Khác biệt giữa các bản “Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn *Lời: Vũ Văn Cư *Nhạc: *Tài Liệu: ==Lời Anh== …”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Tựa đề:  Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn
 
*Tựa đề:  Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn
 
 
*Lời: Vũ Văn Cư
 
*Lời: Vũ Văn Cư
 
 
*Nhạc:  
 
*Nhạc:  
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn'''
 
:'''Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn'''
 
 
:1.  Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn
 
:1.  Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn
 
:Là Christ ở ngôi trời nay
 
:Là Christ ở ngôi trời nay
 
:Kìa muôn tia ái đức Chúa Cha
 
:Kìa muôn tia ái đức Chúa Cha
 
:Chiếu ra từ chính sao Ngài.
 
:Chiếu ra từ chính sao Ngài.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Lòa soi, chiếu luôn
 
:Lòa soi, chiếu luôn
Dòng 29: Dòng 17:
 
:Lòa soi, chiếu luôn
 
:Lòa soi, chiếu luôn
 
: Ồ sao xinh tươi vinh hiển thay.
 
: Ồ sao xinh tươi vinh hiển thay.
 
 
:2.  Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn
 
:2.  Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn
 
: Đời tôi ngắm xem Ngài thôi
 
: Đời tôi ngắm xem Ngài thôi
 
:Ngoài kia mây phủ cảnh tối tăm
 
:Ngoài kia mây phủ cảnh tối tăm
 
:Thấy sao rực rỡ soi rọi.
 
:Thấy sao rực rỡ soi rọi.
 
 
:3.  Sao không thay đổi chiếu sáng luôn  
 
:3.  Sao không thay đổi chiếu sáng luôn  
 
:Dìu chân khách lữ hành nay
 
:Dìu chân khách lữ hành nay
 
:Về trên thiên quốc hưởng vĩnh sinh
 
:Về trên thiên quốc hưởng vĩnh sinh
 
:Hiển vinh rực rỡ đêm ngày.
 
:Hiển vinh rực rỡ đêm ngày.
 
 
:4.  Mai kia tôi với kẻ Chúa chuộc
 
:4.  Mai kia tôi với kẻ Chúa chuộc
 
:Bờ thiên quốc vui gặp nhau
 
:Bờ thiên quốc vui gặp nhau
 
:Nhờ vinh quang của Chúa chúng tôi
 
:Nhờ vinh quang của Chúa chúng tôi
 
:Giống sao rực chiếu muôn màu.
 
:Giống sao rực chiếu muôn màu.
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/572.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/572.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 572
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 572
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:49, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn
  • Lời: Vũ Văn Cư
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ô, Sao Xinh Tươi Chiếu Sáng Luôn
1. Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn
Là Christ ở ngôi trời nay
Kìa muôn tia ái đức Chúa Cha
Chiếu ra từ chính sao Ngài.
Điệp Khúc:
Lòa soi, chiếu luôn
Ồ! Sao xinh tươi rực rỡ bấy
Lòa soi, chiếu luôn
Ồ sao xinh tươi vinh hiển thay.
2. Ô! Sao xinh tươi chiếu sáng luôn
Đời tôi ngắm xem Ngài thôi
Ngoài kia mây phủ cảnh tối tăm
Thấy sao rực rỡ soi rọi.
3. Sao không thay đổi chiếu sáng luôn
Dìu chân khách lữ hành nay
Về trên thiên quốc hưởng vĩnh sinh
Hiển vinh rực rỡ đêm ngày.
4. Mai kia tôi với kẻ Chúa chuộc
Bờ thiên quốc vui gặp nhau
Nhờ vinh quang của Chúa chúng tôi
Giống sao rực chiếu muôn màu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo