Khác biệt giữa các bản “Quyền Trong Huyết Chúa Giê-xu”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: There Is Power in the Blood *Lời: Lewis E. Jones *Nhạc: Lewis E. Jones ==Lời Anh== :'''There Is Power in the Bloo…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: There Is Power in the Blood
 
*Nguyên tác: There Is Power in the Blood
 
 
*Lời: Lewis E. Jones
 
*Lời: Lewis E. Jones
 
 
*Nhạc: Lewis E. Jones
 
*Nhạc: Lewis E. Jones
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''There Is Power in the Blood'''
 
:'''There Is Power in the Blood'''
 
 
:1.    Would you be free from your burden of sin?
 
:1.    Would you be free from your burden of sin?
 
:      There’s power in the blood, power in the blood;
 
:      There’s power in the blood, power in the blood;
 
:    Would you o’er evil a victory win?
 
:    Would you o’er evil a victory win?
 
:      There’s wonderful power in the blood.
 
:      There’s wonderful power in the blood.
 
 
:'''Refrain'''
 
:'''Refrain'''
 
:        There is power, power, wonder-working power,
 
:        There is power, power, wonder-working power,
Dòng 21: Dòng 14:
 
:        There is power, power, wonder-working power,
 
:        There is power, power, wonder-working power,
 
:            In the precious blood of the Lamb.
 
:            In the precious blood of the Lamb.
 
 
:2.    Would you be free from your passion and pride?
 
:2.    Would you be free from your passion and pride?
 
:      There’s power in the blood, power in the blood;
 
:      There’s power in the blood, power in the blood;
 
:    Come for a cleansing to Calvary’s tide,
 
:    Come for a cleansing to Calvary’s tide,
 
:      There’s wonderful power in the blood.
 
:      There’s wonderful power in the blood.
 
 
:3.    Would you be whiter, much whiter than snow?
 
:3.    Would you be whiter, much whiter than snow?
 
:      There’s power in the blood, power in the blood;
 
:      There’s power in the blood, power in the blood;
 
:    Sin-stains are lost in its life-giving flow,
 
:    Sin-stains are lost in its life-giving flow,
 
:      There’s wonderful power in the blood.
 
:      There’s wonderful power in the blood.
 
 
:4.    Would you do service for Jesus your King?
 
:4.    Would you do service for Jesus your King?
 
:      There’s power in the blood, power in the blood;
 
:      There’s power in the blood, power in the blood;
 
:    Would you live daily His praises to sing?
 
:    Would you live daily His praises to sing?
 
:      There’s wonderful power in the blood.
 
:      There’s wonderful power in the blood.
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Quyền Trong Huyết Giê-xu'''
 
:'''Quyền Trong Huyết Giê-xu'''
 
 
:1. Tâm linh ai kia đương mong thoát gánh ác căn?
 
:1. Tâm linh ai kia đương mong thoát gánh ác căn?
 
:Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
 
:Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
 
:Ai kia đương mong linh năng thắng quỉ dữ chăng?
 
:Ai kia đương mong linh năng thắng quỉ dữ chăng?
 
:Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.
 
:Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
 
:Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
Dòng 51: Dòng 37:
 
:Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
 
:Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
 
:Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.
 
:Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.
 
 
:2. Ai mong ly khai kiêu căng lẫn cả ác dục?
 
:2. Ai mong ly khai kiêu căng lẫn cả ác dục?
 
:Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
 
:Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
 
:Do linh nguyên Gô-gô-tha rửa hết uế tục
 
:Do linh nguyên Gô-gô-tha rửa hết uế tục
 
:Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.
 
:Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.
 
 
:3. Ai mong dâng công cho Vua Thánh Giê-xu ư?
 
:3. Ai mong dâng công cho Vua Thánh Giê-xu ư?
 
:Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
 
:Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
 
:Ai ưa luôn luôn ca cung chúc Cứu Chúa ư?
 
:Ai ưa luôn luôn ca cung chúc Cứu Chúa ư?
 
:Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.
 
:Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.
 
+
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/183.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/183.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/183.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 218
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý]] - Bài số 218
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 183
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số 183
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] - Bài số 426
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] - Bài số 426

Bản hiện tại lúc 01:20, ngày 10 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: There Is Power in the Blood
  • Lời: Lewis E. Jones
  • Nhạc: Lewis E. Jones

Lời Anh

There Is Power in the Blood
1. Would you be free from your burden of sin?
There’s power in the blood, power in the blood;
Would you o’er evil a victory win?
There’s wonderful power in the blood.
Refrain
There is power, power, wonder-working power,
In the blood of the Lamb;
There is power, power, wonder-working power,
In the precious blood of the Lamb.
2. Would you be free from your passion and pride?
There’s power in the blood, power in the blood;
Come for a cleansing to Calvary’s tide,
There’s wonderful power in the blood.
3. Would you be whiter, much whiter than snow?
There’s power in the blood, power in the blood;
Sin-stains are lost in its life-giving flow,
There’s wonderful power in the blood.
4. Would you do service for Jesus your King?
There’s power in the blood, power in the blood;
Would you live daily His praises to sing?
There’s wonderful power in the blood.

Lời Việt

Quyền Trong Huyết Giê-xu
1. Tâm linh ai kia đương mong thoát gánh ác căn?
Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
Ai kia đương mong linh năng thắng quỉ dữ chăng?
Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.
Điệp Khúc:
Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
Quyền trong huyết, Chiên Con Thánh
Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn
Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.
2. Ai mong ly khai kiêu căng lẫn cả ác dục?
Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
Do linh nguyên Gô-gô-tha rửa hết uế tục
Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.
3. Ai mong dâng công cho Vua Thánh Giê-xu ư?
Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giê-xu
Ai ưa luôn luôn ca cung chúc Cứu Chúa ư?
Do quyền mầu nhiệm của huyết Giê-xu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo