Ê-sai: Chương 34

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:42, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các nước, hãy đến gần mà nghe; hỡi các dân, hãy để ý! Đất và mọi vật trong nó thế gian và mọi vật sanh ra đó, hãy đều nghe! 2. Vì Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng mọi nước; cơn thạnh nộ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ; Ngài đã giao họ cho sự diệt vong, phó cho sự đánh giết. 3. Kẻ bị giết trong chúng nó sẽ phải ném bỏ, thây chết bay mùi hôi; các núi đầm đìa những máu. 4. Cả cơ binh trên trời sẽ tan tác, các từng trời cuốn lại như cuốn sách; cả cơ binh điêu tàn như lá nho rụng, như lá vả khô rơi xuống.

5. Vì gươm ta đã uống đủ ở trên trời; nầy, nó sẽ xuống trên Ê-đôm, và trên dân mà ta đã rủa sả, để làm sự đoán xét. 6. Gươm của Đức Giê-hô-va đầy những máu, vấy những mỡ, là máu của chiên con và dê đực, mỡ trái cật của chiên đực. Vì có sự tế tự Đức Giê-hô-va ở Bốt-ra, và có sự đánh giết lớn ở đất Ê-đôm. 7. Những bò rừng, bò, và bò đực đều ngã xuống; đất chúng nó say vì máu, và bụi chúng nó đượm nhuần vì mỡ. 8. Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì có Si-ôn.

9. Các khe suối Ê-đôm sẽ biến thành nhựa thông, bụi đất nó biến thành lưu hoàng, đất đai nó trở nên nhựa thông đang cháy. 10. Ngày đêm chẳng tắt, hằng bay lên những luồng khói; đất sẽ hoang vu từ đời nọ qua đời kia, đời đời sẽ chẳng có người đi qua. 11. Bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy đó, chim cú chim quạ sẽ ở đó. Chúa sẽ giáng trên đó cái dây lộn lạo và thước thăng bằng trống không. 12. Chúng nó sẽ gọi các kẻ sang trọng đến ngôi nước mà không có ai; hết thảy các quan trưởng nó đều ra hư không. 13. Gai gốc sẽ mọc lên trong lâu đài, chà chuôm cỏ rác mọc lên trong đồn lũy. Ấy sẽ là hang của chó đồng, và chỗ nghỉ của chim đà. 14. Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó; dê đực kêu nhau; yêu quái ban đêm loán làm chỗ ở, và làm nơi náu nương yên ổn. 15. Rắn roi sẽ làm ổ tại đó, đẻ trứng, ấp cho nở và nhóm con lại dưới bóng mình; sau nữa, những kên kên cùng nhau nhóm tại đó, trống và mái thành đôi.

16. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy: trong những thú vật ấy chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và Thần Ngài đã nhóm chúng nó lại. 17. Chính Chúa đã bắt thăm cho chúng nó, và tay Ngài dùng dây chia đất nầy cho. Những thú vật ấy sẽ được đất nầy làm kỷ vật luôn, và ở đó từ đời nọ qua đời kia.

Bản Dịch 2011

CHÚA Sẽ Ðoán Phạt Các Nước

1 Hỡi các nước, hãy đến gần và nghe;

Hỡi các dân, hãy chú ý!

Hỡi trái đất và mọi loài sống trên đất,

Hỡi thế gian và mọi vật ra từ thế gian,

Tất cả hãy lắng nghe;

2 Vì cơn giận của CHÚA đang nghịch lại mọi quốc gia;

Cơn thịnh nộ của Ngài nghịch lại mọi đạo quân của họ.

Ngài muốn diệt hẳn họ,

Ngài phó họ cho sự tàn sát.

3 Xác người bị giết của họ sẽ bị ném ra ngoài;

Mùi hôi thối của chúng sẽ bay lên nồng nặc.

Máu người sẽ chảy lênh láng trên các núi.

4 Toàn thể đạo binh trên không gian sẽ tan rã;

Các tầng trời sẽ bị cuốn lại như một cuộn sách;

Tất cả các đạo binh của họ sẽ ngã xuống,

Như lá nho rơi rụng,

Như lá vả lìa cành.

CHÚA Sẽ Ðoán Phạt Ê-đôm

5 Khi lưỡi gươm Ta đã say máu trên không gian,

Này, nó sẽ giáng xuống trên Ê-đôm,

Tức giáng xuống trên dân Ta đã định phải bị đoán phạt.

6 Gươm của CHÚA dính đầy máu,

Mỡ bao kín lưỡi gươm,

Nào máu chiên, máu dê,

Nào mỡ bọc trái cật của các chiên đực,

Vì CHÚA có cuộc tế lễ ở Bốt-ra,

Một cuộc tàn sát lớn trong xứ Ê-đôm.

7 Các bò rừng sẽ ngã xuống với chúng;

Các bò tơ và các bò đực mạnh cũng vậy;

Ðất của chúng thấm đầy máu;

Bụi của chúng lẫn lộn với mỡ khắp nơi.

8 Vì CHÚA sẽ có một ngày báo thù,

Một năm báo trả để minh oan cho duyên cớ của Si-ôn.

9 Các sông suối của Ê-đôm sẽ biến thành hắc ín;

Bụi đất của nó sẽ hóa thành lưu huỳnh;

Ðất cát của nó sẽ trở nên hắc ín âm ỉ cháy,

10 Cả ngày lẫn đêm nó cháy mãi không ngừng;

Khói đen của nó cứ bay lên không dứt;

Từ thế hệ này qua thế hệ khác nó nằm đó trong cảnh đổ nát hoang tàn;

Muôn đời sẽ không ai muốn đi ngang qua đó.

11 Diều hâu và nhím sẽ chiếm lấy xứ đó;

Cú và quạ sẽ ở tại đó;

Trên xứ đó Ngài sẽ giăng một sợi dây của sự hỗn mang,

Một dây dọi của sự trống không.

12 Các nhà quý tộc của nó sẽ không còn gì để gọi là một vương quốc;

Tất cả người quyền quý của nó đều sẽ như không.

13 Gai góc sẽ mọc lên trong các lâu đài cung điện;

Gai dại và bụi gai sẽ mọc trên các thành lũy xưa kia.

Nó sẽ trở nên nơi ở của chó rừng,

Một sân chơi của đà điểu.

14 Ở đó mèo rừng sẽ đụng độ với chó sói;

Dê rừng sẽ cất tiếng gọi nhau;

Các thú vật sống về đêm sẽ nghỉ ngơi tại đó;

Chúng sẽ tìm được một nơi nghỉ ngơi thích hợp cho mình.

15 Chim cú sẽ làm tổ và đẻ trứng ở đó;

Chúng sẽ ấp trứng của chúng và ấp ủ đàn con dưới cánh;

Nơi đó diều hâu sẽ tụ lại với nhau;

Con nào cũng có đôi có cặp.

16 Hãy tìm trong sách của CHÚA và đọc xem:

Không một con nào trong các con này sẽ mất;

Không con nào là không có cặp có đôi;

Vì miệng Ngài đã truyền ra như vậy;

Thần của Ngài đã tụ họp chúng về.

17 Ngài đã bốc thăm định phần cho chúng;

Tay Ngài đã dùng dây đo chia phần cho chúng;

Chúng sẽ ở tại đó muôn đời;

Chúng sẽ ngụ tại đó từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu