kia luôn luôn soi ra huy hoàng
Hồn linh tôi muôn thu ở nơi Ngài.
3. Jêsus ân nhân tôi, tôi yêu mến Ngài
Ngày tôi trên dương gian hằng nghĩ đến
Tôi ca vang không thôi, không thể nín lặng
Tình yêu Jêsus ca khúc của tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo