Nhã Ca: Chương 1

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Nhã ca, bài ca của Sa-lô-môn.

Cô Gái

2. Hãy để chàng hôn tôi bằng những nụ hôn của miệng chàng!

Vì tình của anh nồng nàn hơn rượu.

3. Danh tiếng của anh như dầu thơm tuôn trào;

Vì mùi hương ngào ngạt của dầu, thảo nào các trinh nữ say mê.

Cô Gái

4. Hãy kéo tôi!

Các Thiếu Nữ

Chúng ta sẽ chạy.

Cô Gái

Đức vua đã dẫn tôi vào những cung phòng của ngài.

Các Thiếu Nữ

Chúng tôi sẽ vui mừng và hân hoan nơi anh;

Chúng tôi sẽ nhớ tình anh hơn rượu.

Người công chính đáng yêu!

Cô Gái

5. Hỡi dân cư Giê-ru-sa-lem,

Tôi đen, nhưng xinh đẹp,

Như những căn lều của Kê-đa,

Như những bức màn của Sa-lô-môn.

6. Đừng soi mói tôi, vì tôi đen,

Mặt trời đã soi rọi tôi.

Những con trai của mẹ tôi đã giận tôi,

Họ đặt tôi coi giữ những vườn nho;

Còn vườn nho riêng của tôi, không coi giữ.

7. Hãy nói cho em, hỡi anh!

Người mà lòng em yêu mến,

Anh chăn bầy tại đâu,

Anh cho nghỉ trưa tại nơi nào;

Vì sao em phải là người bị che khuất sau những bầy của các bạn anh?

Chàng Trai

8. Ồ, người đẹp hơn hết trong những phụ nữ!

Nếu em chẳng biết, hãy theo dấu của bầy,

Và hãy chăn những chú dê con của em,

Gần những chiếc lều, bên cạnh người chăn.

9. Người yêu của anh!

Anh ví em như một bầy ngựa giữa những chiến xa của Pha-ra-ôn.

10. Đôi má em thật đẹp với những vật trang sức; cổ em với những dây chuyền.

Các Thiếu Nữ

11. Chúng tôi sẽ làm những viền vàng điểm những hạt bằng bạc.

Cô Gái

12. Lúc vua ngự nơi nội cung, mùi cam tùng của tôi tỏa hương ngào ngạt.

13. Người yêu dấu của tôi như bó hoa một dược, nằm ở giữa ngực tôi.

14. Người yêu của tôi như khóm phụng tiên, trong những vườn nho tại Ên-Ghê-đi.

Chàng Trai

15. Kìa! Em thật kiều diễm!

Người yêu dấu của anh.

Kìa! Em thật kiều diễm!

Cặp mắt bồ câu của em!

Cô Gái

16. Ồ, anh thật tuấn tú!

Người yêu dấu của em!

Vâng, anh thật đáng yêu!

Giường của chúng ta thật xanh.

Chàng Trai

17. Những xà nhà của chúng ta bằng gỗ bá hương;

Ván tường của chúng ta bằng gỗ tùng.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Nhã ca, bài ca của Sa-lô-môn.

Cô Gái

2. Hãy để chàng hôn tôi bằng những nụ hôn của miệng chàng!

Vì tình của anh hơn rượu.

3. Danh tiếng của anh như dầu thơm tuôn trào;

Vì mùi hương ngào ngạt của dầu, thảo nào các trinh nữ mến yêu.


Cô Gái

4. Hãy kéo tôi!

Các Thiếu Nữ

Chúng ta sẽ chạy.

Cô Gái

Đức vua đã dẫn tôi vào những cung phòng của ngài.

Các Thiếu Nữ

Chúng tôi sẽ vui mừng và hân hoan nơi anh;

Chúng tôi sẽ nhớ tình anh hơn rượu.

Người công chính đáng yêu!

Cô Gái

5. Hỡi các con gái của Giê-ru-sa-lem,

Tôi đen, nhưng xinh đẹp,

Như những căn lều của Kê-đa,

Như những bức màn của Sa-lô-môn.

6. Đừng soi mói tôi, vì tôi đen,

Mặt trời đã soi rọi tôi.

Những con trai của mẹ tôi đã giận tôi,

Họ đặt tôi coi giữ những vườn nho;

Còn vườn nho riêng của tôi, không coi giữ.

7. Hãy nói cho em, hỡi anh!

Người mà lòng em yêu mến,

Anh chăn bầy tại đâu,

Anh cho nghỉ trưa tại nơi nào;

Vì sao em phải là người bị che khuất sau những bầy của các bạn anh?

Chàng Trai

8. Ồ, người đẹp hơn hết trong những phụ nữ!

Nếu em chẳng biết, hãy theo dấu của bầy,

Và hãy chăn những chú dê con của em,

Gần những chiếc lều, bên cạnh người chăn.

9. Người yêu của anh!

Anh ví em như như một bầy ngựa giữa những chiến xa của Pha-ra-ôn.

10. Đôi má em thật đẹp với những vật trang sức; cổ em với những dây chuyền.

Các Thiếu Nữ

11. Chúng tôi sẽ làm những viền vàng điểm những hạt bằng bạc.

Cô Gái

12. Lúc vua ngự nơi nội cung, mùi cam tùng của tôi tỏa hương ngào ngạt.

13. Người yêu dấu của tôi như bó hoa một dược, nằm ở giữa ngực tôi.

14. Người yêu của tôi như khóm phụng tiên, trong những vườn nho tại Ên-Ghê-đi.

Chàng Trai

15. Kìa! Em thật kiều diễm!

Người yêu dấu của anh.

Kìa! Em thật kiều diễm!

Cặp mắt bồ câu của em!

Cô Gái

16. Ồ, anh thật tuấn tú!

Người yêu dấu của em!

Vâng, anh thật đáng yêu!

Giường của chúng ta thật xanh.

Chàng Trai

17. Những xà nhà của chúng ta bằng gỗ bá hương;

Ván tường của chúng ta bằng gỗ tùng.

Bản Dịch 1925

1. Nhã ca trong các bài ca, mà Sa-lô-môn đã làm.
2. Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng người. Vì ái tình chàng ngon hơn rượu.
3. Dầu chàng có mùi thơm tho; Danh chàng thơm như dầu đổ ra; Bởi cớ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng.
4. Hãy kéo tôi; chúng tôi sẽ chạy theo chàng, Vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài. Chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi chàng; Chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu. Các gái đồng trinh yêu mến chàng cách chánh trực.
5. Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, tôi đen, song xinh đẹp, Như các trại Kê-đa, như màn cháng của Sa-lô-môn.
6. Chớ dòm xem tôi, bởi vì tôi đen, Mặt trời đã giọi nám tôi. Các con trai của mẹ tôi giận tôi, Đã đặt tôi coi giữ vườn nho; Còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ.
7. Hỡi người mà lòng tôi yêu mến, hãy tỏ cho tôi biết. Chàng chăn bầy ở đâu, Ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào; Vì cớ sao tôi phải như một người nữ che mặt Ở bên bầy của các bạn chàng?
8. Hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ, Nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy, Và chăn các dê con mình gần bên trại kẻ chăn chiên.
9. Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pha-ra-ôn.
10. Đôi má mình đẹp với đồ trang sức; Cổ mình xinh với hột trân châu.
11. Chúng tôi sẽ làm cho mình chuyền vàng có vảy bạc.
12. Trong khi vua ngự bàn ăn, Cam tòng hương tôi xông mùi thơm nó ra.
13. Lương nhân tôi giống như bó hoa một dược cho tôi. Nằm ở giữa nương long tôi.
14. Lương nhân tôi giống như một chùm hoa phụng tiên cho tôi. Trong vườn nho Ên-Ghê-đi.
15. Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình thanh lịch thay! Con mắt mình như mắt của bò câu.
16. Hỡi lương nhân tôi, chàng là xinh tốt; Thật, hợp ý thay! Lại giường của chúng ta xanh xanh.
17. Rường nhà chúng ta bằng gổ hương nam; Ván lá mái chúng ta bằng cây tòng.

Bản Dịch 2011

'

1 Bài ca của các bài ca của Sa-lô-môn.

Cuộc Ðàm Thoại Giữa Cô Dâu và Các Bạn Nàng

Nàng

2 Ước gì chàng hôn tôi bằng những nụ hôn của miệng chàng!

Vì tình yêu của anh nồng nàn hơn rượu.

3 Dầu của anh tỏa mùi thơm dịu dàng;

Danh tiếng của anh thơm ngát như nước hoa đổ ra;

Thảo nào các thiếu nữ say mê anh.

4 Xin hãy kéo em theo anh.

Các Thiếu Nữ

Chúng tôi sẽ chạy theo chị.

Nàng

Ðức vua đã đưa tôi vào cung phòng của người.

Các Thiếu Nữ

Chúng tôi sẽ vui vẻ và hân hoan bên chàng.

Chúng tôi sẽ ca tụng tình yêu của chàng hơn rượu nồng.

Nàng

Họ yêu mến anh thật đúng thay!

5 Hỡi các thiếu nữ ở Giê-ru-sa-lem,

Tôi ngăm đen nhưng tôi xinh đẹp;

Ðẹp như những lều ở Kê-đa,

Ðẹp như những màn trướng của Sa-lô-môn.

6 Ðừng nhìn chăm tôi vì tôi đen sạm,

Vì mặt trời đã làm sạm cháy da tôi.

Các con trai của mẹ tôi giận tôi;

Họ bắt tôi chăm sóc các vườn nho;

Còn vườn nho của tôi, tôi không chăm sóc được.

7 Hãy nói cho em nghe, anh hỡi, người em yêu quý:

Anh chăn bầy ở đâu?

Anh cho đàn chiên của anh nghỉ trưa ở nơi nào?

Sao anh nỡ để em lang thang như một thiếu nữ che mặt bên các đàn chiên của các bạn anh?

Các Thiếu Nữ

8 Hỡi nàng hoa khôi của phái nữ, nếu quả thật chị không biết,

Xin chị hãy theo lối mòn của đàn chiên,

Dẫn những dê tơ của chị và cho chúng ăn cỏ bên lều của bọn chăn chiên.

Cuộc Ðàm Thoại Giữa Chàng Rể, Cô Dâu, và Các Bạn Nàng

Chàng

9 Em yêu, đối với anh, em như một ngựa cái tơ bị buộc cương trong đoàn xa giá của Pha-ra-ôn.

10 Ðôi má em xinh đẹp tuyệt trần giữa cặp khuyên tai.

Cổ em trông thật dễ thương với chuỗi trân châu.

Các Thiếu Nữ

11 Chúng tôi sẽ làm cho chị những khuyên tai vàng, điểm bằng những hạt bạc long lanh.

Nàng

12 Khi đức vua ngồi tại bàn ăn,

Nước hoa tôi dùng tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

13 Ðối với tôi, người yêu của tôi như một túi mộc dược nằm giữa đôi gò bồng đảo tôi.

14 Ðối với tôi, người yêu của tôi như chùm hoa phụng tiên trong vườn nho ở Ên Ghê-đi.

Chàng

15 Em đẹp quá, em yêu!

Ô, em đẹp quá!

Mắt em như cặp bồ câu.

Nàng

16 Anh tuấn tú quá, anh yêu!

Ô, anh thật đáng yêu làm sao!

Giường của chúng ta êm ái như đồng cỏ xanh.

Chàng

17 Ðà trần nhà chúng ta làm bằng gỗ bá hương,

Còn rui trên mái là gỗ tùng thơm dịu.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành