Ô-sê: Chương 13

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:44, ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Bản Dịch 1926== 1. Vừa khi Ép-ra-im nói ra, người ta run rẩy. Nó đã lên mình trong Y-sơ-ra-ên. Nhưng sau khi vì cớ Ba-anh mà p…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1926

1. Vừa khi Ép-ra-im nói ra, người ta run rẩy. Nó đã lên mình trong Y-sơ-ra-ên. Nhưng sau khi vì cớ Ba-anh mà phạm tội thì nó chết mất. 2. Vả, bây giờ chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng thêm; dùng bạc làm những tượng đúc cho mình, những hình tượng theo trí khôn mình; cả sự đó là công việc của thợ khéo! Người ta nói về chúng nó rằng: Để mặc kẻ dâng của lễ hôn bò con. 3. Vậy nên, chúng nó sẽ giống như mây ban mai, như móc buổi sáng tan đi lúc sớm, như rơm rác bị gió lốc đùa khỏi sân đạp lúa, như khói bởi ống khói thoát ra! 4. Nhưng mà, ấy chính ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, và ngoài ta, ngươi chớ nên nhìn biết thần nào khác: ngoài ta không có đấng cứu nào khác! 5. Ta đã biết ngươi trong đồng vắng, trong đất khô khan. 6. Chúng nó đã được no nê theo đồng cỏ; và được no nê rồi, thì chúng nó sanh lòng kiêu ngạo; vậy nên chúng nó đã quên ta. 7. Vì thế, ta đối với chúng nó sẽ như là sư tử. Ta sẽ như con beo rình chúng nó trên đường. 8. Ta sẽ vồ trên chúng nó như con gấu cái bị cướp mất con nó. Ta sẽ xé cái bọc lòng chúng nó, và sẽ nuốt chúng nó ở đó như sư tử cái. Thú rừng sẽ xé chúng nó. 9. Hỡi Y-sơ-ra-ên, sự bại hoại của ngươi, ấy là tại ngươi dấy loạn nghịch cùng ta, tức là Đấng giúp ngươi. 10. Vậy vua ngươi ở đâu? hầu cho người giải cứu ngươi trong hết thảy các thành! nào những quan xét ngươi là những người mà ngươi nói với rằng: Hãy cho tôi một vua và các quan trưởng! 11. Ta đã nhân cơn giận mà ban cho ngươi một vua, và đã nhân cơn giận mà cất đi. 12. Sự gian ác của Ép-ra-im đã ràng buộc, tội lỗi nó đã giấu để. 13. Sự đau đớn của đàn bà đẻ sẽ đến trên nó. Nhưng nó là con trai không khôn ngoan; vì, đến kỳ rồi, nó không nên chậm trễ ở trong dạ con. 14. Ta sẽ cứu chúng nó khỏi quyền lực của âm phủ, và chuộc chúng nó ra khỏi sự chết. Hỡi sự chết, nào tai vạ mầy ở đâu? Hỡi âm phủ, nào sự hủy hoại mầy ở đâu? ôi! sự ăn năn sẽ bị giấu khỏi mắt ta. 15. Ví dầu Ép-ra-im có đậu trái giữa anh em nó, nhưng gió đông sẽ dậy; tức là hơi thở của Đức Giê-hô-va lên từ đồng vắng, sẽ đến làm khô các suối và cạn các mạch nước. Kẻ nghịch sẽ cướp những kho tàng chứa mọi khí mạnh quí báu. 16. Sa-ma-ri sẽ mang tội nó, vì nó đã dấy loạn nghịch cùng Đức Chúa Trời mình! Chúng nó sẽ ngã bởi gươm; các con trẻ chúng nó sẽ bị dập nát, và những đàn bà của chúng nó có chửa sẽ bị mổ bụng.

Bản Dịch 2011

Hình Phạt Không Ngừng Giáng trên I-sơ-ra-ên
1. “Khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run sợ;
Ðã có một thời nó rất được tôn trọng ở I-sơ-ra-ên;
Nhưng nó đã mắc phải tội thờ phượng Ba-anh, nên nó phải chết.
2. Bây giờ chúng càng ngày càng phạm tội nhiều hơn;
Chúng đã đúc cho chúng các tượng bằng bạc để thờ;
Ðó là các hình tượng do chúng tưởng tượng tạo ra;
Tất cả các hình tượng đó đều là sản phẩm của những tay thợ khéo.
Chúng bảo, ‘Hãy dâng của tế lễ cho các thần nầy.’
Dân chúng nghe theo và sấp mình hôn các tượng bò con đó.
3. Vì thế, chúng sẽ giống như sương mù sáng sớm,
Như sương mai biến mất khi nắng lên,
Như trấu rác bị gió cuốn đi nơi sân đập lúa,
Như khói tan nơi ống khói đầu nhà.
4. Dù vậy, Ta vẫn là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, từ khi ngươi còn trong đất Ai-cập;
Ngoài Ta, ngươi sẽ không biết thần nào khác,
Và ngoài Ta, chẳng có một Ðấng Giải Cứu nào.
5. Ta đã biết ngươi trong đồng hoang,
Trong một miền đất khô khan nắng cháy.
6. Ta đã đem chúng vào đồng cỏ, để chúng được ăn uống no nê,
Nhưng khi chúng đã no say, lòng chúng bắt đầu lên mình kiêu ngạo;
Thế là chúng đã quên Ta.
7. Vì thế Ta sẽ trở nên như một con sư tử đối với chúng,
Giống như con beo, Ta sẽ rình rập chúng bên đường.
8. Ta sẽ vồ lấy chúng, như gấu mẹ giận dữ lúc các gấu con bị cướp;
Ta sẽ xé thây chúng ra cho lòi cả tim gan;
Ta sẽ ăn nuốt chúng, như sư tử ăn con mồi bắt được;
Ta sẽ cắn xé chúng, như thú rừng cắn xé thịt mồi.
9. Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi đã làm cho mình bị diệt mất!
Ngoài Ta, ai có thể giúp ngươi?
10. Bây giờ vua của ngươi đâu rồi, để hắn cứu ngươi?
Các quan tướng trong các thành của ngươi, những kẻ mà ngươi đã nói, ‘Xin ban cho tôi một vua và các quan tướng,’ đâu rồi, để chúng bảo vệ ngươi?
11. Ta đã ban cho ngươi một vua trong khi Ta giận;
Ta đã cất lấy mạng của vua ngươi trong cơn thịnh nộ của Ta.
12. Sự gian ác của Ép-ra-im được gói lại để dành;
Tội lỗi của nó được chất vào kho, để chờ ngày đem ra đoán phạt.
13. Những đau đớn như cơn đau của sản phụ lúc lâm bồn sắp sửa xảy đến với nó,
Nhưng nó giống như đứa con chẳng chút khôn ngoan.
Ðến thời điểm chào đời mà nó vẫn không chịu chui ra khỏi lòng mẹ.
14. Ta phải mua chuộc chúng từ quyền lực của âm phủ sao?
Ta phải cứu chuộc chúng khỏi nanh vuốt của tử thần sao?
Hỡi tử thần, các tai họa của ngươi đâu rồi?
Hỡi âm phủ, sự tàn diệt của ngươi đâu rồi?
Lòng thương xót đã bị che khuất khỏi mắt Ta rồi.
15. Dù nó đã được thành công hơn cả ở giữa vòng anh em của nó,
Ngọn gió đông cũng sẽ tới.
Một ngọn gió phỏng của CHÚA sẽ từ sa mạc thổi đến;
Bấy giờ các nguồn nước của nó sẽ cạn khô,
Các suối nước của nó sẽ nứt nẻ.
Tất cả những gì quý báu trong kho của chúng sẽ bị cướp đoạt mang đi.
16. Sa-ma-ri sẽ chuốc lấy tội lỗi của nàng,
Vì nàng đã dấy loạn chống lại Ðức Chúa Trời của nàng.
Chúng sẽ ngã chết vì gươm;
Các con thơ của chúng sẽ bị đập tan xương nát thịt,
Các phụ nữ mang thai sẽ bị mổ bụng, để cả mẹ con phải chết cách thảm thương.”

Tài Liệu