Đêm Đông Xưa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:42, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (→‎Lời Việt)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Đêm Đông Xưa
  • Lời: Vũ Đức Nghiêm
  • Nhạc: Vũ Đức Nghiêm
  • Hòa Âm: Nguyễn Văn Thanh

Lời Việt

Đêm Đông Xưa
Đêm đông xưa trong chuồng chiên tăm tối,
Nửa đêm ánh sao ngời sáng soi.
Bầu trời lừng vang tiếng ca thiên thần,
Cứu Chúa Jesus từ trời xuống trần.
Bình an khắp muôn dân.
Bình an cho khắp muôn dân.
Từng trời cao ngất Chúa Trời sáng danh.
Vì nhân thế điêu linh.
Vì thương nhân thế điêu linh.
Lìa ngôi cao quý Con Trời giáng sinh.
Đêm đông lạnh lùng Chúa xuống trần gian,
Không tiếc chi nơi thiên cung huy hoàng.
Trời đông xa tắp sáng ngời ánh sao,
Bác sĩ bôn ba đến với lòng ước ao.
Huy hoàng, Chúa con lâm phàm.
Lời ca bát ngát không gian.
Mừng Jesus Christ giáng sinh.
Cứu ta thoát nơi khổ hình.
Chiều đông xưa Chúa sinh ra rồi.
Giờ đây xin giáng sinh trong tôi.
Cho lòng yêu mến Chúa không thôi.
Cầu Ngài cai trị lòng đến suốt đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo