Nhạc Khúc Tuyệt Vời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:14, ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Tựa đề: Nhạc Khúc Tuyệt Vời *Lời: John W. Peterson *Nhạc: John W. Peterson *Tài Liệu: ==Lời An…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Nhạc Khúc Tuyệt Vời
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Nhạc Khúc Tuyệt Vời
1. Tình yêu bao la có chi so kịp Chúa Jêsus
Xa ngôi cao quý, hy sinh giáng thế làm người
Vì tình yêu thương, Gô-gô-tha Ngài đã xả thân
Treo trên thập giá đau thương huyết chan thân Ngài.
Điệp Khúc:
Cất tiếng hát vang, chúc tán tôn vinh Cha nhân từ
Không chi tuyệt vời bằng nhạc khúc Chúa muôn đời
Mãi mãi tháng năm không ai so như Cha thiên thượng
Cứu Chúa yêu ôi, trọn đời hát ca danh Ngài.
2. Jêsus yêu tôi, mão gai cam chịu huyết báu rơi
Treo trên thập giá, thân mang dấu đinh khổ hình
Phục sinh vinh quang, Chúa sẽ trở lại cứu thế nhân
Tin vui vang khắp nơi nơi đón nghe danh Ngài.
3. Cùng nhau hân hoan chúc tán ca ngợi Chúa Jêsus
Vua trên muôn Chúa, vinh quang sáng soi rạng ngời
Cùng tạ ơn Cha xóa bao ô tội của thế gian
Tâm tôi ca xướng chúc tán Chúa luôn tuyệt vời.

Tài Liệu Tham Khảo