Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 03:36, ngày 5 tháng 9 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn *Lời: Vũ Văn Cư *Nhạc: *Tài Liệu: ==Lời Anh== …”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn
  • Lời: Vũ Văn Cư
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn
1. Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn
Là Christ ở ngôi trời nay
Kìa muôn tia ái đức Chúa Cha
Chiếu ra từ chính sao Ngài.
Điệp Khúc:
Lòa soi, chiếu luôn
Ồ! Sao xinh tươi rực rỡ bấy
Lòa soi, chiếu luôn
Ồ sao xinh tươi vinh hiển thay.
2. Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn
Đời tôi ngắm xem Ngài thôi
Ngoài kia mây phủ cảnh tối tăm
Thấy sao rực rỡ soi rọi.
3. Sao không thay đổi chiếu sáng luôn
Dìu chân khách lữ hành nay
Về trên thiên quốc hưởng vĩnh sinh
Hiển vinh rực rỡ đêm ngày.
4. Mai kia tôi với kẻ Chúa chuộc
Bờ thiên quốc vui gặp nhau
Nhờ vinh quang của Chúa chúng tôi
Giống sao rực chiếu muôn màu.

Tài Liệu Tham Khảo