Ê-xê-chi-ên: Chương 32

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Năm thứ mười hai, ngày mồng một tháng chạp, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2. Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, và nói rằng: Ngươi giống như một con sư tử giữa các dân tộc; khác nào một vật quái dưới biển, mà đã trướng lên các sông. Ngươi lấy chân vậy đục các dòng nước, và làm cho các sông đầy những bùn.

3. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ giăng lưới ta trên ngươi, có một đoàn dân đông vô số giùm giúp, chúng nó sẽ kéo ngươi lên trong lưới ta. 4. Ta sẽ bỏ ngươi lại trên đất, và quăng ngươi trên mặt đồng ruộng. Ta sẽ khiến mọi loài chim trời đậu trên ngươi, và các loài thú khắp đất ăn ngươi mà no. 5. Ta sẽ đặt thịt ngươi trên các núi, và lấy thân thể ngươi lấp đầy các nơi trũng. 6. Ta sẽ lấy huyết ngươi tưới nơi đất ngươi lội bơi, cho đến các núi; và các khe nước sẽ đầy ngươi.

7. Khi ta giập tắt ngươi, thì ta sẽ che các từng trời và làm tối các ngôi sao; dùng mây bao bọc mặt trời, và mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa. 8. Ta sẽ làm cho tối tăm trên ngươi mọi sự sáng láng trên trời, và ta sẽ bủa sự mờ mịt ra trên đất ngươi, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 9. Ta sẽ làm bối rối lòng nhiều dân khi ta sẽ sao sự hủy diệt của ngươi ra trong các dân tộc, trong các nước mà ngươi chưa biết đến. 10. Ta sẽ làm cho nhiều dân kinh sợ về ngươi, và các vua chúng nó sẽ vì cớ ngươi sợ hết hồn, khi ta huơ gươm trên mặt họ. Nơi ngày ngươi bị ngã xuống, chúng nó mỗi người đều vì sự sống mình mà run rẩy luôn luôn.

11. Thật vậy, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Gươm của vua Ba-by-lôn sẽ xông vào trên ngươi. 12. Ta sẽ khiến cả thảy dân ngươi ngã xuống dưới gươm của những người mạnh bạo, thảy đều là kẻ đáng sợ trong các dân. Chúng nó sẽ hạ sự kiêu ngạo của Ê-díp-tô xuống, và cả đoàn dân nó đều sẽ bị tiêu diệt. 13. Ta cũng sẽ làm cho cả súc vật nó chết hết nơi bờ sông lớn, nước sẽ không bị vậy đục nữa bởi chân của người ta hoặc bởi vó của thú vật. 14. Bấy giờ ta lại làm cho các dòng nước của chúng nó được trong sạch, và làm cho các sông chúng nó chảy như dầu, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 15. Khi ta sẽ khiến đất Ê-díp-tô thành ra nơi hoang vu hủy phá, và đất ấy vị vét sạch cả của mình trước đã đầy dẫy, khi ta sẽ đánh hết thảy dân sự nó, thì chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va.

16. Kìa là bài ca thương mà chúng nó sẽ than vãn. Những con gái các nước sẽ than vãn bằng một giọng thảm thương. Chúng nó sẽ than vãn bài ấy để khóc Ê-díp-tô cùng cả thảy dân nó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

17. Năm thứ mười hai, ngày rằm, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 18. Hỡi con người, hãy than vãn về đoàn dân Ê-díp-tô. Hãy xô dân ấy cùng với những con gái của các nước có danh tiếng xuống nơi vực sâu của đất, làm một với những kẻ xuống trong hầm hố! 19. Ngươi há đẹp hơn ai sao? Vậy hãy xuống và nằm chung với những kẻ không chịu cắt bì. 20. Phải, kìa những kẻ ấy sẽ ngã xuống chính giữa những người đã bị gươm giết. Nó bị phó cho gươm; hãy kéo nó ra với cả các đoàn dân nó! 21. Từ giữa âm phủ, những lính chiến rất mạnh bạo, cùng những kẻ giúp đỡ nó, sẽ nói cùng nó mà rằng: Chúng nó đã xuống đó, chúng nó đã nằm yên, là kẻ chưa chịu cắt bì mà đã bị gươm giết!

22. Tại đó có A-si-ri với cả đoàn dân nó; chung quanh nó đều là mồ mả. Hết thảy chúng nó đã bị giết, và đã ngã xuống bởi gươm. 23. Mồ mả nó ở trong những nơi sâu thẳm của hầm hố, và dân nó sắp hàng chung quanh mồ mả nó. Hết thảy đều đã bị giết; chúng nó vốn là những kẻ rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống, mà nay đã ngã xuống bởi gươm.

24. Tại đó có Ê-lam với cả dân sự nó ở chung quanh mồ mả nó. Hết thảy đều đã bị giết, và đã ngã xuống bởi gươm. Những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã xuống trong vực sâu của đất, tức là những kẻ từng rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống; chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố. 25. Giường của nó và của dân sự đã đặt ở giữa những kẻ bị giết, trong những mồ mả ở chung quanh nó. Hết thảy những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã chết bởi gươm, vì chúng nó từng rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống. Chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố, và người ta đã sắp hàng nó ở giữa mọi kẻ bị giết.

26. Tại đó có Mê-siếc và Tu-banh, và cả dân chúng nó; mồ mã chúng nó ở chung quanh chúng nó; hết thảy đều là những kẻ chưa chịu cắt bì bị giết bởi gươm; vì chúng nó từng rải sự khiếp sợ trên đất người sống. 27. Chúng nó không nằm chung với những lính chiến mạnh bạo đã ngã xuống trong vòng những kẻ chưa chịu cắt bì, những lính chiến ấy đã xuống nơi âm phủ với khí giới đánh giặc của mình, và người ta đã đặt gươm dưới đầu chúng nó. Song những kẻ kia, tội ác đã như giắt vào hài cốt mình; vì chúng nó rải sự sợ hãi cho những lính chiến mạnh bạo trên đất người sống. 28. Nhưng ngươi sẽ bị gãy ở giữa những kẻ chưa chịu cắt bì, và sẽ nằm chung với những kẻ bị giết bởi gươm.

29. Tại đó có Ê-đôm, với các vua và cả các quan trưởng nó, những người nầy mạnh bạo mặc dầu, đã bị sắp hàng với những kẻ bị giết bởi gươm, và nằm chung với những kẻ chưa chịu cắt bì, và với những kẻ xuống trong hầm hố. 30. Tại đó cũng có hết thảy quan trưởng ở phương bắc và hết thảy dân Si-đôn đều xuống với những kẻ bị giết, dầu sự mạnh bạo của chúng nó đã làm cho khiếp sợ mặt lòng. Chúng nó mang xấu hổ; chúng nó, là những kẻ chưa chịu cắt bì ấy, đã nằm sóng sượt với những kẻ đã bị giết bởi gươm, và chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ đã xuống nơi hầm hố.

31. Pha-ra-ôn sẽ thấy vậy, thì được yên ủi về cả đoàn dân mình, tức là Pha-ra-ôn và cả đạo binh mình bị giết bởi gươm, Chúa Giê-hô-va phán vậy; 32. vì ta rải sự khiếp sợ người ra trên đất người sống. Thật, Pha-ra-ôn và cả dân người sẽ nằm giữa những kẻ chưa chịu cắt bì, với những kẻ đã bị giết bởi gươm, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Khúc Ai Ca cho Pha-ra-ôn và Ai-cập

1 Vào ngày mồng một, tháng mười hai, năm thứ mười hai, lời của CHÚA đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy cất lên tiếng ai ca để tiếc thương Pha-ra-ôn vua Ai-cập. Ngươi hãy nói với nó,

‘Ngươi khác nào con sư tử tơ giữa các dân.

Ngươi giống như con thủy quái ở giữa biển khơi.

Ngươi lao vào các dòng sông, rồi dùng chân quậy nước,

Và khiến cho các dòng nước nổi bùn.’”

3 CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Giữa đại hội nơi các dân tụ họp,

Ta sẽ giăng lưới bắt ngươi.

Chúng sẽ nộp ngươi vào trong lưới của Ta.

4 Ta sẽ ném ngươi xuống đất.

Ta sẽ quăng ngươi ra giữa đồng trống.

Ta sẽ cho mọi loài chim trời đến rỉa thịt ngươi.

Ta sẽ để các thú hoang trên khắp đất đến ăn thịt ngươi.

5 Ta sẽ khiến thịt ngươi bị rải ra khắp các núi đồi,

Và thi thể ngươi vứt đầy các thung lũng.

6 Ta sẽ khiến máu ngươi chảy ra trên các núi đồi, làm ướt sũng đất đai,

Và các sông suối sẽ đầy xác chết của ngươi.

7 Khi Ta xóa bỏ ngươi,

Ta sẽ che khuất các từng trời,

Và làm các sao trời ra tăm tối.

Ta sẽ dùng mây đen che khuất mặt trời,

Và ánh sáng mặt trăng sẽ không chiếu đến đất được.

8 Ta sẽ làm tối tăm tất cả các tinh tú trong bầu trời trên đầu ngươi,

Và khiến bóng tối bao trùm trên đất nước của ngươi,”

CHÚA Hằng Hữu phán.

9 “Ta sẽ làm cho lòng của nhiều dân hoang mang lo nghĩ,

Khi Ta để ngươi bị tàn lụi giữa các dân,

Và trong các nước ngươi chưa bao giờ biết đến.

10 Ta sẽ làm cho nhiều dân kinh hoàng vì cớ ngươi.

Các vua của chúng sẽ rởn gai ốc vì những gì xảy đến cho ngươi.

Khi Ta vung gươm ra trước mặt chúng,

Chúng run lên khiếp đảm liên hồi,

Vì ai trong chúng cũng sợ bị mất mạng,

Trong ngày ngươi bị sụp đổ.”

11 Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Gươm của vua Ba-by-lôn sẽ đến trên ngươi.

12 Ta sẽ dùng gươm của các chiến sĩ dũng mãnh, những kẻ tàn bạo nhất trong các dân, làm cho đạo quân đông đúc của ngươi ngã xuống.

Chúng sẽ đập tan niềm kiêu hãnh của Ai-cập,

Chúng sẽ tiêu diệt toàn thể đội quân đông đúc của ngươi.

13 Ta sẽ tiêu diệt tất cả các súc vật của ngươi, để chẳng con nào còn uống nước bên các bờ sông.

Rồi sẽ không còn chân người hay móng thú vật khuấy đục các dòng nước ấy.

14 Bấy giờ Ta sẽ làm cho các dòng nước ấy trở nên êm đềm trong suốt,

Và khiến các sông nước ấy chảy trơn tru như dầu,”

CHÚA Hằng Hữu phán.

15 “Khi Ta làm đất Ai-cập trở nên hoang phế,

Khi của cải đầy dẫy trong xứ bị cướp sạch,

Khi Ta đánh hạ mọi người sống trong đất ấy,

Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

16 Ðây là khúc ai ca người ta sẽ hát lên;

Các con gái của các dân sẽ hát lên bài ai ca đó.

Chúng sẽ hát lên để tiếc thương cho Ai-cập và cho toàn thể đạo quân đông đúc của nó,”

CHÚA Hằng Hữu phán.

Ðiếu Ca cho Ai-cập

17 Vào ngày mười lăm, tháng giêng, năm thứ mười hai, lời của CHÚA đến với tôi:

18 “Hỡi con người, hãy than khóc cho đội quân đông đúc của Ai-cập.

Hãy quăng chúng xuống,

Tức nó và các nước chư hầu danh tiếng của nó,

Xuống nơi sâu của lòng đất,

Ðể xuống cùng những kẻ đã đi xuống vực sâu.

19 ‘Ngươi há đẹp đẽ hơn ai sao?

Hãy đi xuống và nằm chung với những kẻ không được cắt bì!’

20 Chúng sẽ ngã xuống giữa những kẻ sẽ bị giết bằng gươm. Nó đã bị trao cho lưỡi gươm để nó phải bị bắt đem đi, cả nó và đội quân đông đúc của nó. 21 Các thủ lãnh của các dũng sĩ và các thuộc hạ của chúng sẽ nói về nó trong âm phủ rằng, ‘Những kẻ không được cắt bì, những kẻ đã bị giết bằng gươm đã xuống đây và nằm yên bất động.’

22 Kìa là A-sy-ri và tất cả quân đội của nó. Tất cả mồ mả của chúng đều ở quanh mộ nó. Chúng thảy đều bị giết và đã ngã chết dưới lưỡi gươm. 23 Mồ mả của chúng nằm ở đáy vực sâu. Toàn thể đội quân của nó đều ở chung quanh mồ nó. Chúng thảy đều bị giết và đã ngã chết dưới lưỡi gươm. Chúng là những kẻ đã từng gây kinh hoàng trên thế gian.

24 Kìa là Ê-lam và tất cả đội quân đông đúc của nó, đang nằm quanh mộ nó. Chúng thảy đều bị giết và đã ngã chết dưới lưỡi gươm. Những kẻ không được cắt bì đó đã đi xuống miền sâu của lòng đất. Ðó là những kẻ đã từng gây kinh hoàng trên thế gian. Chúng phải mang lấy nỗi ô nhục với những kẻ đã đi xuống vực sâu. 25 Người ta đã để giường nó giữa những kẻ bị giết, giữa toàn thể đội quân đông đúc của nó. Mộ của chúng ở chung quanh nó. Tất cả chúng đều không được cắt bì, và đều đã bị giết bằng gươm. Ðó là những kẻ đã từng gây kinh hoàng trên thế gian. Bây giờ chúng đang mang nỗi ô nhục với những kẻ đã đi xuống vực sâu. Chúng đã bị bỏ vào chốn của những kẻ bị giết.

26 Mê-sếch và Tu-banh đều ở đó với toàn thể đạo quân đông đúc của chúng. Mồ của đạo quân của chúng đều nằm quanh mộ chúng. Tất cả chúng đều không được cắt bì, đều đã bị giết bằng gươm, dù chúng đã từng gây kinh hoàng trên thế gian. 27 Chúng không được nằm chung với những chiến sĩ đã ngã xuống tự ngàn xưa, những kẻ đã đi xuống âm phủ với khí giới của chúng, tức những kẻ khi chết gươm của chúng được kê dưới đầu và khiên của chúng được đặt trên hài cốt, dù chúng đã từng gây hãi hùng kinh khiếp trên thế gian.

28 Còn ngươi, ngươi sẽ bị đập tan và sẽ nằm chung với những kẻ không được cắt bì, với những kẻ đã bị giết bằng gươm.

29 Ê-đôm cũng ở đó, các vua của nó và tất cả quan tướng của nó, những kẻ đã từng một thời hùng hổ, bây giờ đều nằm chung với những kẻ đã bị giết bằng gươm. Chúng nằm đó với những kẻ không được cắt bì, với những kẻ đi xuống vực sâu.

30 Các tướng lãnh của phương bắc cũng ở đó, tất cả chúng, và tất cả quân dân của Si-đôn. Chúng đã đi xuống với những kẻ bị giết. Dù chúng đã dùng bạo lực gây nên biết bao kinh hoàng, chúng cũng phải chấp nhận chịu nhục và nằm đó với thân phận của những kẻ không được cắt bì bị giết bằng gươm, và phải mang nỗi ô nhục của chúng với những kẻ đi xuống vực sâu.

31 Pha-ra-ôn sẽ thấy chúng và sẽ được an ủi, vì toàn thể đạo quân đông đúc của nó đều sẽ bị giết bằng gươm, tức Pha-ra-ôn và toàn thể quân đội của nó,” CHÚA Hằng Hữu phán. 32 “Số là Ta đã để cho nó gieo kinh hoàng trên thế gian, nên nó sẽ nằm ở giữa những kẻ không được cắt bì, với những kẻ đã bị giết bằng gươm. Ðó là số phận của Pha-ra-ôn và toàn thể đạo quân đông đúc của nó,” CHÚA Hằng Hữu phán.

Sự Suy Vong và Phục Hưng của Dân Chúa

Giê-ru-sa-lem Mới

(33 - 48)

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu