Vinh Quang, Vinh Quang!

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Around the Throne of God in Heaven
  • Lời: Anne H. Shep­herd, (1815)
  • Nhạc: Hen­ry E. Mat­thews, (1841)
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Around the Throne of God in Heaven
1. Around the throne of God in Heaven,
Thousands of children stand,
Children whose sins are all forgiven,
A holy, happy band,
Refrain
Singing, “Glory, glory,
Glory be to God on high.”
2. In flowing robes of spotless white
See everyone arrayed;
Dwelling in everlasting light
And joys that never fade,
3. What brought them to the world above,
That Heaven so bright and fair,
Where all is peace, and joy, and love;
How came those children there,
4. Because the Savior shed His blood
To wash away their sin;
Bathed in that pure and precious flood,
Behold them white and clean,
5. On earth they sought the Savior’s grace,
On earth they loved His Name;
So now they see His blessèd face,
And stand before the Lamb,

Lời Việt

Vinh Quang, Vinh Quang!
1. Kìa, trên thiên đàng bao trẻ nhóm nhau,
Vui vẻ vòng quanh ngai thánh,
Ơn Chúa thứ tha, tâm chúng trắng phau,
Sung sướng ca vang thiên thành,
Điệp Khúc:
Hát rằng: “Vinh quang, vinh quang,
Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”
2. Kìa, bao nhi đồng khoác áo thướt tha,
Nghìn muôn hào quang lấp lánh,
Vui vẻ sống trong vinh hiển nước Cha,
Muôn thuở ca vang thiên thành,
3. Nhờ Vua Jê-sus tuôn huyết báu ra,
Làm cho tội nhân nên thánh,
Nay thiếu nhi tin, ơn Chúa thứ tha.
Trên đất như trên thiên thành,
4. Kìa, bao nhi đồng xưa mến Chúa ta,
Ngày đêm tìm ơn phước thánh,
Nay trước Chiên Con mặt chúng như hoa,
Vui vẻ ca vang thiên thành,

Tài Liệu Tham Khảo