Đường Đi Có Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:20, ngày 7 tháng 10 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Đường Đi Có Chúa *Lời: Trương Văn Xê *Nhạc:Jenry Morton, 1913 *Tài Liệu: ==Lời An…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Đường Đi Có Chúa
  • Lời: Trương Văn Xê
  • Nhạc:Jenry Morton, 1913
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đường Đi Có Chúa
1. Đường tôi đi lắm khi nhiều gai góc phủ đầy
Và hiểm nguy dường như cuốn chân tôi
Nguyện cầu nơi Jêsus liền nghe tiếng đáp lời
Chúa đưa đường qua khó khăn trong đời.
Điệp Khúc:
Nương theo Ngài cứ vững bước tiến tới
Theo gót Ngài cứ vững bước tiến tới
Nhờ Thiên Chúa giúp sức
Tôi tin cậy hoàn toàn
Thêm năng lực, thêm đức tin theo Ngài.
2. Trần gian mong kéo tôi làm theo ý muốn mình
Và đẩy đưa vào phù phiếm chóng qua
Nhờ ơn Cha xót thương dìu tôi khỏi vũng lầy
Dắt đưa vào nơi thỏa vui an bình.
3. Đường chông gai Chúa đi hầu soi lối tỏ tường
Và giúp tôi vượt qua bóng tối tăm
Ngài cầm tay dắt đưa từng giây phút chẳng rời
Dẫn tôi về bên suối trong êm đềm.

Tài Liệu Tham Khảo