Xin Chúa Sai Tôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:53, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Lord! Send Me!
  • Lời: Louis P. Lehman Jr.
  • Nhạc: Louis P. Lehman Jr.
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Xin Chúa Sai Tôi - Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Kìa chốn thiếu ánh sáng trong đêm trường cần ánh dương rọi sáng luôn.
Kìa chốn thiếu tiếng hát trong tâm hồn cần khúc ca mang tình thương.
Gần đây quanh tôi, tới nơi xa xôi,
Còn bao nhiêu linh hồn chưa biết đến Chúa.
Lạy Chúa! Hãy kíp sai tôi lên đường qua bốn phương loan tình thương.
2. Lạy Chúa hãy kíp sai tôi lên đường rọi ánh dương ngời sáng luôn.
Lạy Chúa! hãy kíp sai tôi lên đường dùng tiếng ca chia tình thương.
Cầu xin Jêsus sớm hôm bên tôi,
Dạy tôi rao danh Ngài trên khắp các lối.
Lạy Chúa! hãy kíp sai tôi lên đường qua bốn phương loan tình thương.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo