Ê-sai: Chương 52

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:43, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy, thức dậy, mặc lấy sức mạnh ngươi! Hỡi Giê-ru-sa-lem, là thành thánh, hãy mặc lấy áo đẹp! Vì rày về sau kẻ không chịu phép cắt bì và kẻ ô uế sẽ không vào nơi ngươi nữa. 2. Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy chổi dậy, dũ bụi bặm đi, và ngồi lên; hỡi con gái Si-ôn, là kẻ phu tù, hãy cởi trói nơi cổ ngươi. 3. Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi đã bị bán nhưng không; cũng sẽ được chuộc lại chẳng bằng tiền bạc. 4. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Xưa kia dân ta xuống Ê-díp-tô đặng trú ngụ; song người A-si-ri vô-cớ mà hà hiếp nó. 5. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ, ta làm gì đây? Vì dân ta đã vô cớ bị đày đi. Đức Giê-hô-va phán: Những kẻ cai trị nó cất tiếng van la cả ngày, nói phạm đến danh ta không thôi. 6. Vậy nên dân ta sẽ biết danh ta; thật, trong ngày đó, nó sẽ biết rằng chính ta là Đấng phán rằng: Nầy, ta đây!

7. Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào! 8. Tiếng những kẻ canh của ngươi! họ cất tiếng, cùng nhau hát xướng; vì họ sẽ thấy mắt đối mắt khi Đức Giê-hô-va trở về Si-ôn. 9. Hỡi những nơi hoang vu của Giê-ru-sa-lem, hãy trổi giọng hát mừng chung rập. Vì Đức Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, đã chuộc lại Giê-ru-sa-lem. 10. Đức Giê-hô-va đã tỏ trần cánh tay thánh Ngài trước mắt mọi nước; mọi đầu cùng đất đã thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta!

11. Các ngươi hãy đi, hãy đi, đi ra khỏi đó! Đừng động đến đồ ô uế, hãy ra khỏi giữa nó. Các ngươi là kẻ mang khí dụng Đức Giê-hô-va, hãy làm cho sạch mình! 12. Vả, các ngươi đi ra không cần phải vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh; vì Đức Giê-hô-va sẽ đi trước mặt các ngươi, và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đi sau gìn giữ ngươi.

13. Nầy, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan; sẽ được tôn lên, dấy lên, và rất cao trọng. 14. Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ (mặt mày người xài-xể lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài-xể hơn con trai loài người), 15. thì cũng vậy người sẽ vảy rửa nhiều dân, và các vua ngậm miệng lại vì người; vì họ sẽ thấy điều chưa ai nói cho mình, và sẽ hiểu biết điều mình chưa hề nghe.

Bản Dịch 2011

Si-ôn Ðược Giải Cứu

1 Hỡi Si-ôn,

Hãy thức dậy! Hãy thức dậy!

Hãy mặc lấy sức lực của ngươi;

Hỡi Giê-ru-sa-lem thành thánh,

Hãy mặc lấy y phục đẹp đẽ của ngươi;

Vì những kẻ không được cắt bì và những kẻ ô uế sẽ không vào giữa ngươi nữa.

2 Hỡi Giê-ru-sa-lem,

Hãy đứng dậy và phủi sạch bụi trên mình,

Rồi ngồi xuống trị vì;

Hỡi ái nữ của Si-ôn đang bị lưu đày,

Hãy vứt bỏ xiềng xích khỏi cổ ngươi.

3 Vì CHÚA phán thế này:

“Các ngươi đã bán mình mà không nhận một đồng nào,

Nên các ngươi sẽ được chuộc lại mà khỏi phải trả tiền.”

4 Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế này:

“Ban đầu dân Ta xuống Ai-cập và kiều ngụ tại đó,

Về sau dân A-sy-ri đến đàn áp chúng.

5 Thế thì bây giờ Ta còn gì?”

CHÚA phán.

“Phải chăng dân Ta đã bị bắt đi mà không tốn kém gì?

Những kẻ cai trị chúng đã nhiếc móc chúng,”

CHÚA phán,

“Và danh Ta đã bị xúc phạm suốt ngày.

6 Vì thế dân Ta sẽ biết danh Ta,

Vì vậy trong ngày ấy chúng sẽ biết rằng,

Chính Ta là Ðấng đã phán, ‘Này, có Ta đây.’”

7 Bàn chân của người mang tin mừng trên các núi đẹp biết bao!

Ấy là người rao báo tin hòa bình thịnh vượng,

Ðem tin vui phước hạnh,

Loan truyền ơn cứu rỗi,

Và nói cho Si-ôn biết,

“Ðức Chúa Trời của ngươi trị vì!”

8 Những người canh gác của ngươi sẽ cất tiếng reo hò,

Họ sẽ cùng nhau trỗi tiếng hoan ca,

Bởi chính mắt họ sẽ thấy,

Khi CHÚA trở về với Si-ôn.

9 Hãy bật lên tiếng vui mừng,

Hãy cùng nhau ca hát,

Hỡi các ngươi, những nơi hoang phế của Giê-ru-sa-lem!

Vì CHÚA đã an ủi dân Ngài,

Ngài đã cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

10 Trước mắt của mọi nước,

CHÚA đã biểu dương cánh tay thánh quyền năng của Ngài;

Bấy giờ mọi nơi xa xôi hẻo lánh trên mặt đất sẽ thấy ơn cứu rỗi của Ðức Chúa Trời chúng ta.

11 Hãy ra đi! Hãy ra đi!

Hãy đi khỏi nơi đó!

Ðừng đụng đến đồ ô uế.

Hãy ra khỏi nơi ấy.

Hãy làm cho mình ra thanh sạch,

Hỡi các ngươi là những người mang các vật dụng để thờ phượng CHÚA.

12 Vì các ngươi sẽ ra đi, nhưng không cần vội vã,

Không phải ra đi như chạy trốn;

Vì CHÚA sẽ đi trước mở đường cho các ngươi,

Và Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên sẽ đi sau để hộ tống các ngươi.

Sự Ðau Khổ và Vinh Hiển của Ðầy Tớ CHÚA

13 Này, Ðầy Tớ Ta sẽ hành động khôn ngoan;

Người sẽ được tôn cao, tán tụng, và suy tôn đến tột cùng.

14 Như bao kẻ đã ngạc nhiên khi trông thấy Người,

Vì mặt mày và hình dáng Người rất tiều tụy, trông chẳng ra người,

15 Thì cũng thế, Người sẽ làm cho muôn dân phải bàng hoàng sửng sốt;

Các vua phải ngậm miệng vì Người;

Bởi họ sẽ thấy những gì họ chưa hề nghe nói,

Họ sẽ hiểu những gì họ chưa nghĩ đến bao giờ.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu