Ô-sê: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 16:54, ngày 7 tháng 4 năm 2018 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khi ta muốn chữa lành cho Y-sơ-ra-ên, thì tội lỗi của Ép-ra-im và sự gian ác của Sa-ma-ri bày tỏ; vì chúng nó đã làm sự giả dối; kẻ trộm vào trong và bọn cướp đánh giựt ở ngoài. 2. Chúng nó không nghĩ trong lòng rằng ta nhớ mọi sự gian ác của chúng nó. Bây giờ tội phạm chúng nó ràng rịt lấy mình; chúng nó ở trước mặt ta. 3. Chúng nó lấy sự gian ác mình làm vui lòng vua, lấy sự dối trá mình làm đẹp lòng các quan trưởng. 4. Hết thảy chúng nó đều tà dâm, giống như lò của người nướng bánh đốt lửa, thôi chụm lửa từ khi nhồi bột cho đến chừng bột dậy men. 5. Đến ngày vua chúng ta, các quan trưởng vì sự nóng của rượu mà đau ốm: vua cũng bắt tay những kẻ hay nhạo báng. 6. Chúng nó rình rập, lòng cháy như lò lửa mà kẻ nướng bánh đã ngủ cả đêm; đến sáng sớm thì lò cháy như lửa phun ra những ngọn. 7. Chúng nó thảy đều nóng hừng như lò lửa, nuốt các quan xét mình. Hết thảy các vua chúng nó đều bị úp đổ, và trong đám họ chẳng ai kêu với ta. 8. Ép-ra-im xen lộn với các dân khác; Ép-ra-im khác nào bánh chưa quay. 9. Các dân ngoại đã nuốt sức mạnh nó, mà nó không biết! Tóc đầu nó bạc lém đém, mà nó chẳng ngờ! 10. Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên làm chứng trước mặt nó; chúng nó dầu gặp sự đó cũng không trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và cũng chẳng tìm kiếm Ngài!

11. Ép-ra-im như bò câu ngây dại, không có trí khôn: vì chúng nó kêu Ê-díp-tô, đi đến cùng A-si-ri. 12. Đang khi chúng nó đi đó, ta sẽ giăng lưới trên chúng nó, ta sẽ làm cho chúng nó ngã xuống như những chim trời; ta sẽ sửa phạt chúng nó y như giữa hội chúng nó đã nghe. 13. Khốn cho chúng nó! vì chúng nó lìa xa ta; nguyền sự hư nát đổ trên chúng nó! vì chúng nó đã phạm tội nghịch cùng ta: dầu ta muốn cứu chuộc chúng nó, nhưng chúng nó nói những điều dối trá nghịch cùng ta. 14. Chúng nó chẳng lấy lòng kêu cầu ta, song chúng nó kêu van trên giường mình; chúng nó thâu mùa lúa mì và rượu mới của mình, và bạn nghịch cùng ta. 15. chính ta đã dạy chúng nó, đã làm cho mạnh cánh tay chúng nó, dầu vậy, chúng nó cũng toan sự dữ nghịch cùng ta. 16. Chúng nó xây lại, song không hướng về Đấng Rất Cao. Chúng nó giống như cung giở trái. Quan trưởng chúng nó sẽ ngã bởi gươm, vì lưỡi chúng nó nổi giận. Kìa, chúng nó sẽ làm trò cười trong đất Ê-díp-tô.

Bản Dịch 2011

Tuyển Dân của CHÚA Không Ngớt Phạm Tội
1. Khi Ta muốn chữa lành cho I-sơ-ra-ên,
Tội lỗi của Ép-ra-im và gian ác của Sa-ma-ri lại lộ ra;
Vì chúng đã làm những việc gian tà;
Bên trong phường ăn trộm lấy cắp;
Bên ngoài quân ăn cướp tấn công.
2. Nhưng chúng không nghĩ rằng Ta nhớ hết mọi việc gian ác của chúng.
Những hành vi tội lỗi của chúng dẫy đầy chung quanh chúng,
Những hành vi ấy hằng ở trước mặt Ta.
3. Ðể giúp vui cho vua, chúng đã bày những trò gian ác,
Ðể làm những kẻ có quyền thế hài lòng, chúng đã tạo ra các việc dối gian.
4. Tất cả chúng đều là những kẻ ngoại tình;
Chúng giống như một lò lửa cứ hực cháy, mặc dù người nướng bánh đã ngưng nuôi ngọn lửa từ lúc nhồi bột cho đến khi bột dậy men.
5. Trong ngày lễ để tôn trọng vua, các quan tướng đều say mèm đến ngã bịnh;
Còn vua chẳng còn biết giữ thể thống, nên đã cười đùa với những kẻ chế nhạo mình.
6. Vì chúng đã chuẩn bị lòng chúng như một lò lửa;
Suốt đêm chúng toan tính những ý đồ xấu xa tội lỗi;
Sáng ngày chúng bộc lộ những điều ấy ra như một ngọn lửa bùng lên.
7. Tất cả chúng đều nóng như một lò lửa hực;
Chúng thiêu đốt những kẻ cầm quyền của chúng;
Tất cả các vua của chúng đã sa ngã;
Không ai trong chúng kêu cầu Ta.
8. Ép-ra-im tin thờ chung chạ với các dân ngoại;
Ép-ra-im trở thành cái bánh nướng không được lật qua mặt kia, nên bị cháy đen một mặt.
9. Sự thờ lạy những thần tượng của các dân ngoại đã làm tiêu hao sức lực của nó, nhưng nó không biết;
Phải, nó giống như một người tóc đã hoa râm, sức khỏe đang giảm dần, mà không biết.
10. Sự kiêu ngạo của I-sơ-ra-ên đã làm chứng nghịch lại nó;
Thế mà trong mọi sự đó, nó vẫn không quay về với CHÚA, Ðức Chúa Trời của nó, hoặc để lòng tìm kiếm Ngài!
Nhờ Cậy Ngoại Bang và Vô Ơn đối với CHÚA
11. Ép-ra-im giống như một con bồ câu khờ dại, tâm trí chẳng biết nghĩ suy;
Khi thì cầu cạnh Ai-cập, lúc thì nhờ vả A-sy-ri.
12. Khi chúng ra đi, Ta sẽ bủa lưới trên chúng;
Ta sẽ bắt trọn chúng như bắt gọn các chim trời;
Khi chúng hội họp nhau để toan tính sự nhờ cậy loài người, Ta sẽ sửa trị chúng.
13. Khốn cho chúng, vì chúng đã lìa bỏ Ta!
Thảm khốc thay cho chúng, vì chúng đã nổi loạn chống lại Ta!
Ta muốn cứu chuộc chúng biết bao, nhưng chúng cứ nói những lời dối trá xúc phạm đến Ta.
14. Chúng chẳng để lòng kêu cầu Ta,
Nhưng cứ nằm trên giường mà trăn trở thở than.
Chúng quay qua các thần tượng và cầu xin cho ruộng lúa trúng mùa và vườn nho sản xuất rượu.
15. Dù Ta đã đào tạo chúng và ban sức lực cho tay chúng,
Chúng vẫn lập mưu tính kế chống lại Ta.
16. Chúng chẳng quay về với Ðấng Tối Cao,
Chúng như cây cung hỏng, không thể nào bắn trúng mục tiêu;
Những kẻ lãnh đạo của chúng sẽ ngã chết bằng gươm,
Bởi miệng chúng đã buông những lời hỗn láo xúc phạm đến Ta;
Vì vậy chúng sẽ làm đầu đề cho người ta giễu cợt ở Ai-cập.

Tài Liệu