Tập tin:HenryLyte.jpg

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

HenryLyte.jpg(281×366 điểm ảnh, kích thước tập tin: 46 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện03:26, ngày 26 tháng 10 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:26, ngày 26 tháng 10 năm 2015281×366 (46 kB)Admin (Thảo luận | đóng góp)

2 trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình