Tập tin:FRHavergal.jpg

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

FRHavergal.jpg(198×300 điểm ảnh, kích thước tập tin: 16 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện05:54, ngày 3 tháng 11 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:54, ngày 3 tháng 11 năm 2015198×300 (16 kB)Admin (Thảo luận | đóng góp)

Trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình