Tôn Vinh Cha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 04:39, ngày 3 tháng 3 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (→‎Lời Việt)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Gloria Patri
  • Lời: Gloria Patri
  • Nhạc: Christoph Meincke

Lời Việt

Tôn Vinh Cha
Ôi, tôn vinh thay Cha chí thánh,
Con minh chánh, Linh quanh vinh,
Ba Ngôi trọn lành.
Ngài từ muôn muôn xưa vốn trước tiên.
Hiện nay, mai sau mãi đứng nguyên,
Không chút biến thiên! A-men, A-men.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo