Tập tin:Isaac Watts Statue.jpg

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Isaac_Watts_Statue.jpg(330×496 điểm ảnh, kích thước tập tin: 67 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện23:28, ngày 31 tháng 10 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 23:28, ngày 31 tháng 10 năm 2015330×496 (67 kB)Admin (Thảo luận | đóng góp)

2 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình