Khác biệt giữa các bản “Đường Đi Có Chúa”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Đường Đi Có Chúa *Lời: Trương Văn Xê *Nhạc:Jenry Morton, 1913 *Tài Liệu: ==Lời An…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Đường Đi Có Chúa
 
*Tựa đề:  Đường Đi Có Chúa
 
 
*Lời: Trương Văn Xê
 
*Lời: Trương Văn Xê
 
 
*Nhạc:Jenry Morton, 1913  
 
*Nhạc:Jenry Morton, 1913  
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Đường Đi Có Chúa'''
 
:'''Đường Đi Có Chúa'''
 
 
:1.  Đường tôi đi lắm khi nhiều gai góc phủ đầy  
 
:1.  Đường tôi đi lắm khi nhiều gai góc phủ đầy  
 
:Và hiểm nguy dường như cuốn chân tôi
 
:Và hiểm nguy dường như cuốn chân tôi
 
:Nguyện cầu nơi Jêsus liền nghe tiếng đáp lời
 
:Nguyện cầu nơi Jêsus liền nghe tiếng đáp lời
 
:Chúa đưa đường qua khó khăn trong đời.
 
:Chúa đưa đường qua khó khăn trong đời.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Nương theo Ngài cứ vững bước tiến tới
 
:Nương theo Ngài cứ vững bước tiến tới
Dòng 30: Dòng 18:
 
:Tôi tin cậy hoàn toàn
 
:Tôi tin cậy hoàn toàn
 
:Thêm năng lực, thêm đức tin theo Ngài.
 
:Thêm năng lực, thêm đức tin theo Ngài.
 
 
:2.  Trần gian mong kéo tôi làm theo ý muốn mình
 
:2.  Trần gian mong kéo tôi làm theo ý muốn mình
 
:Và đẩy đưa vào phù phiếm chóng qua
 
:Và đẩy đưa vào phù phiếm chóng qua
 
:Nhờ ơn Cha xót thương dìu tôi khỏi vũng lầy
 
:Nhờ ơn Cha xót thương dìu tôi khỏi vũng lầy
 
:Dắt đưa vào nơi thỏa vui an bình.
 
:Dắt đưa vào nơi thỏa vui an bình.
 
 
:3.  Đường chông gai Chúa đi hầu soi lối tỏ tường
 
:3.  Đường chông gai Chúa đi hầu soi lối tỏ tường
 
:Và giúp tôi vượt qua bóng tối tăm
 
:Và giúp tôi vượt qua bóng tối tăm
 
:Ngài cầm tay dắt đưa từng giây phút chẳng rời
 
:Ngài cầm tay dắt đưa từng giây phút chẳng rời
 
:Dẫn tôi về bên suối trong êm đềm.
 
:Dẫn tôi về bên suối trong êm đềm.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/748.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/748.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 748
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 748
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:51, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Đường Đi Có Chúa
  • Lời: Trương Văn Xê
  • Nhạc:Jenry Morton, 1913
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Đường Đi Có Chúa
1. Đường tôi đi lắm khi nhiều gai góc phủ đầy
Và hiểm nguy dường như cuốn chân tôi
Nguyện cầu nơi Jêsus liền nghe tiếng đáp lời
Chúa đưa đường qua khó khăn trong đời.
Điệp Khúc:
Nương theo Ngài cứ vững bước tiến tới
Theo gót Ngài cứ vững bước tiến tới
Nhờ Thiên Chúa giúp sức
Tôi tin cậy hoàn toàn
Thêm năng lực, thêm đức tin theo Ngài.
2. Trần gian mong kéo tôi làm theo ý muốn mình
Và đẩy đưa vào phù phiếm chóng qua
Nhờ ơn Cha xót thương dìu tôi khỏi vũng lầy
Dắt đưa vào nơi thỏa vui an bình.
3. Đường chông gai Chúa đi hầu soi lối tỏ tường
Và giúp tôi vượt qua bóng tối tăm
Ngài cầm tay dắt đưa từng giây phút chẳng rời
Dẫn tôi về bên suối trong êm đềm.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo