Ê-sai: Chương 59

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. 2. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. 3. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác; môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lằm bằm sự xấu xa. 4. Trong các ngươi chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu; chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối nại. Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, cưu mang điều ác và đẻ ra tội trọng.

5. Họ ấp trứng hổ mang và dệt màng nhện; ai ăn những trứng đó sẽ chết và nếu một cái trứng giập ra, sẽ nở thành rắn lục. 6. Những màng họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra; công việc họ là công việc đáng tội, tay họ làm những việc hung tàn. 7. Chân họ chạy đến điều ác, nôn nả làm đổ máu vô tội; tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. 8. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự làm những lối quanh queo: ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an!

9. Vậy nên sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng, mà sự tối tăm đây nầy, trông mong sự sáng láng, mà đi trong u ám. 10. Chúng ta đi dọc theo tường như người mù; rờ rẫm như người không có mắt; đúng trưa mà vấp chân như chạng vạng; giữa những kẻ mạnh mẽ mà mình như người chết. 11. Chúng ta cứ rên siếc như con gấu, và rầm rì như chim bò câu; trông sự công bình, mà nó không đến, đợi sự cứu rỗi, mà nó cách xa!

12. Phải, sự phạm phép chúng tôi đã thêm nhiều trước mặt Ngài, tội lỗi chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi. Vì sự phạm phép chúng tôi ở cùng chúng tôi, và chúng tôi biết sự gian ác mình. 13. Chúng tôi đã bạn nghịch, chối Đức Giê-hô-va, và trở lòng chẳng theo Đức Chúa Trời mình. Chúng tôi nói sự bạo ngược và phản loạn, cưu mang những lời giả dối trong lòng và nói ra! 14. Cho nên sự công bình trở lui lại, sự nhân nghĩa đứng xa; vì lẽ thật vấp ngã giữa đường phố, và sự ngay thẳng chẳng được vào. 15. Lẽ thật đã không còn, ai lánh điều dữ thì phải cướp bắt. Đức Giê-hô-va thấy không có sự công bình thì chẳng đẹp lòng, 16. thấy không có người, chẳng ai cầu thay, thì lấy làm lạ lùng. Ngài bèn dùng chính cánh tay mình đem sự cứu rỗi đến; lấy sự công bình mình mà nâng đỡ. 17. Ngài mặc sự công bình làm giáp, đội sự cứu rỗi trên đầu làm mão trụ; lấy sự báo thù làm áo mà bận, lấy sự sốt sắng làm áo tơi mà choàng mình. 18. Ngài báo trả cho người ta tùy việc họ làm: sự thạnh nộ cho kẻ đối địch Ngài, sự báo oán cho kẻ thù nghịch; Ngài sẽ báo trả các cù lao. 19. Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương tây, và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc lên; vì Ngài sẽ đến như sông tràn dẫy bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi giục. 20. Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

21. Đức Giê-hô-va phán: Về phần ta, nầy là giao ước ta đã lập với họ. Thần ta ở trên ngươi, cả đến những lời ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho đến đời đời! Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Tội Lỗi Tạo Nên Chia Cách

1 Này, tay CHÚA không phải ngắn mà không cứu được;

Tai Ngài cũng không phải nặng mà không nghe được,

2 Nhưng ấy là vì tội lỗi các ngươi đã làm cách biệt các ngươi với Ðức Chúa Trời;

Những tội lỗi các ngươi đã làm Ngài lánh mặt, để Ngài không nghe các ngươi nữa;

3 Bởi bàn tay các ngươi đã ô nhơ vì nhuốm máu;

Ngón tay các ngươi đã vấy đầy tội ác;

Môi các ngươi nói dối;

Lưỡi các ngươi thốt ra điều gian tà.

      

4 Chẳng ai muốn thưa kiện để đòi công lý,

Cũng không ai xét xử để tìm ra sự thật.

Chúng tin cậy vào những lời hứa suông;

Chúng nói với nhau những lời giả dối;

Chúng cưu mang điều ác và sinh ra tội lỗi.

5 Chúng ấp trứng rắn độc;

Chúng giăng mạng nhện;

Ai ăn nhằm trứng của chúng ắt sẽ chết ngay;

Nếu trứng ấy nở ra sẽ đích thị là một con rắn độc.

      

6 Tơ sợi của mạng nhện không thể dệt thành quần áo;

Những việc chúng làm cũng không thể che thân;

Những việc của chúng là những việc tội lỗi;

Những việc hung ác bạo tàn ở trong tay chúng.

7 Chân chúng nhanh nhẹn chạy theo điều ác;

Chúng lẹ làng làm đổ máu vô tội;

Suy nghĩ của chúng là những ý tưởng gian tà;

Ðường chúng đi qua để lại hủy phá và điêu linh.

8 Ðường đem lại bình an thịnh vượng chúng không hề biết đến;

Ðường chúng đi không có bóng dáng công lý nơi nào;

Chúng đã tạo cho mình những con đường lươn lẹo cong queo;

Ai chọn đi các đường ấy sẽ không biết bình an thịnh vượng.

Xưng Tội

9 Vì thế công lý đã xa cách chúng con;

Lẽ công chính không đến gần chúng con;

Chúng con trông mong ánh sáng, nhưng này đây, chỉ có tối tăm!

Mong ánh sáng rạng ngời, nhưng vẫn đi trong tối tăm mù mịt!

10 Chúng con mò mẫm mon men theo bức tường như người mù;

Chúng con quờ quạng bước đi như kẻ không có mắt;

Giữa trưa nắng mà chúng con vấp ngã như đi khi trời chạng vạng;

Giữa những người đang năng động mà chúng con như kẻ đã chết rồi.

11 Tất cả chúng con cứ gầm gừ như đàn gấu,

Cứ rên rỉ thê lương như thể các bồ câu gù;

Chúng con mong công lý nhưng vẫn không tìm thấy;

Mong được giải cứu nhưng điều ấy quá xa vời.

12 Vì những vi phạm chúng con quá nhiều trước mặt Ngài;

Các tội lỗi chúng con làm chứng nghịch lại chúng con,

Vì các vi phạm chúng con hằng ở với chúng con,

Chúng con biết rõ các tội lỗi của mình:

13 Chúng con dấy nghịch và chối bỏ CHÚA,

Xây lưng lìa bỏ Ðức Chúa Trời mình,

Nói điều phản nghịch và nổi loạn,

Toan tính trong lòng rồi thốt ra những lời dối trá.

      

14 Công lý bị đẩy lui;

Công chính đứng đằng xa;

Sự thật bị ngã nhào ngoài đường;

Chính trực không được vào.

15 Vì sự thật không còn nên ai lìa bỏ thói gian tà là tự biến thành con mồi.

CHÚA thấy điều ấy và Ngài rất phật lòng, bởi vì công lý chẳng còn nữa.

16 Ngài thấy rằng chẳng ai phản đối,

Và lấy làm lạ vì không ai can thiệp.

Vì vậy Ngài phải tự tay giải cứu lấy mình,

Ngài dùng đức công chính của Ngài bảo vệ mình.

17 Ngài lấy đức công chính mang vào làm áo giáp,

Lấy ơn cứu rỗi đội trên đầu làm mão an toàn,

Lấy sự báo trả mặc vào làm quần áo,

Lấy lòng nhiệt thành khoác lên làm áo choàng.

18 Ngài cứ dựa theo các công việc của chúng mà báo trả,

Trút thịnh nộ trên những kẻ chống nghịch Ngài;

Ngài báo trả những kẻ thù của Ngài;

Kể cả những kẻ sống ở hải ngoại xa xăm cũng nhận sự báo trả đầy đủ.

19 Vì thế ở phương tây danh CHÚA được người ta kính sợ;

Ở phương đông vinh hiển Ngài thật rực rỡ rạng ngời,

Vì Ngài sẽ đến như nước lụt bất thần tràn tới,

Do Thần Khí của CHÚA tác động ập vào. [67: 67 (câu 19b) Có bản ghi, Khi kẻ thù xông vào như nước lụt, Thần của Chúa sẽ vùng lên đối diện nó liền.]

      

20 “Ðấng Cứu Chuộc sẽ đến với Si-ôn,

Và đến với những ai trong nhà Gia-cốp lìa bỏ tội lỗi mình,”

CHÚA phán.


21 CHÚA phán, “Về phần Ta, đây là giao ước giữa Ta với chúng: Thần Ta ngự trên ngươi. Những lời Ta đã đặt trong miệng ngươi sẽ không rời khỏi miệng ngươi, hay rời khỏi miệng của con cháu ngươi, hay rời khỏi miệng của con cháu của con cháu ngươi, từ nay cho đến đời đời,” CHÚA phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu