Khác biệt giữa các bản “Ê-xơ-tê”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 25: Dòng 25:
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
  
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 00:57, ngày 17 tháng 5 năm 2020

Khái Quát

Nội Dung

Sách Ê-xơ-tê gồm 10 chương. Nội dung của các chương như sau:

Tài Liệu