Khác biệt giữa các bản “Tôn Vinh Cha”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 11: Dòng 11:
 
:Hiện nay, mai sau mãi đứng nguyên,  
 
:Hiện nay, mai sau mãi đứng nguyên,  
 
:Không chút biến thiên!  A-men, A-men.
 
:Không chút biến thiên!  A-men, A-men.
 +
 +
[[Category:Ngợi khen-Thờ phượng]]
 +
 
==Ca Khúc==
 
==Ca Khúc==
 
==Nhạc Đệm==
 
==Nhạc Đệm==

Bản hiện tại lúc 04:39, ngày 3 tháng 3 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Gloria Patri
  • Lời: Gloria Patri
  • Nhạc: Christoph Meincke

Lời Việt

Tôn Vinh Cha
Ôi, tôn vinh thay Cha chí thánh,
Con minh chánh, Linh quanh vinh,
Ba Ngôi trọn lành.
Ngài từ muôn muôn xưa vốn trước tiên.
Hiện nay, mai sau mãi đứng nguyên,
Không chút biến thiên! A-men, A-men.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo