Khác biệt giữa các bản “Thiên Thần Hòa Ca”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 5 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Hark! The Herald Angels Sing
 
*Nguyên tác: Hark! The Herald Angels Sing
 
+
*Lời: [[Charles Wesley]]
*Lời: Charles Wesley
+
*Nhạc: [[Felix Mendelssohn]]
 
 
*Nhạc: Felix Mendelssohn
 
 
 
 
*Hòa âm: William H. Cummings  
 
*Hòa âm: William H. Cummings  
 
 
*Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Kìa! Thiên Binh Cùng Trổi Hát
 
*Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Kìa! Thiên Binh Cùng Trổi Hát
 
+
*Lời Việt: [[Vĩnh Phúc]] - Thiên Thần Hòa Ca
*Lời Việt: Vĩnh Phúc - Thiên Thần Hòa Ca
 
 
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Hark! The Herald Angels Sing'''
 
:'''Hark! The Herald Angels Sing'''
 
 
:1. Hark! The herald angels sing,
 
:1. Hark! The herald angels sing,
 
:“Glory to the newborn King;
 
:“Glory to the newborn King;
Dòng 25: Dòng 16:
 
:With th’angelic host proclaim,
 
:With th’angelic host proclaim,
 
:“Christ is born in Bethlehem!”
 
:“Christ is born in Bethlehem!”
 
 
:'''Refrain'''
 
:'''Refrain'''
 
 
:Hark! the herald angels sing,
 
:Hark! the herald angels sing,
 
:“Glory to the newborn King!”
 
:“Glory to the newborn King!”
 
 
:2. Christ, by highest Heav’n adored;
 
:2. Christ, by highest Heav’n adored;
 
:Christ the everlasting Lord;
 
:Christ the everlasting Lord;
Dòng 39: Dòng 27:
 
:Pleased with us in flesh to dwell,
 
:Pleased with us in flesh to dwell,
 
:Jesus our Emmanuel.
 
:Jesus our Emmanuel.
 
 
:3. Hail the heav’nly Prince of Peace!
 
:3. Hail the heav’nly Prince of Peace!
 
:Hail the Sun of Righteousness!
 
:Hail the Sun of Righteousness!
Dòng 48: Dòng 35:
 
:Born to raise the sons of earth,
 
:Born to raise the sons of earth,
 
:Born to give them second birth.
 
:Born to give them second birth.
 
 
:4. Come, Desire of nations, come,
 
:4. Come, Desire of nations, come,
 
:Fix in us Thy humble home;
 
:Fix in us Thy humble home;
Dòng 57: Dòng 43:
 
:Now in mystic union join
 
:Now in mystic union join
 
:Thine to ours, and ours to Thine.
 
:Thine to ours, and ours to Thine.
 
 
:5. Adam’s likeness, Lord, efface,
 
:5. Adam’s likeness, Lord, efface,
 
:Stamp Thine image in its place:
 
:Stamp Thine image in its place:
Dòng 66: Dòng 51:
 
:O, to all Thyself impart,
 
:O, to all Thyself impart,
 
:Formed in each believing heart.
 
:Formed in each believing heart.
 
 
==Thiên Thần Hòa Ca==
 
==Thiên Thần Hòa Ca==
 
+
:'''Lời Việt: [[Vĩnh Phúc]]'''
:'''Lời Việt: Vĩnh Phúc'''
 
 
 
 
:1. Hoàng hôn rơi màn sương xuống thướt tha,  
 
:1. Hoàng hôn rơi màn sương xuống thướt tha,  
 
:Lấp lánh phớt trên muôn ngàn hoa
 
:Lấp lánh phớt trên muôn ngàn hoa
Dòng 81: Dòng 63:
 
:Cất tiếng hát vang cao trời mây,  
 
:Cất tiếng hát vang cao trời mây,  
 
:Mừng Giê-xu vào đời đêm này.
 
:Mừng Giê-xu vào đời đêm này.
 
 
:2. Trần gian ơi lặng nghe tiếng hát ca,  
 
:2. Trần gian ơi lặng nghe tiếng hát ca,  
 
:Thánh thót lắng ngân nơi trời xa
 
:Thánh thót lắng ngân nơi trời xa
Dòng 92: Dòng 73:
 
:Hãy thức giấc đón Vua Bình Yên,  
 
:Hãy thức giấc đón Vua Bình Yên,  
 
:Kìa thiên sứ gọi mời vang rền.
 
:Kìa thiên sứ gọi mời vang rền.
 
 
:3. Mừng vui thay Giê-xu đến thế gian,  
 
:3. Mừng vui thay Giê-xu đến thế gian,  
 
:Để cứu vớt muôn dân lầm than
 
:Để cứu vớt muôn dân lầm than
Dòng 103: Dòng 83:
 
:Các sứ thánh khuất sau ngàn mây,  
 
:Các sứ thánh khuất sau ngàn mây,  
 
:Còn nghe tiếng nhạc vàng ngân dài.
 
:Còn nghe tiếng nhạc vàng ngân dài.
 
 
 
==Kìa! Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát==
 
==Kìa! Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát==
 
+
:'''Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)'''
:'''Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam'''
 
 
 
 
:1. Kìa, thiên binh cùng vang tiếng hát,  
 
:1. Kìa, thiên binh cùng vang tiếng hát,  
 
:Chúc Thánh Đế mới sinh trên đất!  
 
:Chúc Thánh Đế mới sinh trên đất!  
Dòng 119: Dòng 95:
 
:Khá chú ý khúc ca diệu thay:  
 
:Khá chú ý khúc ca diệu thay:  
 
:Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!
 
:Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!
 
 
:2. Kìa, thiên binh thờ Vua chánh ngôi,  
 
:2. Kìa, thiên binh thờ Vua chánh ngôi,  
 
:Cứu Chúa Christ vĩnh sinh vô đối;  
 
:Cứu Chúa Christ vĩnh sinh vô đối;  
Dòng 130: Dòng 105:
 
:Khá chú ý khúc ca diệu thay:  
 
:Khá chú ý khúc ca diệu thay:  
 
:Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!
 
:Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!
 
 
:3. Tụng ca Vua bình an đến kìa,  
 
:3. Tụng ca Vua bình an đến kìa,  
 
:Hát chúc Ánh Thái dương công nghĩa!  
 
:Hát chúc Ánh Thái dương công nghĩa!  
Dòng 140: Dòng 114:
 
:Được trùng sinh, phục hồi vinh quang.  
 
:Được trùng sinh, phục hồi vinh quang.  
 
:Khá chú ý khúc ca diệu thay:  
 
:Khá chú ý khúc ca diệu thay:  
:Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!  
+
:Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!
  
  
 +
[[Category:Giáng Sinh]]
 +
 +
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/53.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/53.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/53.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 53.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 53.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 34.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 34.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] - Bài số 64.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] - Bài số 64.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] - Bài số 50.
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] - Bài số 50.
 +
* [[Thánh Ca]].

Bản hiện tại lúc 04:11, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Hark! The Herald Angels Sing
  • Lời: Charles Wesley
  • Nhạc: Felix Mendelssohn
  • Hòa âm: William H. Cummings
  • Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca - Kìa! Thiên Binh Cùng Trổi Hát
  • Lời Việt: Vĩnh Phúc - Thiên Thần Hòa Ca

Lời Anh

Hark! The Herald Angels Sing
1. Hark! The herald angels sing,
“Glory to the newborn King;
Peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled!”
Joyful, all ye nations rise,
Join the triumph of the skies;
With th’angelic host proclaim,
“Christ is born in Bethlehem!”
Refrain
Hark! the herald angels sing,
“Glory to the newborn King!”
2. Christ, by highest Heav’n adored;
Christ the everlasting Lord;
Late in time, behold Him come,
Offspring of a virgin’s womb.
Veiled in flesh the Godhead see;
Hail th’incarnate Deity,
Pleased with us in flesh to dwell,
Jesus our Emmanuel.
3. Hail the heav’nly Prince of Peace!
Hail the Sun of Righteousness!
Light and life to all He brings,
Ris’n with healing in His wings.
Mild He lays His glory by,
Born that man no more may die.
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.
4. Come, Desire of nations, come,
Fix in us Thy humble home;
Rise, the woman’s conqu’ring Seed,
Bruise in us the serpent’s head.
Now display Thy saving power,
Ruined nature now restore;
Now in mystic union join
Thine to ours, and ours to Thine.
5. Adam’s likeness, Lord, efface,
Stamp Thine image in its place:
Second Adam from above,
Reinstate us in Thy love.
Let us Thee, though lost, regain,
Thee, the Life, the inner man:
O, to all Thyself impart,
Formed in each believing heart.

Thiên Thần Hòa Ca

Lời Việt: Vĩnh Phúc
1. Hoàng hôn rơi màn sương xuống thướt tha,
Lấp lánh phớt trên muôn ngàn hoa
Thời gian đi nhẹ như gió lướt qua
Khắp không trung mây trôi la đà
Có tiếng hát Ha-lê-lu-gia,
Lẫn với tiếng nhạc thánh ngân nga
Lướt cánh gió nương trên tầng mây,
Ngàn thiên sứ nhịp nhàng tung bay
Cất tiếng hát vang cao trời mây,
Mừng Giê-xu vào đời đêm này.
2. Trần gian ơi lặng nghe tiếng hát ca,
Thánh thót lắng ngân nơi trời xa
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,
Các thiên binh tung tăng vui hòa
Hỡi gió rét trời Bết-lê-hem,
Hỡi núi biếc và hỡi mây êm
Hỡi thế giới đau thương triền miên,
Còn say dưới trời mờ sương đêm
Hãy thức giấc đón Vua Bình Yên,
Kìa thiên sứ gọi mời vang rền.
3. Mừng vui thay Giê-xu đến thế gian,
Để cứu vớt muôn dân lầm than
Kìa trên không ngàn sao lấp lánh soi,
Các thiên binh bay cao cao vời
Lướt giữa gió lạnh giữa mây bay,
Hát mãi khúc nhạc thánh mơ say
Ha-lê-lu-gia vang trời mây,
Ngợi khen Chúa vào đời hôm nay
Các sứ thánh khuất sau ngàn mây,
Còn nghe tiếng nhạc vàng ngân dài.

Kìa! Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát

Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)
1. Kìa, thiên binh cùng vang tiếng hát,
Chúc Thánh Đế mới sinh trên đất!
Bình an ân trạch ban khắp cả,
Chúa và người đôi bên thuận hòa.
Khắp đất hát: Ha-lê-lu-gia!
Suốt cả cõi trời cũng hoan ca,
Các sứ thánh huyên ca giọng êm,
Mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem!
Khá chú ý khúc ca diệu thay:
Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!
2. Kìa, thiên binh thờ Vua chánh ngôi,
Cứu Chúa Christ vĩnh sinh vô đối;
Đồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử,
Đấng loài người bao năm đợi chờ.
Dẫu Chúa có hình thể như ta,
Vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha,
Kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên,
Thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên.
Khá chú ý khúc ca diệu thay:
Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!
3. Tụng ca Vua bình an đến kìa,
Hát chúc Ánh Thái dương công nghĩa!
Ngài đem theo thần quang, vĩnh sanh,
Phép trị bịnh do tay nhơn lành.
Chúa gác bỏ quyền quý thiên cung,
Xuống để cứu người thoát nguy vong,
Xuống để vớt ai đương lầm than,
Được trùng sinh, phục hồi vinh quang.
Khá chú ý khúc ca diệu thay:
Vinh hiển bấy Christ hạ sinh rày!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo