Ê-sai: Chương 11

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 00:40, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. 2. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. 3. Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. 4. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác. 5. Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông.

6. Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. 7. Bò cái sẽ ăn với gấu; các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò.

8. Trẻ con đang bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. 9. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va, như các dòng nước che lấp biển.

10. Xảy ra trong ngày đó, rễ Y-sai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển. 11. Trong ngày đó, Chúa còn đặt tay một lần nữa đặng chuộc dân sót của Ngài, tức là kẻ sót lại bởi A-si-ri, Ê-díp-tô, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát cùng các cù lao biển. 12. Chúa sẽ dựng một cây cờ cho các nước; nhóm những người Y-sơ-ra-ên bị đuổi, thâu những người Giu-đa lưu lạc, từ bốn góc đất. 13. Bấy giờ sự ghen tương của Ép-ra-im sẽ mất, kẻ khuấy rối Giu-đa sẽ bị trừ đi; Ép-ra-im không ghen ghét Giu-đa nữa, Giu-đa không khuấy rối Ép-ra-im nữa. 14. Chúng nó sẽ bay trên vai dân Phi-li-tin về phía tây; cùng nhau cướp giựt con cái phương đông; tra tay trên Ê-đôm và Mô-áp; con cái Am-môn sẽ vâng phục họ. 15. Đức Giê-hô-va sẽ làm cạn tắt giải biển Ê-díp-tô; vung tay trên Sông cái bởi gió cháy của Ngài, đánh mà chia ra làm bảy suối, và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép. 16. Vậy, sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài, là những kẻ sót lại bởi A-si-ri, cũng như đã có một đường cái cho Y-sơ-ra-ên trong ngày họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô vậy.

Bản Dịch 2011

Vương Quốc Hòa Bình

1 Một chồi sẽ nứt ra từ gốc tổ Giê-se;

Một nhánh sẽ vươn lên từ gốc rễ ấy.

2 Thần của CHÚA ngự trên Người;

Ðó là Thần khôn ngoan và thông sáng,

Thần mưu lược và quyền năng,

Thần tri thức và kính sợ CHÚA.

3 Người sẽ lấy sự kính sợ CHÚA làm vui;

Người sẽ không xét đoán dựa vào những gì mắt Người trông thấy;

Người cũng không quở trách dựa theo những gì tai Người nghe;

4 Nhưng Người sẽ xét xử công minh cho người nghèo;

Người sẽ trả lẽ công bình cho những người thấp cổ bé miệng trong xứ;

Người sẽ dùng cây gậy nơi miệng Người đánh phạt thế gian;

Người sẽ dùng hơi thở nơi môi Người diệt trừ kẻ ác.

5 Lẽ công chính sẽ là dây nịt ngang lưng Người;

Ðức thành tín sẽ là đai buộc quanh hông Người.

6 Bấy giờ chó sói sẽ ở chung với chiên con;

Beo sẽ nằm cạnh dê con;

Bò con, sư tử tơ, và các thú vật mập mạnh sẽ sống chung với nhau,

Và một đứa bé sẽ chăn dắt chúng.

7 Bò cái và gấu cái sẽ ăn chung với nhau;

Các con của chúng sẽ nằm bên nhau;

Bấy giờ sư tử sẽ ăn cỏ như bò.

8 Trẻ thơ còn đang bú sẽ chơi đùa bên hang rắn lục;

Trẻ thơ vừa dứt sữa sẽ thọc tay vào hang rắn hổ mang.

9 Không ai sẽ làm hại hay hủy diệt trên khắp núi thánh của Ta,

Vì khắp đất sẽ ngập tràn sự hiểu biết CHÚA, như nước phủ đầy trong biển cả.

Những Người Sống Sót của I-sơ-ra-ên và Giu-đa Trở Về

10 Trong ngày đó Rễ ra từ Giê-se sẽ trở thành biểu tượng cho các dân. Các nước sẽ tìm cầu Ngài, và nơi Ngài ngự sẽ rực rỡ huy hoàng.

11 Trong ngày đó Chúa sẽ giơ tay Ngài ra thêm một lần nữa để khôi phục những người còn sót lại của dân Ngài từ các xứ A-sy-ri, Ai-cập, Pha-trô, Ê-thi-ô-pi, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát, và từ các xứ ở hải ngoại bên kia các đại dương.

12 Ngài sẽ ban một hiệu lịnh cho các nước

Ðể quy tụ những người bị ruồng bỏ của I-sơ-ra-ên về,

Ðể nhóm hiệp những người Giu-đa bị phân tán khắp bốn phương trên đất.

13 Bấy giờ lòng ganh tị của Ép-ra-im sẽ hết;

Sự thù hiềm của Giu-đa sẽ không còn;

Ép-ra-im sẽ không ganh tị với Giu-đa nữa,

Và Giu-đa sẽ không còn hiềm thù Ép-ra-im.

14 Nhưng họ sẽ cùng nhau bổ xuống vai của dân Phi-li-tin ở phía tây;

Họ cùng nhau cướp đoạt của cải các dân ở phía đông.

Họ sẽ đưa tay ra đối phó với Ê-đôm và Mô-áp;

Và người Am-môn sẽ vâng phục họ.

15 CHÚA sẽ làm cạn tắt hoàn toàn cửa biển của Ai-cập;

Ngài sẽ vung tay Ngài trên Sông Cả;

Bằng một ngọn gió nóng Ngài sẽ tách nó ra thành bảy nhánh,

Ðể người ta có thể đi qua mà khỏi cần phải cởi dép lột giày.

16 Bấy giờ sẽ có một đại lộ từ A-sy-ri đi xuống, để những người còn sót lại của dân Ngài có thể trở về,

Như khi xưa đã có một con đường cho dân I-sơ-ra-ên trong ngày họ từ Ai-cập đi lên vậy.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu