Ê-sai: Chương 61

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2. đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; 3. đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.

4. Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. 5. Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; 6. nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. 7. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. 8. Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại, và lập giao ước với chúng nó đời đời. 9. Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước.

10. Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. 11. Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy.

Bản Dịch 2011

Tin Mừng Ðược Giải Thoát

1 Thần của CHÚA Hằng Hữu ngự trên tôi,

Vì CHÚA đã xức dầu cho tôi,

Ðể tôi rao báo tin mừng cho người nghèo;

Ngài sai tôi rịt lành những tấm lòng tan vỡ,

Ðể công bố lệnh ân xá cho những người bị lưu đày,

Rao lịnh phóng thích cho những người bị giam trong ngục tối,

2 Ðể công bố năm hồng ân của CHÚA

Và ngày báo trả của Ðức Chúa Trời chúng ta,

Ðể an ủi mọi kẻ khóc than,

3 Ðể ban cho những ai than khóc ở Si-ôn:

Mão hoa thay cho tro bụi,

Dầu vui mừng thay cho tiếng khóc than,

Áo ngợi ca thay cho tâm hồn sầu thảm.

Họ sẽ được gọi là những cây sồi công chính,

Ðược CHÚA trồng để bày tỏ vinh hiển của Ngài.

4 Họ sẽ xây lại những tàn tích cổ xưa;

Họ sẽ cất lại những nơi tiêu điều ngày trước;

Họ sẽ dựng lại những thành quách đổ nát điêu tàn,

Tức những nơi đã bị hoang phế trải qua bao thế hệ.

5 “Các kiều dân sẽ đứng chăn bầy cho các ngươi,

Người ngoại quốc sẽ làm ruộng và trồng tỉa trong các vườn nho cho các ngươi.

6 Các ngươi sẽ được gọi là những tư tế của CHÚA,

Các ngươi sẽ được xưng là những người hầu việc Ðức Chúa Trời chúng ta.

Vinh hoa phú quý muôn dân các ngươi sẽ hưởng;

Của cải giàu sang các nước các ngươi sẽ dùng.

7 Thay vì hổ thẹn dân Ta sẽ nhận phước gấp đôi;

Thay vì tủi nhục chúng sẽ vui mừng hưởng nhận phần của mình.

Như vậy chúng sẽ hưởng gấp đôi phần được chia trong xứ;

Niềm vui đời đời sẽ ở với chúng luôn luôn.

8 Vì Ta là CHÚA, Ta yêu công lý,

Ta ghét cướp bóc và tội lỗi;

Ta sẽ ban thưởng cho chúng theo đức thành tín của Ta,

Và Ta sẽ lập một giao ước đời đời với chúng.

9 Dòng dõi chúng sẽ nổi tiếng giữa các dân;

Con cháu chúng sẽ vang danh trong các nước;

Tất cả những ai thấy chúng đều sẽ biết rằng,

Chúng là một dòng dõi đã được CHÚA ban phước.”

10 Tôi sẽ hết sức vui mừng trong CHÚA;

Linh hồn tôi sẽ quá đỗi sung sướng trong Ðức Chúa Trời mình;

Vì Ngài đã mặc cho tôi bộ y phục cứu rỗi,

Rồi Ngài khoác trên tôi chiếc áo choàng công chính,

Như chàng rể bảnh bao với áo quần thanh lịch,

Như cô dâu lộng lẫy với nhiều thứ nữ trang.

11 Vì như đất làm đâm chồi nẩy lộc,

Và như vườn cho nở hạt sinh mầm thể nào,

CHÚA Hằng Hữu cũng sẽ làm cho đức công chính và sự ca ngợi trỗi lên trước mặt muôn dân thể ấy.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu