Ta Chết Thay Cho Con

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 21:33, ngày 17 tháng 9 năm 2022 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: For Those Tears, I Died
  • Lời: Marsha J. Stevens
  • Nhạc: Marsha J. Stevens
  • Tài Liệu:

Lời Anh

For Those Tears, I Died
1. You said You’d come
and share all my sorrows.
You said You’d be there
for all my tomorrows.
I came so close
to sending You away,
But just like You promised:
You came there to stay.
I just had to pray!
And Jesus said,
“Come to the water, stand by My side,
I know you are thirsty,
you won’t be denied;
I felt ev’ry teardrop
when in darkness you cried,
And I strove to remind you
that for those tears I died.”
2. Your goodness so great
I can’t understand,
And, dear Lord, I know
that all this was planned;
I know that You’re here now,
and always will be,
Your love loosed my chains
and in You I’m free;
But Jesus, why me?
And Jesus said,
“Come to the water, stand by My side,
I know you are thirsty,
you won’t be denied;
I felt ev’ry teardrop
when in darkness you cried,
And I strove to remind you
that for those tears I died.”
3. Jesus, I give You
my heart and my soul,
I know that without God
I’d never be whole;
Savior, You opened
all the right doors,
And I thank You and I praise You
from earth’s humble shores;
Take me, I’m Yours.
And Jesus said,
“Come to the water, stand by My side,
I know you are thirsty,
you won’t be denied;
I felt ev’ry teardrop
when in darkness you cried,
And I strove to remind you
that for those tears I died.”

Lời Việt

Ta Chết Thay Cho Con
Vĩnh Phúc
1. Ngài thường dặn-dò: Dù lệ sầu tràn mắt con,
Ngài hiện-diện từng giờ, và trông-nom dẫn-dắt luôn…
Khi con cô-đơn với những nỗi đau trong lòng,
Lời Ngài ngọt-ngào lạ-lùng, làm lành được mọi vết thương,
Thấm mát linh-hồn con…
Điệp-Khúc:
Ngài gọi: “Con ơi! Hãy đến suối nước tuôn-tràn cho ai khô-hạn,
Không còn sầu-đau khát-vọng, mà đầy niềm vui sống…
Nhìn lệ con rơi trong đêm, với tiếng khóc không hề nguôi,
Yêu-thương con nên Ta đã xuống đời và Ta chết thay vì con…”
2. Vì loài người phạm tội mà lòng Ngài đầy xót-thương,
Ngài tìm gọi mọi người, và không quên đến với con…
Chính Chúa đã hứa, sẽ chẳng bỏ con bao giờ,
Ngay khi lang-thang bơ-vơ, Ngài dẹp sạch mọi mối lo,
Để cứu con tự-do…
3. Lòng thành nguyện-cầu Ngài nhậm lời nhận chính con,
Vì hiểu rằng nhờ Ngài, cuộc đời con có phước luôn,
Ánh-sáng Cứu-Chúa đã mở lối cho tâm-hồn,
Chân con đi trong yêu-thương, mà nghẹn-ngào lời cảm-ơn:
Chúa đã vui nhận con…

Tài Liệu Tham Khảo