Khác biệt giữa các bản “Ê-sai: Chương 43”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Dòng 1: Dòng 1:
==Bản Dịch 1926==
+
==Bản Dịch 1925==
 
1.  Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. 2.  Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. 3.  Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa ngươi. Ta ban Ê-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ê-thi-ô-bi và Sê-ba làm của thay ngươi. 4.  Vì ta đã coi ngươi là quí báu, đáng chuộng, và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi, và các dân tộc thay mạng sống ngươi. 5.  Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi: ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông, và nhóm họp ngươi từ phương tây. 6.  Ta sẽ bảo phương bắc rằng: Hãy buông ra! và bảo phương nam rằng: Chớ cầm lại làm chi! Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, 7.  tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.  
 
1.  Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. 2.  Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. 3.  Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa ngươi. Ta ban Ê-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ê-thi-ô-bi và Sê-ba làm của thay ngươi. 4.  Vì ta đã coi ngươi là quí báu, đáng chuộng, và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi, và các dân tộc thay mạng sống ngươi. 5.  Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi: ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông, và nhóm họp ngươi từ phương tây. 6.  Ta sẽ bảo phương bắc rằng: Hãy buông ra! và bảo phương nam rằng: Chớ cầm lại làm chi! Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, 7.  tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.  
  
Dòng 11: Dòng 11:
 
'''Chúa Giải Cứu I-sơ-ra-ên'''<br/>1.  Nhưng bây giờ, hỡi Gia-cốp, <br/>CHÚA là Ðấng dựng nên ngươi; <br/>Hỡi I-sơ-ra-ên, Ðấng tạo thành ngươi phán thế nầy: <br/>Ðừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi; <br/>Ta đã gọi đích danh ngươi; <br/>Ngươi thuộc về Ta. <br/>2.  Khi ngươi đi qua nước, Ta sẽ ở với ngươi; <br/>Khi ngươi vượt qua sông, nước sẽ chẳng cuốn trôi ngươi; <br/>Khi ngươi băng qua lửa, lửa sẽ không đốt cháy ngươi; <br/>Ngọn lửa sẽ không thiêu rụi ngươi. <br/>3.  Vì Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, <br/>Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, <br/>Ðấng Giải Cứu của ngươi; <br/>Ta ban Ai-cập làm tiền chuộc mạng ngươi; <br/>Ta phó Ê-thi-ô-pi và Sê-ba để thế chỗ cho ngươi, <br/>4.  Vì ngươi rất quý báu trước mặt Ta; <br/>Ngươi đã được Ta trân quý, <br/>Và Ta đã yêu thương ngươi, <br/>Nên Ta ban những người khác chịu thay cho ngươi, <br/>Phó các dân khác thế mạng ngươi. <br/>5.  Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi; <br/>Ta sẽ đem dòng dõi ngươi từ phương đông về; <br/>Ta sẽ nhóm họp con cháu ngươi từ phương tây trở về. <br/>6.  Ta sẽ bảo phương bắc rằng, <br/>“Hãy thả chúng ra!” <br/>Và nói với phương nam rằng, <br/>“Ðừng giữ chúng lại!” <br/>Hãy đem các con trai Ta từ chốn xa xăm trở về; <br/>Hãy đưa các con gái Ta từ các nơi tận cùng trái đất trở về, <br/>7.  Tức tất cả những người được gọi bằng danh Ta; <br/>Ta đã dựng nên mỗi người vì vinh hiển của Ta; <br/>Ta đã tạo thành người ấy; <br/>Phải, Ta đã dựng nên người ấy. <br/>8.  Hãy để dân ấy ra đi, <br/>Dân có mắt nhưng mù và có tai nhưng điếc đó. <br/>9.  Tất cả các nước khá họp lại với nhau; <br/>Các dân khá tụ tập lại đi. <br/>Ai trong các ngươi có thể công bố điều nầy? <br/>Ai có thể giãi bày cho chúng ta hiểu những việc đã xảy đến trước kia? <br/>Hãy để chúng đem các nhân chứng ra biện hộ cho chúng; <br/>Hãy để người ta nghe và nhìn nhận rằng, “Ðó là sự thật.” <br/>10.  CHÚA phán, “Các ngươi là những nhân chứng của Ta, <br/>Là đầy tớ mà Ta đã chọn, <br/>Ðể các ngươi biết Ta và tin Ta, <br/>Và hiểu rằng Ta là Ðấng ấy. <br/>Không có thần nào hiện hữu trước Ta, <br/>Và sau Ta cũng không có thần nào khác. <br/>11.  Ta, chính Ta, là CHÚA, <br/>Ngoài Ta không có Ðấng Giải Cứu nào khác. <br/>12.  Ta đã báo trước, đã giải cứu, và đã giải thích; <br/>Chớ có thần lạ nào ở giữa các ngươi, <br/>Vì các ngươi là những nhân chứng của Ta, <br/>CHÚA phán vậy. <br/>13.  Ta là Ðức Chúa Trời; <br/>Thật vậy, trước khi ngày đêm hiện hữu, Ta là Ðấng ấy; <br/>Không ai thoát khỏi tay Ta, <br/>Khi Ta đã làm, kẻ nào dám chống lại? <br/>14.  CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc các ngươi, <br/>Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên phán thế nầy: <br/>Vì cớ các ngươi, Ta sẽ sai người đến Ba-by-lôn, <br/>Ðể phá đổ tất cả các chấn song của nó, <br/>Khiến tiếng reo hò của dân Canh-đê trở thành tiếng khóc than. <br/>15.  Ta là CHÚA, <br/>Ðấng Thánh của các ngươi, <br/>Ðấng Tạo Thành I-sơ-ra-ên, <br/>Vua của các ngươi. <br/>16.  CHÚA phán thế nầy: <br/>Ðấng làm nên một con đường giữa biển, <br/>Tạo một lối đi giữa những dòng nước mạnh, <br/>17.  Ðấng khiến những chiến xa và chiến mã, <br/>Những quân mạnh và binh hùng phải nằm xuống, rồi không trỗi dậy được nữa; <br/>Chúng đã tắt lịm, như tim đèn bị tàn lụi, phán, <br/>18.  Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua, <br/>Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa. <br/>19.  Nầy, Ta đang làm một việc mới. <br/>Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, <br/>Các ngươi không nhận thấy sao? <br/>Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, <br/>Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan. <br/>20.  Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta; <br/>Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang, <br/>Khiến các sông nước tuôn tràn trong sa mạc, <br/>Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống. <br/>21.  Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta, <br/>Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta. <br/>22.  Thế mà, hỡi Gia-cốp, ngươi đã không kêu cầu Ta; <br/>Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi lại chán ngán Ta. <br/>23.  Ngươi chẳng đem chiên đến làm của lễ thiêu dâng lên Ta; <br/>Ngươi chẳng tôn kính Ta bằng các con vật hiến tế; <br/>Ta đâu có bắt các ngươi phải cực nhọc phụng sự Ta bằng các của lễ chay; <br/>Ta cũng không muốn làm các ngươi mệt nhọc vì phải dâng hương khói; <br/>24.  Ngươi đã không bỏ tiền ra mua cho Ta được một nén hương; <br/>Ngươi cũng không làm cho Ta vui lòng vì mỡ của các con vật hiến tế, <br/>Nhưng ngươi đã làm cho Ta nặng nhọc vì những tội lỗi của ngươi; <br/>Ngươi đã làm cho Ta chán ngán vì những gian ác của ngươi. <br/>25.  Nhưng chính Ta, phải, chính Ta, vì cớ Ta xóa sạch các vi phạm của ngươi; <br/>Ta sẽ không nhớ đến tội của ngươi nữa. <br/>26.  Hãy nhắc cho Ta nhớ lại điều ngươi phiền trách, <br/>Rồi chúng ta sẽ tranh luận với nhau; <br/>Hãy trình bày lý lẽ của ngươi để chứng tỏ rằng ngươi vô tội. <br/>27.  Tổ phụ đầu tiên của ngươi đã phạm tội; <br/>Những kẻ giảng dạy luật pháp của ngươi đã phản loạn chống lại Ta. <br/>28.  Vì thế Ta đã để cho những kẻ lãnh đạo trong nơi thánh bị làm nhục, <br/>Ta đã phó Gia-cốp cho bị diệt vong, <br/>Ta đã để I-sơ-ra-ên bị người đời sỉ nhục. <br/>
 
'''Chúa Giải Cứu I-sơ-ra-ên'''<br/>1.  Nhưng bây giờ, hỡi Gia-cốp, <br/>CHÚA là Ðấng dựng nên ngươi; <br/>Hỡi I-sơ-ra-ên, Ðấng tạo thành ngươi phán thế nầy: <br/>Ðừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi; <br/>Ta đã gọi đích danh ngươi; <br/>Ngươi thuộc về Ta. <br/>2.  Khi ngươi đi qua nước, Ta sẽ ở với ngươi; <br/>Khi ngươi vượt qua sông, nước sẽ chẳng cuốn trôi ngươi; <br/>Khi ngươi băng qua lửa, lửa sẽ không đốt cháy ngươi; <br/>Ngọn lửa sẽ không thiêu rụi ngươi. <br/>3.  Vì Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, <br/>Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên, <br/>Ðấng Giải Cứu của ngươi; <br/>Ta ban Ai-cập làm tiền chuộc mạng ngươi; <br/>Ta phó Ê-thi-ô-pi và Sê-ba để thế chỗ cho ngươi, <br/>4.  Vì ngươi rất quý báu trước mặt Ta; <br/>Ngươi đã được Ta trân quý, <br/>Và Ta đã yêu thương ngươi, <br/>Nên Ta ban những người khác chịu thay cho ngươi, <br/>Phó các dân khác thế mạng ngươi. <br/>5.  Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi; <br/>Ta sẽ đem dòng dõi ngươi từ phương đông về; <br/>Ta sẽ nhóm họp con cháu ngươi từ phương tây trở về. <br/>6.  Ta sẽ bảo phương bắc rằng, <br/>“Hãy thả chúng ra!” <br/>Và nói với phương nam rằng, <br/>“Ðừng giữ chúng lại!” <br/>Hãy đem các con trai Ta từ chốn xa xăm trở về; <br/>Hãy đưa các con gái Ta từ các nơi tận cùng trái đất trở về, <br/>7.  Tức tất cả những người được gọi bằng danh Ta; <br/>Ta đã dựng nên mỗi người vì vinh hiển của Ta; <br/>Ta đã tạo thành người ấy; <br/>Phải, Ta đã dựng nên người ấy. <br/>8.  Hãy để dân ấy ra đi, <br/>Dân có mắt nhưng mù và có tai nhưng điếc đó. <br/>9.  Tất cả các nước khá họp lại với nhau; <br/>Các dân khá tụ tập lại đi. <br/>Ai trong các ngươi có thể công bố điều nầy? <br/>Ai có thể giãi bày cho chúng ta hiểu những việc đã xảy đến trước kia? <br/>Hãy để chúng đem các nhân chứng ra biện hộ cho chúng; <br/>Hãy để người ta nghe và nhìn nhận rằng, “Ðó là sự thật.” <br/>10.  CHÚA phán, “Các ngươi là những nhân chứng của Ta, <br/>Là đầy tớ mà Ta đã chọn, <br/>Ðể các ngươi biết Ta và tin Ta, <br/>Và hiểu rằng Ta là Ðấng ấy. <br/>Không có thần nào hiện hữu trước Ta, <br/>Và sau Ta cũng không có thần nào khác. <br/>11.  Ta, chính Ta, là CHÚA, <br/>Ngoài Ta không có Ðấng Giải Cứu nào khác. <br/>12.  Ta đã báo trước, đã giải cứu, và đã giải thích; <br/>Chớ có thần lạ nào ở giữa các ngươi, <br/>Vì các ngươi là những nhân chứng của Ta, <br/>CHÚA phán vậy. <br/>13.  Ta là Ðức Chúa Trời; <br/>Thật vậy, trước khi ngày đêm hiện hữu, Ta là Ðấng ấy; <br/>Không ai thoát khỏi tay Ta, <br/>Khi Ta đã làm, kẻ nào dám chống lại? <br/>14.  CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc các ngươi, <br/>Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên phán thế nầy: <br/>Vì cớ các ngươi, Ta sẽ sai người đến Ba-by-lôn, <br/>Ðể phá đổ tất cả các chấn song của nó, <br/>Khiến tiếng reo hò của dân Canh-đê trở thành tiếng khóc than. <br/>15.  Ta là CHÚA, <br/>Ðấng Thánh của các ngươi, <br/>Ðấng Tạo Thành I-sơ-ra-ên, <br/>Vua của các ngươi. <br/>16.  CHÚA phán thế nầy: <br/>Ðấng làm nên một con đường giữa biển, <br/>Tạo một lối đi giữa những dòng nước mạnh, <br/>17.  Ðấng khiến những chiến xa và chiến mã, <br/>Những quân mạnh và binh hùng phải nằm xuống, rồi không trỗi dậy được nữa; <br/>Chúng đã tắt lịm, như tim đèn bị tàn lụi, phán, <br/>18.  Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua, <br/>Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa. <br/>19.  Nầy, Ta đang làm một việc mới. <br/>Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra, <br/>Các ngươi không nhận thấy sao? <br/>Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ, <br/>Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan. <br/>20.  Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta; <br/>Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang, <br/>Khiến các sông nước tuôn tràn trong sa mạc, <br/>Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống. <br/>21.  Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta, <br/>Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta. <br/>22.  Thế mà, hỡi Gia-cốp, ngươi đã không kêu cầu Ta; <br/>Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi lại chán ngán Ta. <br/>23.  Ngươi chẳng đem chiên đến làm của lễ thiêu dâng lên Ta; <br/>Ngươi chẳng tôn kính Ta bằng các con vật hiến tế; <br/>Ta đâu có bắt các ngươi phải cực nhọc phụng sự Ta bằng các của lễ chay; <br/>Ta cũng không muốn làm các ngươi mệt nhọc vì phải dâng hương khói; <br/>24.  Ngươi đã không bỏ tiền ra mua cho Ta được một nén hương; <br/>Ngươi cũng không làm cho Ta vui lòng vì mỡ của các con vật hiến tế, <br/>Nhưng ngươi đã làm cho Ta nặng nhọc vì những tội lỗi của ngươi; <br/>Ngươi đã làm cho Ta chán ngán vì những gian ác của ngươi. <br/>25.  Nhưng chính Ta, phải, chính Ta, vì cớ Ta xóa sạch các vi phạm của ngươi; <br/>Ta sẽ không nhớ đến tội của ngươi nữa. <br/>26.  Hãy nhắc cho Ta nhớ lại điều ngươi phiền trách, <br/>Rồi chúng ta sẽ tranh luận với nhau; <br/>Hãy trình bày lý lẽ của ngươi để chứng tỏ rằng ngươi vô tội. <br/>27.  Tổ phụ đầu tiên của ngươi đã phạm tội; <br/>Những kẻ giảng dạy luật pháp của ngươi đã phản loạn chống lại Ta. <br/>28.  Vì thế Ta đã để cho những kẻ lãnh đạo trong nơi thánh bị làm nhục, <br/>Ta đã phó Gia-cốp cho bị diệt vong, <br/>Ta đã để I-sơ-ra-ên bị người đời sỉ nhục. <br/>
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Ê-sai]]
 
:* [[Ê-sai]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Phiên bản lúc 16:48, ngày 7 tháng 4 năm 2018

Bản Dịch 1925

1. Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. 2. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. 3. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa ngươi. Ta ban Ê-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ê-thi-ô-bi và Sê-ba làm của thay ngươi. 4. Vì ta đã coi ngươi là quí báu, đáng chuộng, và ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi, và các dân tộc thay mạng sống ngươi. 5. Đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi: ta sẽ khiến dòng dõi ngươi đến từ phương đông, và nhóm họp ngươi từ phương tây. 6. Ta sẽ bảo phương bắc rằng: Hãy buông ra! và bảo phương nam rằng: Chớ cầm lại làm chi! Hãy đem các con trai ta về từ nơi xa, đem các con gái ta về từ nơi đầu cùng đất, 7. tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ.

8. Hãy đem dân nầy ra, là dân có mắt mà đui, và những kẻ có tai mà điếc! 9. Các nước hãy nhóm lại, các dân tộc hãy hiệp lại! Trong vòng họ, ai có thể rao truyền sự nầy, và tỏ cho chúng ta những sự từ trước? Họ hãy dẫn người làm chứng, hầu cho mình được xưng công bình, và cho người ta nghe mà nói rằng: Ấy là thật! 10. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa. 11. Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu chúa nào khác. 12. Ấy chính ta là Đấng đã rao truyền, đã giải cứu, và đã chỉ bảo, chẳng có thần nào lạ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đều là người làm chứng, và ta là Đức Chúa Trời! 13. Thật, từ khi có ngày ta đã là Đức Chúa Trời, chẳng ai có thể giải cứu khỏi tay ta. Ta làm ra, ai ngăn cấm ta được?

14. Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu chuộc các ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Vì cớ các ngươi, ta đã sai đến Ba-by-lôn, khiến chúng nó, tức là người Canh-đê, như là người chạy trốn, xuống các tàu mình đã lấy làm vui mừng. 15. Ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng Thánh của các ngươi, Đấng tạo thành Y-sơ-ra-ên, tức Vua các ngươi. 16. Đức Giê-hô-va, là Đấng đã mở lối trong biển và đường vượt qua dòng nước mạnh, 17. khiến xe, ngựa, cơ binh và lính mạnh nhóm lại, thảy đều nằm cả tại đó, sẽ không dậy nữa, bị ngột và tắt đi như tim đèn, phán như vầy: 18. Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. 19. Nầy, ta sắp làm một việc mới, việc nầy sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. 20. Những thú đồng, với muông rừng và chim đà, sẽ tôn vinh ta; vì ta đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc, đặng cho dân ta đã chọn được uống. 21. Ta đã làm nên dân nầy cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta.

22. Song, hỡi Gia-cốp, ngươi chẳng từng kêu cầu ta! Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi đã chán ta! 23. Ngươi chẳng dùng chiên làm của lễ thiêu dâng cho ta, chẳng dùng hi sinh tôn kính ta. Ta chẳng làm phiền ngươi mà khiến dâng lễ vật, cũng chẳng làm nhọc ngươi mà khiến đốt hương. 24. Ngươi chẳng lấy tiền mua xương bồ cho ta, và chẳng lấy mỡ của hi sinh làm cho ta no; nhưng lại lấy tội lỗi mình làm cho ta phiền, lấy sự gian ác làm cho ta nhọc. 25. Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. 26. Hãy nhắc lại cho ta nhớ; chúng ta hãy bình luận cùng nhau; hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng công bình. 27. Thỉ tổ ngươi đã phạm tội, các thầy giáo ngươi lại phạm phép nghịch cùng ta. 28. Vậy nên ta làm nhục các quan trưởng của nơi thánh; ta sẽ bắt Gia-cốp làm sự rủa sả, và Y-sơ-ra-ên làm sự gièm chê.

Bản Dịch 2011

Chúa Giải Cứu I-sơ-ra-ên
1. Nhưng bây giờ, hỡi Gia-cốp,
CHÚA là Ðấng dựng nên ngươi;
Hỡi I-sơ-ra-ên, Ðấng tạo thành ngươi phán thế nầy:
Ðừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi;
Ta đã gọi đích danh ngươi;
Ngươi thuộc về Ta.
2. Khi ngươi đi qua nước, Ta sẽ ở với ngươi;
Khi ngươi vượt qua sông, nước sẽ chẳng cuốn trôi ngươi;
Khi ngươi băng qua lửa, lửa sẽ không đốt cháy ngươi;
Ngọn lửa sẽ không thiêu rụi ngươi.
3. Vì Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi,
Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên,
Ðấng Giải Cứu của ngươi;
Ta ban Ai-cập làm tiền chuộc mạng ngươi;
Ta phó Ê-thi-ô-pi và Sê-ba để thế chỗ cho ngươi,
4. Vì ngươi rất quý báu trước mặt Ta;
Ngươi đã được Ta trân quý,
Và Ta đã yêu thương ngươi,
Nên Ta ban những người khác chịu thay cho ngươi,
Phó các dân khác thế mạng ngươi.
5. Ðừng sợ, vì Ta ở với ngươi;
Ta sẽ đem dòng dõi ngươi từ phương đông về;
Ta sẽ nhóm họp con cháu ngươi từ phương tây trở về.
6. Ta sẽ bảo phương bắc rằng,
“Hãy thả chúng ra!”
Và nói với phương nam rằng,
“Ðừng giữ chúng lại!”
Hãy đem các con trai Ta từ chốn xa xăm trở về;
Hãy đưa các con gái Ta từ các nơi tận cùng trái đất trở về,
7. Tức tất cả những người được gọi bằng danh Ta;
Ta đã dựng nên mỗi người vì vinh hiển của Ta;
Ta đã tạo thành người ấy;
Phải, Ta đã dựng nên người ấy.
8. Hãy để dân ấy ra đi,
Dân có mắt nhưng mù và có tai nhưng điếc đó.
9. Tất cả các nước khá họp lại với nhau;
Các dân khá tụ tập lại đi.
Ai trong các ngươi có thể công bố điều nầy?
Ai có thể giãi bày cho chúng ta hiểu những việc đã xảy đến trước kia?
Hãy để chúng đem các nhân chứng ra biện hộ cho chúng;
Hãy để người ta nghe và nhìn nhận rằng, “Ðó là sự thật.”
10. CHÚA phán, “Các ngươi là những nhân chứng của Ta,
Là đầy tớ mà Ta đã chọn,
Ðể các ngươi biết Ta và tin Ta,
Và hiểu rằng Ta là Ðấng ấy.
Không có thần nào hiện hữu trước Ta,
Và sau Ta cũng không có thần nào khác.
11. Ta, chính Ta, là CHÚA,
Ngoài Ta không có Ðấng Giải Cứu nào khác.
12. Ta đã báo trước, đã giải cứu, và đã giải thích;
Chớ có thần lạ nào ở giữa các ngươi,
Vì các ngươi là những nhân chứng của Ta,
CHÚA phán vậy.
13. Ta là Ðức Chúa Trời;
Thật vậy, trước khi ngày đêm hiện hữu, Ta là Ðấng ấy;
Không ai thoát khỏi tay Ta,
Khi Ta đã làm, kẻ nào dám chống lại?
14. CHÚA, Ðấng Cứu Chuộc các ngươi,
Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên phán thế nầy:
Vì cớ các ngươi, Ta sẽ sai người đến Ba-by-lôn,
Ðể phá đổ tất cả các chấn song của nó,
Khiến tiếng reo hò của dân Canh-đê trở thành tiếng khóc than.
15. Ta là CHÚA,
Ðấng Thánh của các ngươi,
Ðấng Tạo Thành I-sơ-ra-ên,
Vua của các ngươi.
16. CHÚA phán thế nầy:
Ðấng làm nên một con đường giữa biển,
Tạo một lối đi giữa những dòng nước mạnh,
17. Ðấng khiến những chiến xa và chiến mã,
Những quân mạnh và binh hùng phải nằm xuống, rồi không trỗi dậy được nữa;
Chúng đã tắt lịm, như tim đèn bị tàn lụi, phán,
18. Ðừng nhớ đến những chuyện đã qua,
Ðừng bận tâm đến những gì đã xảy ra thời xa xưa nữa.
19. Nầy, Ta đang làm một việc mới.
Kìa, việc ấy đang bắt đầu xảy ra,
Các ngươi không nhận thấy sao?
Ta sẽ mở một con đường giữa đồng hoang vắng vẻ,
Khơi nguồn các dòng sông giữa sa mạc khô khan.
20. Những thú rừng, chó rừng, và đà điểu sẽ tôn ngợi Ta;
Vì Ta ban nước uống giữa chốn đồng hoang,
Khiến các sông nước tuôn tràn trong sa mạc,
Ðể có nước cho tuyển dân Ta uống.
21. Ấy là dân Ta đã tạo dựng cho chính Ta,
Ðể họ có thể rao ra lời ca ngợi Ta.
22. Thế mà, hỡi Gia-cốp, ngươi đã không kêu cầu Ta;
Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi lại chán ngán Ta.
23. Ngươi chẳng đem chiên đến làm của lễ thiêu dâng lên Ta;
Ngươi chẳng tôn kính Ta bằng các con vật hiến tế;
Ta đâu có bắt các ngươi phải cực nhọc phụng sự Ta bằng các của lễ chay;
Ta cũng không muốn làm các ngươi mệt nhọc vì phải dâng hương khói;
24. Ngươi đã không bỏ tiền ra mua cho Ta được một nén hương;
Ngươi cũng không làm cho Ta vui lòng vì mỡ của các con vật hiến tế,
Nhưng ngươi đã làm cho Ta nặng nhọc vì những tội lỗi của ngươi;
Ngươi đã làm cho Ta chán ngán vì những gian ác của ngươi.
25. Nhưng chính Ta, phải, chính Ta, vì cớ Ta xóa sạch các vi phạm của ngươi;
Ta sẽ không nhớ đến tội của ngươi nữa.
26. Hãy nhắc cho Ta nhớ lại điều ngươi phiền trách,
Rồi chúng ta sẽ tranh luận với nhau;
Hãy trình bày lý lẽ của ngươi để chứng tỏ rằng ngươi vô tội.
27. Tổ phụ đầu tiên của ngươi đã phạm tội;
Những kẻ giảng dạy luật pháp của ngươi đã phản loạn chống lại Ta.
28. Vì thế Ta đã để cho những kẻ lãnh đạo trong nơi thánh bị làm nhục,
Ta đã phó Gia-cốp cho bị diệt vong,
Ta đã để I-sơ-ra-ên bị người đời sỉ nhục.

Tài Liệu