Khác biệt giữa các bản “Ê-sai”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Khái Quát== ==Nội Dung== Sách Ê-sai gồm 66 chương. Nội dung của các chương như sau: {| valign="top"| <ul> | valign="top" | :* K…”)
 
 
(Không hiển thị 8 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 9: Dòng 9:
 
<ul>
 
<ul>
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
:* [[KTB24C001 | Chương 1]].
+
:* [[KTB23C001 | Chương 1]].
:* [[KTB24C002 | Chương 2]].
+
:* [[KTB23C002 | Chương 2]].
:* [[KTB24C003 | Chương 3]].
+
:* [[KTB23C003 | Chương 3]].
:* [[KTB24C004 | Chương 4]].
+
:* [[KTB23C004 | Chương 4]].
:* [[KTB24C005 | Chương 5]].
+
:* [[KTB23C005 | Chương 5]].
:* [[KTB24C006 | Chương 6]].
+
:* [[KTB23C006 | Chương 6]].
:* [[KTB24C007 | Chương 7]].
+
:* [[KTB23C007 | Chương 7]].
:* [[KTB24C008 | Chương 8]].
+
:* [[KTB23C008 | Chương 8]].
:* [[KTB24C009 | Chương 9]].
+
:* [[KTB23C009 | Chương 9]].
:* [[KTB24C010 | Chương 10]].
+
:* [[KTB23C010 | Chương 10]].
 +
:* [[KTB23C011 | Chương 11]].
 +
:* [[KTB23C012 | Chương 12]].
 +
:* [[KTB23C013 | Chương 13]].
 +
:* [[KTB23C014 | Chương 14]].
 +
:* [[KTB23C015 | Chương 15]].
 +
:* [[KTB23C016 | Chương 16]].
 +
:* [[KTB23C017 | Chương 17]].
 +
:* [[KTB23C018 | Chương 18]].
 +
:* [[KTB23C019 | Chương 19]].
 +
:* [[KTB23C020 | Chương 20]].
 +
:* [[KTB23C021 | Chương 21]].
 +
:* [[KTB23C022 | Chương 22]].
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
:* [[KTB24C011 | Chương 11]].
+
:* [[KTB23C023 | Chương 23]].
:* [[KTB24C012 | Chương 12]].
+
:* [[KTB23C024 | Chương 24]].
:* [[KTB24C013 | Chương 13]].
+
:* [[KTB23C025 | Chương 25]].
:* [[KTB24C014 | Chương 14]].
+
:* [[KTB23C026 | Chương 26]].
:* [[KTB24C015 | Chương 15]].
+
:* [[KTB23C027 | Chương 27]].
:* [[KTB24C016 | Chương 16]].
+
:* [[KTB23C028 | Chương 28]].
:* [[KTB24C017 | Chương 17]].
+
:* [[KTB23C029 | Chương 29]].
:* [[KTB24C018 | Chương 18]].
+
:* [[KTB23C030 | Chương 30]].
:* [[KTB24C019 | Chương 19]].
+
:* [[KTB23C031 | Chương 31]].
:* [[KTB24C020 | Chương 20]].
+
:* [[KTB23C032 | Chương 32]].
 +
:* [[KTB23C033 | Chương 33]].
 +
:* [[KTB23C034 | Chương 34]].
 +
:* [[KTB23C035 | Chương 35]].
 +
:* [[KTB23C036 | Chương 36]].
 +
:* [[KTB23C037 | Chương 37]].
 +
:* [[KTB23C038 | Chương 38]].
 +
:* [[KTB23C039 | Chương 39]].
 +
:* [[KTB23C040 | Chương 40]].
 +
:* [[KTB23C041 | Chương 41]].
 +
:* [[KTB23C042 | Chương 42]].
 +
:* [[KTB23C043 | Chương 43]].
 +
:* [[KTB23C044 | Chương 44]].
 
| valign="top" |
 
| valign="top" |
:* [[KTB24C021 | Chương 21]].
+
:* [[KTB23C045 | Chương 45]].
:* [[KTB24C022 | Chương 22]].
+
:* [[KTB23C046 | Chương 46]].
:* [[KTB24C023 | Chương 23]].
+
:* [[KTB23C047 | Chương 47]].
:* [[KTB24C024 | Chương 24]].
+
:* [[KTB23C048 | Chương 48]].
:* [[KTB24C025 | Chương 25]].
+
:* [[KTB23C049 | Chương 49]].
:* [[KTB24C026 | Chương 26]].
+
:* [[KTB23C050 | Chương 50]].
:* [[KTB24C027 | Chương 27]].
+
:* [[KTB23C051 | Chương 51]]
:* [[KTB24C028 | Chương 28]].
+
:* [[KTB23C052 | Chương 52]].
:* [[KTB24C029 | Chương 29]].
+
:* [[KTB23C053 | Chương 53]].
:* [[KTB24C030 | Chương 30]].
+
:* [[KTB23C054 | Chương 54]].
| valign="top" |
+
:* [[KTB23C055 | Chương 55]].
:* [[KTB24C031 | Chương 31]].
+
:* [[KTB23C056 | Chương 56]].
:* [[KTB24C032 | Chương 32]].
+
:* [[KTB23C057 | Chương 57]].
:* [[KTB24C033 | Chương 33]].
+
:* [[KTB23C058 | Chương 58]].
:* [[KTB24C034 | Chương 34]].
+
:* [[KTB23C059 | Chương 59]].
:* [[KTB24C035 | Chương 35]].
+
:* [[KTB23C060 | Chương 60]].
:* [[KTB24C036 | Chương 36]].
+
:* [[KTB23C061 | Chương 61]]
:* [[KTB24C037 | Chương 37]].
+
:* [[KTB23C062 | Chương 62]].
:* [[KTB24C038 | Chương 38]].
+
:* [[KTB23C063 | Chương 63]].
:* [[KTB24C039 | Chương 39]].
+
:* [[KTB23C064 | Chương 64]].
:* [[KTB24C040 | Chương 40]].
+
:* [[KTB23C065 | Chương 65]].
| valign="top" |
+
:* [[KTB23C066 | Chương 66]].
:* [[KTB24C041 | Chương 41]].
 
:* [[KTB24C042 | Chương 42]].
 
:* [[KTB24C043 | Chương 43]].
 
:* [[KTB24C044 | Chương 44]].
 
:* [[KTB24C045 | Chương 45]].
 
:* [[KTB24C046 | Chương 46]].
 
:* [[KTB24C047 | Chương 47]].
 
:* [[KTB24C048 | Chương 48]].
 
:* [[KTB24C049 | Chương 49]].
 
:* [[KTB24C050 | Chương 50]].
 
:* [[KTB24C051 | Chương 51]].
 
:* [[KTB24C052 | Chương 52]].
 
 
</ul>
 
</ul>
 
|}
 
|}
Dòng 71: Dòng 83:
  
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
:* Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 
:* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 
:* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 16:45, ngày 12 tháng 6 năm 2020